Wednesday, July 7, 2010

The Night of Forgiveness


ရွဗ္ဗိဘာရာသ္ည
ရွာဘာန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ည ျမန္မာ ျပကၡဒိန္အရ ဆိုလွ်င္ ရွာဘာန္လ ၁၄ ရက္ ည

Islamic Calendar

1. Muharram
2. Safar
3. Rabi' al-awwal
4. Rabi' al-thani
5. Jumada al-awwal
6. Jumada al-thani
7. Rajab
8. Sha'aban
9. Ramadan
10. Shawwal
11. Dhu al-Qi'dah
12. Dhu al-Hijjah

ရွာဘာန္လ ဆန္းၿပီဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္တြင္ ရွဗ္ဗိဘာရာသ္ည ေရာက္ေတာ့မည္ကို မြတ္စ္လင္တုိင္း စိတ္ေစာ ေနမိပါသည္။ ေသာၾကာေန႔ ခြသ္ဗဟ္ မ်ားတြင္လည္း ရွဗ္ဗိဘာရာသ္ည အေၾကာင္း ႀကိဳတင္ ေဟာၾကေျပာၾက၍ လူတုိင္းသည္ ထိုညကို ေစာင့္ ေမွ်ာ္ေနၾကပါသည္။ ရွဗ္ဗိဘာရာသ္ ညသည္ ရွာဘာန္လ ၁၅ ရက္ ညပုိင္း က် ေရာက္ပါသည္။

အစၥလာမ္ဘာသာတြင္ ညအခ်ိန္သည္ အရင္က်ေရာက္ၿပီး ေန႔အခ်ိန္သည္ ေနာက္မွက်ေရာက္သည္။ ဥပမာ ေန႔တစ္ေန႔၏ မဂ္ရိဗ္ အခ်ိန္သည္ ညအစျဖစ္ၿပီး ၄င္းညသည္ မိုးလင္းေနထြက္ခ်ိန္ထိ ရွိ၏။ ေန႔အခ်ိန္သည္ ေနထြက္ခ်ိန္မွာ ေန၀င္ခ်ိန္ အထိျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ အခ်ိန္ ၁၄ ရက္ေန႔ မဂ္ရိဗ္ ဆြလာသ္အခ်ိန္သည္ အစၥလာမ္ဘာသာအရ ၁၅ ရက္ေန႔ည စတင္ၿပီျဖစ္သည္။

အေရွ႕အာရွႏုိင္ငံမ်ား (အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလာေဒးရွ္၊ ျမန္မာ) စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရွဗ္ဗိဘာရာသ္ ညကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း က်င္းပေလ့ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွတ္မွတ္ရရဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္း ေတာ္မ်ား၌ လူႀကီးလူငယ္ မေရြး သြားေရာက္ၾကၿပီး တရားသြားနားေထာင္ၾက၊ ကဘရ္သခ်ၤဳိင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾက၊ ေသဆံုးသူ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကို အျပစ္အေပါင္း မွကင္းလႊတ္ေစလိုေၾကာင္း ဖတ္ရြတ္ ဆုေတာင္းၾက ေလ့ရွိပါသည္။ အစြာရ္ ဆြလာသ္ အခ်ိန္ ကုန္လြန္သည္ႏွင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လုိင္းကားမ်ား ဘတ္စ္ကားမ်ား တုိက္စီကားမ်ားသည္ မြတ္စ္လင္မ္ တို႔ကို အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ တာေမြသခၤ်ဳိင္း၊ ကန္ေတာ္ကေလးသခၤ်ဳိင္း သို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ေပးၾကၿပီျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မဂ္ရိဗ္အခ်ိန္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကားမ်ား၊ လူမ်ား ႀကိတ္ႀကိတ္တုိးေနေအာင္ တာေမြ ႏွင့္ ကန္ေတာ္ကေလး သခၤ်ဳိင္းမ်ားတြင္ စည္းကားေနေပေတာ့သည္။ သခၤ်ဳိင္းမ်ားအတြင္းႏွင့္ အျပင္ဘက္တို႔တြင္လည္း ေက်ာင္းအလွဴေငြ ေကာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ေကာင္တာမ်ား၊ အစၥလာမ့္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ဆုိင္မ်ား ႏွင့္ ေတာင္းရမ္းသူ ရာႏွင့္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ေနေအာင္ ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ဆုေတာင္းလာၾကသူတို႔ သည္ မိမိတို႔၏ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ေပးလွဴျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၿပီးသည္ႏွင့္ မိမိအိမ္မ်ားသို႔ ကိုယ္စီ ျပန္ၾကေတာ့သည္။

အခ်ဳိ႕ ရပ္ကြက္ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားတြင္ အီရွာ ဆြလာသ္ ဖတ္ၿပီးေနာက္ အီမာမ္ ဆြာဟိဗ္က ရွဗ္ဗီဘာရာသ္ ညျမတ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားကို ေဟာေျပာေလ့ရွိၿပီး လူငယ္မ်ားသည္ ၄င္းတရားကို အၿပီးတုိင္ေအာင္ နားေထာင္ၿပီး ေနာက္ သခၤ်ဳိင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ရပ္ကြက္ဗလီမ်ားတြင္ အီရွာအခ်ိန္ကတည္းက ည ၃ နာရီေနာက္ပုိင္း စဲဟ္ရီ လာေရာက္စားသံုးႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာဘုတ္မ်ားတြင္ ေက်ညာခ်က္မ်ား တင္ျပထားေလ့ရွိသည္။ လူငယ္သဘာ၀ အစားအစား အေကာင္းဆံုး ခ်က္ျပဳတ္ေသာ ဗလီမ်ားမွ ေကၽြးေမြးေသာ ဗီရ္ရာန၊ီ အုန္းထမင္း၊ ဟလ၀ါ ႏွင့္ တခါတရံ ဖာလူဒါကိုပါမက်န္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး လုိက္လံစားသံုးေလ့ ရွိသည္ကို ေမ့မရႏုိင္ပါ။ အရြယ္ေရာက္လာသည့္အခါ တေျဖးေျဖး ရွ္ဗ္ဗီဘာရာသ္ည ရန္ကုန္ တြင္ ယခင္ကကဲ့သို႔ လူမစည္ေတာ့သည္ကို သတိထားမိသည္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ၁၉၉၀ ေနာက္ပုိင္း ေရေ၀း ကဗရ္စတန္ တည္ ေဆာက္ၿပီးေနာက္ လူတုိ႔သည့္ ဟုိဘက္သြားလုိက္ ဒီဘက္သြားလုိက္ႏွင့္ ျဖစ္ေနသည္ကို သတိထားမိသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယေန႔တုိင္ ဘာရာသ္ညျမတ္ကို ျမန္မာ အိႏၵိယ ပါကစၥတန္ စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆက္လက္က်င္းပေနသည္ကို သိရသည္။

ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ အီမာမ္ အမ်ားစုက ၄င္း ရွဗ္ဗီဘာရာသ္ညႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ တင္ျပရွင္းျပသည္မွာ ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္ အမ်ားစု အေနျဖင့္ လက္ခံက်င့္သံုးၾကသည္မွာ ရာစုမ်ားစြာတုိင္ေအာင္ အယူ၀ါဒမကြဲျပားဘဲ တစုိက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္လာ ၾကေသာ္လည္း အာရဗ္ ႏုိင္ငံမ်ား၊ ထုိင္း၊ မေလး၊ အင္ဒို စသည့္ ရွာဖအီ မဇ္ဟဗ္ က်င့္သံုးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၄င္းညအေၾကာင္း ေျပာလွ်င္ လံုး၀မသိၾကသလုိ လက္မခံၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရ ေပသည္။ ၄င္းတို႔က အမ်ားအားျဖင့္ ေျပာၾကသည္မွာ ၄င္းည၏ ထူးျမတ္ျခင္း၊ ၄င္းညတြင္ အမလ္အီဗါဒသ္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနျခင္းမ်ား၊သခၤ်ဳိင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ဇီယာရသ္လုပ္ျခင္းမ်ားသည္ သာသနာေတာ္တြင္ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ မိမိတို႔ ဆရာမ်ား ဆြဲကိုင္ထားေသာ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားကို ခုိင္မာမႈမရွိေၾကာင္း တင္ျပၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ႏုိင္ငံတြင္ ရွ္ဗ္ဗီ ဘာရာသ္ အယူအဆမ်ားမရွိဟု ေျပာၾကေလသည္။

မိမိတို႔ သိေသာ ရွ္ဗ္ဗိဘာရာသ္ ညႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ သိရ္မိဇီဟဒီးဆ္က်မ္းတြင္ အုိင္ရွာ (ရ) ၏ တင္ျပခ်က္ကို ေဖၚျပထားသည္မွာ၊ တစ္ည မိမိအိပ္ရာမွ ႏုိးခ်ိန္ တမန္ေတာ္ျမတ္ကို မေတြ႕ရသျဖင့္ လုိက္ရွာရာ အိမ္မွထြက္ခြါေနေသာ တမန္ေတာ္ျမတ္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအခါ ကၽြန္မ ေနာက္မွ လုိက္ၾကည့္ရာ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ဂ်ႏၷသ္ ဗကိအ္ဖက္သို႔ သြားေနသျဖင့္ ကၽြန္မလည္း ေနာက္မွလိုက္သြားမိသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ကဗရ္ေရွ႕တြင္ ရပ္လွ်က္ ေသဆံုးသူတို႔အတြက္ ခြင့္လႊတ္မႈကုိေတာင္းခံေနေပသည္။ ကၽြန္မကို ေတြ႕လွ်င္ အုိအုိင္ရွာ အလႅာဟ္ႏွင့္ အလႅာဟ္တမန္ေတာ္သည္ အသင့္ကို သစၥာ ေဖါက္သည္ဟု အသင္ထင္ျမင္ေနသလား။ ကၽြန္မက မဟုတ္ေၾကာင္း တမန္ေတာ္ျမတ္ အေနျဖင့္ ကိစၥရွိမည္ျဖစ္၍ အျခား ဇနီးေတာ္ တစ္ဦးဦးထံ သြားေနသလားဟုသာ ထင္ျမင္ေၾကာင္းေျပာမိသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္က အိုအုိင္ရွာ ဤညသည္ မည္သည့္ည ျဖစ္သည္ကို အသင္မသည္ သိပါသလားဟုေမးရာ ကၽြန္မက အလႅာဟ္ႏွင့္ အလႅာဟ္ရစူလ္သာ အသိဆံုးျဖစ္ပါေၾကာင္းေျပာရာ၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ က ဒီညသည္ ရွာဘာန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ညျဖစ္ေၾကာင္း ဘာရာသ္ေခၚ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳသည့္ ညျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဗနီကလ္ဗ္ တို႔၏ သိုးမ်ားေပၚရွိ အေမႊးမ်ား အေရအတြက္ႏွင့္ တူညီ ေသာ လူတို႔၏ အေရအတြက္ကို အျပစ္ငရဲမ်ားမွ ခြင့္လႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။

ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္ (၁) ကဘရ္စတန္သခၤ်ဳိင္းမ်ား သို႔သြားေရာက္ျခင္း (၂) တစ္ေန႔လံုးအတြက္ ဆြလာသ္ ၅ ႀကိမ္ ရေအာင္ ဖတ္ျခင္း ( ၃) မဂ္ရိဗ္ ဆြလာသ္ အၿပီး နဖိလ္ ဆြလာသ္ ၂ ရကအသ္ ၃ ႀကိမ္ ဖတ္ျခင္း (၄) စူရာ ရာစီးန္ ၃ ႀကိမ္ဖတ္ျခင္း (၅) ညအခါ သဟဂ်္ဂၽြဒ္ နမာဇ္ ဖတ္ျခင္း (၆) က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ဖတ္ျခင္း (၇) ဇိကိရ္ ရသေလာက္လုပ္ ျခင္း (၈) ဆြလာသ္ သစ္ဘိဟ္ ဖတ္ျခင္း (၉) စဟ္ရီစားေသာက္ျခင္း ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္း (၁၀) တတ္အားသ၍ အလွဴဒါနျပဳလုပ္ျခင္း စသျဖင့္ မိမိတို႔၏ ရွဗ္ဗိဘာရာသ္ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ အမလ္အိဗါဒသ္မ်ားျဖင့္ ေက်နပ္စရာျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း ယေန႔ေခတ္လူတို႔သည္ အထက္ပါေဖၚျပခ်က္မ်ား မွန္ကန္မႈရွိမရွိကို အထူးတလည္ လုိက္လံေမးျမန္း ရွာေဖြၾကေလ့ရွိသည္ကိုလည္း သိသျဖင့္ ယေန႔ အိႏၵိယတုိက္ခြဲတြင္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမွ ကမာၻေက်ာ္ အစၥလာမ္ သာသနာ့ပညာရွင္ ေမာင္လာနာ မုဖ္သကီး ဆြာဟိဗ္ တင္ျပသည့္ ရွဗ္ဗီဘာရာသ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆုိေရးသားလုိက္ပါသည္။

၁။ ရွာဘန္လျမတ္သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ လျမတ္မ်ားတြင္ ပါၿပီး ၄င္းလျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏လမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ားကို ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားအရ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ လျမတ္ ရွာဘန္တြင္ ရက္မ်ားစြာ၌ဥပုသ္ တည္ေဆာက္သည္ကို ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ အဆိုပါ ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)အေပၚတြင္ ဖရဇ္တာ၀န္ မျဖစ္မေနလုပ္ရမည့္ တာ၀န္အျဖစ္ မတည္ရွိေသာ္လည္း တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ လာေတာ့မည့္ လျမတ္ရမ္ဇာန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္သည့္အေနျဖင့္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္း အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ သည္ကို ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

၂။ အနက္စ္(ရ)တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္အား ရမ္ဇာန္လျမတ္ၿပီးေနာက္ မည္သည့္ လ၏ရိုဇာသည္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးျဖစ္ပါသနည္းဟု ေမးရာေျဖၾကားသည္မွာ ရွာဘန္လ၏ ရိုဇာျဖစ္ေၾကာင္းမိန္႔ပါသည္။

၃။ အိုစာမာဗင္ဇိုဒ္(ရ)က တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား ေျပာဆိုသည္မွာ “အိုတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) သခင္သည္ ရွာဘာန္လတြင္ အမ်ားႏွင့္မတူ ထူးထူးကဲကဲ ဥပုသ္ ေစာ့င္ထိန္းေလ့ရွိပါသည္။ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ပါနည္း” ဟုေမးရာ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က “အို အိုစာမာ ရွာဘာန္လသည္ ရဂ်ဗ္လႏွုင့္ ရမ္ဇာန္လျမတ္တို႔ အၾကားတြင္ က်ေရာက္ၿပီး မ်ားစြာေသာသူတို႔သည္ ဤလကို ေမ့ထားၾကေလ့ရွိသည္။ ၄င္းေနာက္ ဤလတြင္ လူတို႔၏ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ စာရင္းအစုစုကို အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္ထံ ဆက္သေလ့ရွိပါသည္။ မိမိသည္ မိမိ၏ စာရင္းဇယားကုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ တင္ျပသည့္အခ်ိန္တြင္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းလွ်က္ ရွိေနခ်င္ပါသည္”” ဟု ေျဖၾကားပါသည္။

၄။ အိုင္အိရွာ (ရ) တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ရွာဘာန္ လတြင္ တစ္လလံုး ရိုဇာေစာင့္ထိန္း ေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ျဖင့္ မိမိသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား ေမးျမန္းသည္မွာ ““ ရွာဘာန္လသည္ သခင့္ အတြက္ အလြန္အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ လမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပါသလား”” သခင္က ““ရွာဘာန္လတြင္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ကြယ္လြန္ေသဆံုးမည့္သူမ်ား စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိ ပါသည္။ မိမိသည္ မိမိ၏ ေသစာရင္းကို ထုတ္ျပန္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းလွ်က္ရွိခ်င္ပါသည္”” ဟု ေျဖၾကားပါသည္။

၅။ အိုင္အိရွာ (ရ) မိန္႔သည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းၿပီဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ထင္ျမင္မိသည္မွာ သခင္သည္ ရုိဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းလုိက္ၿပီဆို လွ်င္ ေနာက္ထပ္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ သည္ ရမ္ဇာန္လမွလြဲလွ်င္ မည္သည့္လတြင္မွ တစ္လ လံုးျပည့္ ေအာင္ ရုိဇာေစာင့္ထိန္းခဲ့သည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ရွာဘန္လတြင္မူ အျခားေသာလမ်ားထက္ ရုိဇာအမ်ားဆံုး ေစာင့္ထိန္း ေတာ္မူေလ့ရွိပါသည္။

၆။ အိုင္အိရွာ (ရ) တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ ရွာဘာန္လ၏ ရုိဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းကို အထူး ဂရုျပဳေစာင့္ထိန္းသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သခင္သည္ ရက္အနည္းမွလြဲ၍ ရွာဘာန္ တစ္လလံုး ရုိဇာေစာင့္ထိန္း ေလ့ရွိသည္။ မသိလွ်င္ သခင္သည္ ရွာဘာန္တစ္လလံုး ရိုဇာေစာင့္ထိန္းသည္ဟု ထင္ျမင္ရပါသည္။
စလီမာ (ရ) တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အား မိမိသည္ လႏွစ္လတြင္ တႏွစ္လံုးျပည့္ ေအာင္ ရုိဇာေစာင့္ထိန္းေတာ္မူေလ့ရွိ သည္။ ထိုလႏွစ္လမွာ ရမဇာန္ ႏွင့္ ရွုာဘာန္လတို႔ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ ဟဒီးဆ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ ရွာဘာန္လတြင္ ရက္မ်ားစြာ ရိုဇာဥပုတ္ေစာင့္ထိန္း ေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုသို႔ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အေပၚတြင္ ဖရဇ္ တာ၀န္တစ္ရပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း တမန္ေတာ္အေနျဖင့္ တဆိုက္မတ္မတ္ ရုိဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိရသည္မွာ ရွာဘာန္လသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ လျဖစ္သည္မွာ ေသခ်ာျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ အထူးသတိထားသင့္သည္မွာ ရွာဘာန္လ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ သန္မာေသာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ ေသာ သူတို႔အတြက္ သာျဖစ္သည္။ ရွာဘာန္လရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖင့္ အားျပတ္ကာ ရမ္ဇာန္လ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနကို ေရာက္မသြားရန္ သည္အလြန္ပင္အေရးႀကီးပါသည္။ သုိ႔ျဖင့္၍ မည္သူမဆို ရွာဘာန္လ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖင့္ ေနထုိင္မေကာင္း ျဖစ္ျခင္း၊ ရမ္ဇာန္လတြင္ ရိုဇာမေစာင့္ထိန္းႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အားအင္ရုတ္ေရာ့ သြားေအာင္ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ရွာဘာန္လတြင္ ရိုဇာမေစာင့္ထိန္းရန္သာျဖစ္သည္။ ရမ္ဇာန္လျမတ္၏ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ ပိုမိုျမင့္ျမတ္သည္ကို မိမိတို႔ မေမ့ၾကရန္ အေရးႀကီးပါ သည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔သည္မွာ သာမန္ မြတ္စ္လင္မ္ထုအေနျဖင့္ ရမ္ဇာန္လမေရာက္ခင္ ႏွစ္ရက္ ခန္႔အတြက္ လံုး၀ ရိုဇာမေစာင့္ ထိန္းရန္ လမ္းညႊန္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ “မည္သူမဆို ရမ္ဇာန္လျမတ္၏ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းကို ရွာဘာန္လ၏ ေနာက္ဆံုး ရိုဇာ တစ္ရက္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ရက္ျဖင့္ အစမျပဳၾကပါႏွင့္” ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

အဘူူဟိုရုိင္ရာ (ရ) တင္ျပထားသည္မွာ “ရွာဘာန္လ၏ ပထမ ႏွစ္ပတ္ ကုန္လြန္သြားၿပီးေနာက္ ရုိဇာမေစာင့္ ထိန္းၾကရ” ဟု၍ျဖစ္ပါ သည္။ သေဘာမွာ ရွာဘာန္လ၏ ေနာက္ဆံုး ႏွစ္ပတ္တြင္ မည္သူမွ် ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းမျပဳၾကႏွင့္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအား ျဖင့္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ပတ္ စားစားေသာက္ေသာက္ျဖင့္ ရမ္ဇာမ္လအတြက္ ျပင္ဆင္ထားၾကရန္ သတိေပးထားျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

ရွာဘာန္လ၏ ထူးျမတ္မႈတစ္ခုသည္ ၄င္းလတြင္ ညတစ္ညရွိပါသည္။ ၄င္းညကို “လုိင္လတြလ္ဘာရာသ္ အပယ္ငရဲမွ လြတ္ေျမာက္မႈရႏုိင္ေသာည” ဟုေခၚပါသည္။ ၄င္းညသည္ ရွာဘာန္လ ၁၄ ရက္ေန႕ႏွင့္ ၁၅ ရက္ေန႔ ည ၏ ၾကားညျဖစ္ပါသည္။ ဘာရာသ္ည၏ ထူးျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားကို ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

အိုင္အိရွာ (ရ) တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ တစ္ရက္ သဟဂ်္ဂၽြဒ္ ဆြလာသ္ ဖတ္ ေနစဥ္ စိဂ်္ဒဟ္ ျပဳလုပ္ေနသည္ မွာ အေတာ္ပင္ၾကာျမင့္သြားၿပီျဖစ္သည္၊ မည္မွ်ၾကာသနည္းဟူမႈ ကၽြန္မအေနျဖင့္ ထင္လုိက္ သည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ကြယ္လြန္သြားၿပီလားဟု ထင္လုိက္ရပါသည္။ ကၽြန္မလည္း အိပ္ေနရာမွထလာကာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ၏ လက္မကို မၾကည့္ လုိက္ရာ လႈပ္ရွားလာသည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ စိတ္သက္သာရလာၿပီး မိမိေနရာသို႔ ျပန္လာလုိက္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) စိဂ်္ဒဟ္ လုပ္ေနရင္း ႏုတ္မွ ေအာက္ပါ အတုိင္း ေရရြတ္သည္ကို ၾကားရပါသည္။ “ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ အရွင္ျမတ္၏ အျပစ္ေပးျခင္းကို အရွင္ျမတ္၏ ခြင့္လြႊတ္မႈ အရိပ္ေအာက္တြင္ ခိုလံႈပါသည္၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ အရွင္ျမတ္၏ မႏွစ္သက္မႈကို အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္မႈ အရိပ္ေအာက္တြင္ ခိုလံႈပါသည္၊ ကၽြန္္ေတာ္မ်ဳိးသည္ အရွင္ျမတ္၏ ဂရုဏာေတာ္၏ အရိပ္ေအာက္ တြင္ ခိုလံႈပါသည္၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ အရွင္ျမတ္ ထုိက္တန္သင့္ျမတ္သည့္ အေနအထားမ်ဳိးျဖင့္ ခ်ီးမြန္းႏုိင္ျခင္း အလိုငွာ မတတ္သာေလၿပီျဖစ္သည္၊ အရွင္ျမတ္သည္ မိမိ၏ သတ္မွတ္ တည္ရွိမႈအေနအထားျဖင္ပင္ တည္ရွိ ေနပါသည္”။ ထို႔ေနာက္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ မိမိ၏ ဆိဂ်္ဒဟ္ မွထလာကာ ဆြလာသ္ကို အဆံုးသတ္ လုိက္ကာ မိမိကို ေျပာပါသည္၊ “ အို အုိင္ရွာ အသင္အေနျဖင့္ အလႅာဟ္တမန္ေတာ္ သည္ အသင့္ထံပါးမွ စြန္႔ခြါထြက္သြားၿပီဟု ထင္ပါသလား၊ အိုင္ရွာ (ရ) အို တမန္ေတာ္ ကၽြန္မ အေနျဖင့္ အလြန္စိုးရိမ္ သြားသည္မွာ သခင္ စိဂ်္ဒဟ္ လုပ္ေနသည္မွာ ၾကာလြန္းသျဖင့္ သခင္၏ ၀ိဥါည္ ထြက္သြားၿပီ ျဖစ္ၿပီးလားဟု ထင္ျမင္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔သည္မွာ အိုအိုင္ရွာ အသင္သည္ ဒီည မည္သည့္ညျဖစ္သည္ကို သိပါသလား၊ အိုင္ရွာက အလႅာဟ္ႏွင့္ အလႅာဟ္ တမန္ေတာ္သာ အသိဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းပါဟု ေျပာပါသည္။ ထိုအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္က ဒီညသည္ ရွာဘာန္လ၏ ၁၅ ရက္ေျမာက္ည ျဖစ္သည္။ ဤညတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သည္ မိမိ၏ ေက်းကၽြန္မ်ားကို ၾကည့္ရႈၿပီးေနာက္ ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ မွန္ကန္ေသာသူတို႔အား အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊြတ္ေတာ္မူၿပီး မိမိ၏ ဂရုဏာ တရားကို ခ်ီးျမင့္ေတာ္မူေလသည္။ သို႔ေသာ္ မမွန္ကန္သူ အျပစ္လုပ္သူတို႔အတြက္ ျပစ္ဒါဏ္မ်ား သတ္မွတ္ေတာ္မူၿပီး သူတို႔အေနျဖင့္ ခြင့္လႊတ္မႈ မေတာင္းခံသမွ် ကာလပတ္လံုး ၄င္းအျပစ္ဒါဏ္မ်ားကို တည္ရွိေစေလသည္။

အိုင္ရွာ (ရ) တင္ျပသည္မွာ ထိုညျမတ္တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မုိးေကာင္းကင္ ေအာက္သို႔ ဆင္းသက္ လာၿပီးေနာက္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူမ်ား ၄င္းတို႔၏ အေရအတြက္သည္ ဗနီခလ္ဗ္ အမ်ဳိးႏြယ္၀င္တို႔၏ သိုးမ်ား၏ အေမြးအေရအတြက္ထက္ ပင္မ်ားျပားေသာ လူတို႔အား အျပစ္မ်ားမွ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူေလသည္။ မဒီနာ ၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ဗနီကလ္ဗ္ ဟူေသာ အမ်ဳိးႏြယ္ ၀င္တို႔တြင္ မ်ားစြာေသာ သိုးမ်ားရွိၿပီး ၄င္းသိုးတို႔၏ အေမႊးမ်ားအေရအတြက္သည္ မည္္မွ်မ်ားလိ္မ့္မည္ကို မိမိတို႔ခန္႕မွန္းႏုိင္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေျမာက္မ်ား စြာေသာ လူတို႔၏ အေရအတြက္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔၏ ျပစ္ဒါဏ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္မည္ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဟဒီးဆ္ေတာ္တစ္ပုဒ္တြင္ အုိင္ရွာ (ရ) ကပင္တင္ျပခဲ့သည္မွာ ““၄င္းညတြင္ ဗနီကလ္ဗ္ တို၏ သိုးမ်ား၏ အေမႊးမ်ား အရည္အတြက္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ လူအေရအတြက္အား ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲမီးေလာင္ ၿမိဳက္ေနရာမွ ခြင့္လြႊတ္မႈ ေပးသည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ခြင့္လႊတ္ လုိက္သူမ်ားတြင္ မည္သူမည္၀ါကို ခြဲျခားျခင္းမျပဳဘဲ တနည္းအားျဖင့္ ၄င္းတို႔အတြင္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ရွိရ္က္ လုပ္သူမ်ား၊ ႏွလံုးသားမ်ားအတြင္း မေကာင္းမႈ မ်ားျဖင့္ ျပည့္နက္ ေနသူမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးညာသကာႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ထားသူမ်ား၊ ေျခမ်က္စိေအာက္ ဂုဏ္ေမာက္ သလို လံုခ်ည္ ေဘာင္းဘီ ၀တ္ၾကသူမ်ား၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားသူမ်ား စသျဖင့္ မခြဲျခားဘဲ အပယ္ ငရဲမွ ထုတ္ယူကာ အျပစ္ခြင့္လႊြတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မုအာဇ္ (ရ) တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သည္ ဘာရာသ္ည အခါတြင္ မိမိဖန္ဆင္းေတာ္မူခဲ့သည့္ လူအေပါင္းတို႔ကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူလွ်င္ ၄င္းတို႔ အားလံုးကုိ အျပစ္အေပါင္းမွ ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူေလသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔အနက္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အား ရွိရ္က္ လုပ္သူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ စိတ္နွလံုးမ်ားအတြင္း မေကာင္းစိတ္ထားသူမ်ား မပါ၀င္ပါေလ။

ေဖၚျပပါ အဟာဒီးဆ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားစုေသာ ပညာရွင္မ်ားက အခ်ဳိ႕ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားသည္ ခုိင္မာမႈရွိၿပီး အခ်ဳိ႕သည္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိသည္ကို လက္ခံၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာပညာရွင္တို႔က ဟဒီးဆ္ အခ်ဳိ႕၏ ခိုင္မာမႈဆုိင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားအေပၚ လက္ခံမႈမျပဳၾကဘဲ ဘာရာသ္ည၏ ထြတ္ျမတ္မႈကို ျငင္းပယ္လုိက္ၾကသည္ လည္းရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ ညင္းပယ္မႈကို မည္သို႔မွ တံု႕ျပန္ေျပာဆိုလိုေသာ္လည္း ့၊ အထက္ပါ ဟဒီးဆ္မ်ားကို စုေပါင္းၾကည့္လုိက္သည့္အခါ၊ မ်ားစြာေသာ ပညာရွင္တို႔သည္ ၄င္းည၏ ထြတ္ျမတ္ မႈကို လက္ခံကာ အမလ္ အိဗါဒသ္ လုပ္ကာ အက်ဳိးပြားမ်ားလာသည္မွာ ႏွစ္အဆက္ဆက္ ေခတ္ အဆက္ဆက္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ဘာရာသ္ည၏ ထူးျမတ္မႈကို နားလည္လက္ခံေသာသူတို႔အတြက္ ၄င္းညကို ပုိင္ႏုိင္စြာအသံုးခ်ႏုိင္ လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ၄င္းတစ္ညတာအတြက္ ႏုိးႏုိးၾကားၾကား ရွိေနသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ ညတာ၏ အခ်ဳိ႕အစိတ္အပုိင္းတြင္ ႏုိးၾကားေနလွ်င္လည္း ေကာင္းလွပါသည္။ ၄င္းည၏ အစိတ္အပုိင္းသည္ ညဦးပုိင္းျဖစ္ေစ မိုးလင္းပုိင္းျဖစ္ေစ ျပႆနာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ၄င္းေနာက္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အိဗါဒသ္မ်ားကို တတ္အားသ၍ လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

(၁) ဆြလာသ္ တည္ေဆာင္မႈသည္ အမလ္ အိဗါဒသ္အေပါင္းတြင္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ မည္မွ်ေသာ ရကအသ္ ဖတ္သင့္ေၾကာင္း အတိအက် မဆိုထားေသာ္လည္း ၈ ရကအသ္ ဖတ္ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ သည္။ ပညာရွင္အမ်ားစုသည္ ၈ ရကအသ္ အနည္းဆံုး ဖတ္ၾကသည္။ ဆြလာသ္ ဖတ္လွ်င္လည္း သတိျပဳသင့္ သည္က ဆြလာသ္၏ စိဂ်္ဒဟ္ႏွင့္ ရကုအ္ ကို ခပ္ၾကာၾကာ ခါတုိင္းထက္ အခ်ိန္ပိုကာ လုပ္သင့္သည္။ စူရာအတြဲမ်ားကုိလည္း ရွည္လွ်ားသည့္ စူရာကို ဖတ္ႏုိင္ကေကာင္းသည္။ စူရာအရွည္ အလြတ္မဖတ္ႏုိင္က အတိုစူရာမ်ားကို တတ္ႏုိင္သေလာက္တြဲကာ ဖတ္လွ်င္လည္းေကာင္းပါသည္။

(၂) ဆြလာသ္ဖတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ဖတ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးေသာ အအ္မာလ္ အိဗါဒသ္ ျဖစ္သည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္မွ မည္သည့္ စူရာျဖစ္ေစ၊ ဖတ္ႏုိင္သေလာက္ ဖတ္ေလ ေကာင္းေလ ျဖစ္သည္။

(၃) က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ဖတ္ျခင္းကုိ ရပ္နားသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ အျခားအမလ္ကို လုပ္ျခင္လာ သည့္အခါ ဇိကိ၇္ လုပ္ျခင္းသည္ အကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ဇိကိရ္ လုပ္သည့္အခါ အေကာင္းဆံုးမွာေတာ့ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အေပၚ ဆြလ၀ါသ္ ဖတ္ပို႔ျဖင္းျဖစ္သည္။ မိမိ ရသည့္ ဆြလ၀ါသ္ ကို ဖတ္ႏုိင္သေလာက္ ဖတ္ႏုိင္ပါသည္။ ဇိကိရ္ကုိ ထုိင္လွ်က္ျဖစ္ေစ၊ ေလွ်ာင္းလွ်က္ျဖစ္ေစ၊ လမ္းေလွ်ာက္လွ်က္ျဖစ္ေစ ဖတ္ရြတ္ႏုိင္ပါသည္။

(၄) အထူးဒိုအာေတာင္းခံျခင္းျဖစ္သည္။ ဤညတြင္ မိမိ၏ ဆြလာသ္မ်ား၊ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ဖတ္ျခင္း၊ ဇိကိရ္စိတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ မိမိတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္မွ မိမိတို႔၏ အမလ္ အိဗါဒသ္မ်ားကို လက္ခံေအာင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရေအာင္ အပယ္ငရဲမီးမွ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရေအာင္ အထူးဒိုအာ ေတာင္းခံရမည္။ ဒိုအာေတာင္းခံျခင္း ဟူသည္ မိမိတို႔ႏွင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အၾကား အဆက္အသြယ္ ခုိင္မာသည္ထက္ ခုိင္မာေအာင္ လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ကို သေဘာေပါက္ရမည္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္ ဒိုအာေတာင္းခံျခင္းကို အထူးဂရုစုိက္ ေတာင္းခံရမည္။ ဒိုအာေတာင္းခံေလ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိး ေလျဖစ္သည္။ မိမိတို႔သည္မွာ ဒိုအာေတာင္းခံရင္း စိတ္ကုန္သြားေလ့ရွိၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အေနျဖင့္မူ နားေထာင္ျခင္းကုိ မၿငီးညဴႏုိင္ေအာင္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ မိမိတို႔၏ ဒိုအာေတာင္းခံခ်က္မ်ား ခ်က္ျခင္း မျပည့္၀ေသးသည္ကုိ စိ္တ္ပ်က္စရာလည္း မလိုပါ၊ ယခုမေတြ႕ေသးေပမဲ့ အခ်ိန္တန္သည့္အခါ ေတာင္းသည့္ အရာထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအရာကို ရရွိသည့္အတြက္ စိတ္အေပ်ာ္ႀကီးေပ်ာ္ေနလိမ့္မည္။

အမွန္ေတာ့ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ေတာင္းခံခဲ့သည္ ေတာင္းဆုဒိုအာမ်ားသည္ စံနမူနာယူထုိက္ သည့္ ဒိုအာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ရွိမႈ၊ ျပည့္စံုကံုလံုမႈ၊ တင္ျပခ်က္မ်ား ေလးနက္မႈ၊ စသည့္ ဘက္ကၾကည့္လွ်င္ မည္သူမွ် ယေန႔တုိင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ကဲ့သုိ႔ ဒိုအာေတာင္းခဲ့ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ မည္သည့္လူသားမွ် အဆုိပါ ဒိုအာမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ ေရးသားေတာင္းဆိုႏုိင္မည္မဟုတ္ ပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၄င္းဒိုအာမ်ားကို တတ္ႏုိင္သ၍ ေလ့လာကာ ေန႔စဥ္မိမိေတာင္းဆို သည့္ဒိုအာျဖစ္ အစဥ္ေတာင္းဆုိေနသင့္သည္။ အကယ္၍ မိမိအေနျဖင့္ ဒိုအာမူရင္းအတုိင္း အာရဗီ ဘာသာျဖင့္ မေတာင္းႏုိင္ပါကလည္း စိတ္ပ်က္စရာမလိုပါ။ မိမိတို႔ ကိုယ္ပုိင္ ဘာသာစကား ျမန္မာလိုတတ္က ျမန္မာလို အဂၤလိပ္လိုတတ္က အဂၤလိပ္လို ေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။
အခ်ဳိ႕မိတ္ေဆြမ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ညအခါ ထျခင္း ဖတ္ရြတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္သျဖင့္ စိတ္ပ်က္မေနသင့္ပါ။ အခ်ဳိ႕သည္ ေနမေကာင္းသည့္အတြက္၊ အခ်ဳိ႕က ခရီးထြက္ေနျခင္း၊ စာေပေလ့လာ ေနျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရာသီလာျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေနသည့္ကာလျဖစ္ျခင္း စသည့္အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ ေနႏုိင္တတ္ပါသည္။

ထိုသူတို႔အဖို႔ အထူးသျဖင့္ ဆြလာသ္ ၅ ႀကိမ္ကို မျပတ္တန္းဖတ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ သည္။ တတ္ႏုိင္ပါက ဇိကိရ္ကို အဆက္မျပတ္ ဖတ္ေနသင့္သည္။ သြားသြားလာလာ စားစား ေသာက္ေသာက္ လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ဇိကိရ္တြင္ အထက္တြင္ ေဖၚျပသည့္ အတုိင္း တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အေပၚ ဒရူးဒ္ ဆြလ၀ါသ္ တတ္အားသ၍ ဖတ္ေနသင့္သည္။

ဘာရာသ္ညတြင္ ကၽြႏု္ပ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ဘဂၤလာေဒးရွ္၊ ပါကစၥတန္၊ အီရန္ စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သခၤ်ဳိင္း သို႔သြားေရာက္ၾကၿပီး ေသဆံုးေလသူ မိဘဖိုးဖြားမ်ားအတြက္ ခြင့္လႊတ္မႈေတာင္းခံေလ့ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ္ ပညာရွင္မ်ားက ထိုညတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ အိပ္ေနရာမွ တိတ္တစိတ္ ဂ်ႏၷသြလ္ဘကီဟ္ သခၤ်ဳိင္းသို႔သြားေရာက္ၿပီး ေသဆံုးေလသူမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ကင္းလြတ္မႈကို ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား သည္ အလြန္ပင္ အေထာက္အထား ခုိင္မာမႈ အားနည္းပါးလြန္းသည့္အတြက္ ယေန႔၄င္းလုပ္ရပ္ ကို မလုပ္ၾကေတာ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ မ်ားစြာေသာသူတို႔က ၄င္းလုပ္ရပ္ကို မြတ္စ္သဟဗ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ လုပ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မွတ္ထားသင့္သည္က ၄င္းလုပ္ရပ္သည္ အေရးတႀကီး မျဖစ္မေနလုပ္ရမည့္ အိဗါဒသ္ မဟုတ္သလို ပံုမွန္လုပ္စရာလည္း မလိုအပ္သည့္ အိဗါဒသ္ တခု ျဖစ္ေၾကာင္းသိရမည္။ တကယ္ေတာ့ မိမိအိမ္တြင္ ဖတ္ရြတ္ၿပီး ေသဆံုးသူမ်ားအတြက္ ဖတ္ရြတ္ကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာမႈကို ေတာင္းခံႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းညတြင္ အထူးသတိထားသင့္သည္မွာ မေကာင္းမႈႏွင့္ တတ္အားသ၍ ေ၀းသည္ထက္ ေ၀းေအာင္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘာရာသ္ညတြင္ ဘာေတြလုပ္သင့္သနည္းဆိုသည္ကို နားလည္သည့္အခါ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းသည္ မေကာင္းမႈမွ ကင္းေ၀းေအာင္ေနႏုိင္ရန္ အတြက္ အေကာင္းဆံုးအခြင့္ အေရးတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ ၄င္းညသည္ မိမိတို႔သည္ ကိုယ္ကုိယ္ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ ၀ကြက္အပ္ႏွံ ထားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ထိုအခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မႏွစ္သက္သည့္ အလုပ္မွန္သမွ်ကို မိမိတို႔သည္ အဆင္ေျပစြာ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္မည့္ အေျခအေျခအေနမ်ား ရရွိလာႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔စိတ္တြင္ အတင္းေျပာျခင္းႏွင့္ မေကာင္းမႈကို ေတြးျခင္း မျဖစ္ေအာင္ အထူးသတိျပဳရမည္။ မေကာင္းမႈ၏ အေတြးသည္ မေကာင္းမႈကုိ ေျပာျဖစ္ေစသလုိ လုပ္လည္း လုပ္ျဖစ္ေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါ ဟဒီးဆ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္မွာ မေကာင္းစိတ္ကို ႏွလံုးသားတြင္ မရွိေစျခင္း ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေကာင္းေကာင္းသတိျပဳေစခ်င္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ မြတ္စ္လင္မ္တို႔သည္ ၄င္းညတြင္ အထူးစားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္မ်ားကုိ ခ်က္ျပဳတ္ၾကျခင္း အႀကီးအက်ယ္ ေကၽြးပြဲဲ ေမြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၊ သခၤ်ဳိင္းမ်ားကို ဆင္ယဥ္ျခင္း၊ မီးထြန္းၾကျခင္း၊ အေမႊးနံ႔သာမ်ား လိမ္းလည္သပၸယ္ၾကျခင္း အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားလုပ္ၾကျခင္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္လုပ္ၾကျခင္း၊ စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းတို႔ကို မလုပ္သင့္ပါ။ မြတ္စ္လင္မ္မ်ား ထုိသုိ႔လုပ္ျခင္းသည္ အျခားဘာသာ၀င္တို႔၏ ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ား၏ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မ်ားကုိ ကူးခ်လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ကို သတိထားရမည္။ သိလွ်က္ႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္လွ်င္ အျပစ္ထုိက္သည္ကုိ သိသင့္သည္။ မိမိကုိယ္၌ကလည္း ထိုသို႔လုပ္ေနလွ်င္ မိမိလုပ္ရမည့္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ားကို မလုပ္ ႏုိင္သျဖင့္ မိမိ၏ ကုသိုလ္ရွာေဖြမႈ အခြင့္အေရး ဆံုးရႈံးႏုိင္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ရမည္။

အခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔သည္ ထိုညတြင္ ဘာရာသ္ ည၏ ထူးျမတ္မႈမ်ားကို ရွည္လွ်ားေထြျပားစြာ တရားတေဘာင္ ေဟာၾကားေနသည္ကို ေတြ႕ႏုိင္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အျခားသူမ်ား၏ တန္ဖုိးရွိေသာ အခ်ိန္ကို ျဖဳန္းေစသည့္အျပင္ မိမိ၏ အခ်ိန္လည္း ကုန္ဆံုးသည္ကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ ဘာရာသ္ည အေၾကာင္းကို အျခားသူမ်ားသိလိုေစပါက ႀကိဳတင္ေဟာ ေျပာအေၾကာင္းၾကားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤညသည္ မိမိတို႔ကုိယ္စီ မိမိတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရန္ သာလိုအပ္သည္ကို သတိျပဳရမည္။

တရားအားထုတ္ရာတြင္လည္း တစ္သီးပုဂၢလ ႀကိဳးပမ္းရမည္။ စုေပါင္း ဆြလာသ္၀တ္ျပဳျခင္း၊ စုေပါင္း ဇိကိရ္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ဤညသည္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မုိးေျမအဆံုး စၾကာ၀ဠာတစ္ခြင္လံုး၏ ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ေရအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ မိမိႏွင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အၾကား အျခားမည္သူကိုမွ် မလာေရာက္ႏုိင္ေရး၊ အ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရးကို မိမိတို႔ေကာင္းေကာင္းႀကီး သတိထားသင့္ ပါသည္။ ဥပမာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ကိုၾကည့္လွ်င္ ဤညမွာ တစ္ကုိယ္တည္း အိဗါဒသ္ လုပ္ေနတာကို ျမင္ရသိရလိမ့္မည္။ ဇနီးေတာ္ အိုင္ရွာ (ရ) သည္ မိမိဘာသာ ရွိေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရမည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ သူမကို မိမိအိဗါဒသ္ မွာ မပါ၀င္ေစခဲ့ဘူး။ တစ္ကိုယ္ေတာ္ အိဗါဒသ္ လုပ္ျခင္းကိုသာ ေပၚလြင္ေစပါသည္။ တမန္ေတာ္ ျမတ္သည္ မစ္ဂ်ိဒ္ နဗ၀ီကုိ ဆင္ယင္ျခင္း၊ မီးေရာင္စံုထြန္းျခင္း၊ အျခားသူမ်ားကိုေခၚၿပီး အိဗါဒသ္လုပ္ေနျခင္းကုိလည္း မေတြ႕ရသျဖင့္ ဘာရာသ္ည၏ အိဗါဒသ္သည္ တစ္ကုိယ္ေတာ္ သီးသန္႔လုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားတြင္ လုပ္ပါကလည္း စုေပါင္း လုပ္ျခင္းကိုသာ ေရွာင္ရွားၿပီး မိမိဘာသာ တစ္ကုိယ္လည္ ေထာင့္တစ္ေနရာတြင္ လုပ္သင့္ပါသည္။

ပညာရွင္အမ်ားစုအေနျဖင့္ ၄င္းညတြင္ စဲဟ္ရီစားသံုးၿပီး ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရုိဇာဥပုတ္ ေစာင့္ထိန္းၾက ေလ့ရွိပါသည္။ ၄င္းရိုဇာသည္ မြတ္စ္သဟဗ္ အဆင့္ တနည္းအားျဖင့္ လုပ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည့္အဆင့္ သာရွိပါသည္။ လုပ္ပါက ေကာင္းၿပီး မလုပ္ပါကလည္း အျပစ္မရွိေၾကာင္း၊ ဖရဇ္ တာ၀န္မဟုတ္ေၾကာင္း သိေစပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အေနျဖင့္ ၄င္းရက္တြင္ နဖိလ္ ရိုဇာ ေစာင့္ထိန္းသင့္ေၾကာင္း အထူးသတိေပးခဲ့ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဤ ဟဒီးဆ္ေတာ္ကို မမွန္ကန္ေၾကာင္း ေျပာၾကေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ရွာဘာန္လ၏ ရိုဇာကုိ မျပတ္တမ္းႏွင့္ အမ်ားဆံုးရုိဇာေစာင့္ထိန္းခဲ့သည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းခဲ့ျခင္းကို ျငင္းဆုိႏုိင္ဖြယ္မရိွပါ။ ထို႔အျပင္ ေျမာက္မ်ားစြေသာ ပညာရွင္မ်ား မိမိတို႔၏ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ရွာဘာန္လ၏ ျမင့္ျမတ္ျခင္းအေၾကာင္း ရွာဘာန္လတြင္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းအေၾကာင္းကို ႏွစ္ေပါင္း ရာစု ေထာင္စု ခ်ီကာ တင္ျပ လုပ္ျပ ခဲ့သည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဘာရာသ္ ည သည္ အမွန္ျဖစ္ျခင္း ၄င္း၏ အိဗါဒသ္မ်ား ေန႔အခါ ရုိဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းမ်ား အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားသည္ မွန္ကန္သည္ဟု တင္ျပလုိက္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၿမဲၾကားေနရသည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ဆရာသခင္ ေမာ္လာနာ ဗရွိရြလ ႅာဟ္ ဆြာဟိဗ္ (ရ) ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၁၃၆ လမ္း မဒါးဗလီတြင္ အီရွာဆြလာသ္ အၿပီး တရားေဟာ္ေျပာမႈကိုမူ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မျဖစ္မေန သြားနားေထာင္မိသည္။ ဆရာႀကီးက အထက္ တြင္ ေဖၚျပသည့္ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ား၊ ကို တင္ျပေလ့ရွိၿပီး အထူးသတိေပးတတ္သည္မွာ ၄င္းညတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အမလ္ အိဗါဒသ္ မ်ားတြင္ “ဆြလာသြလ္ သစ္ဘီဟ္” ကို ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ၾကရန္ ပင္ျဖစ္သည္။ ၄င္းဆြလာသ္တြင္ ဖတ္ရမည့္ ဇိကိရ္မွာ “စူဗဟာနလႅာဟိ ၀လ္ဟမ္ဒုလိလႅာဟိ ၀လာအိလာဟ အိလလႅာဟု ၀လႅာဟု ၀အက္ဘရ္” ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာႀကီးတင္ျပသည့္ “ဆြလာသြလ္ သစ္ဘီဟ္” ဖတ္နည္းမွာ ပထမ ၄ ရကအသ္ နိယသ္ခ်ီၿပီးေနာက္ အလႅာဟုအက္ဘရ္ သက္ဗီရ္ ဖတ္ၿပီး (၁) စူရာဖာသိဟအရင္ အထက္ပါဇိကိရ္ ကို ၁၅ ေခါက္ဖတ္ပါ (၂) စူရာဖါသိဟဖတ္ၿပီးေနာက္ ၄င္းဇိကိရ္ကို ၁၀ ေခါက္ဖတ္ပါ (၃) ရူကုအ္ စူဘဟာနလႅာရဗ္ဗိယလ္အဇီးမ္ ၃ ခါ ဖတ္ၿပီး ၄င္းဇိကိရ္ကို ၁၀ ေခါက္ဖတ္ပါ (၄) ရုကုအ္အၿပီး ျပန္မတ္တတ္ရပ္ခ်ိန္တြင္ ၄င္းဇိကိရ္ကို ၁၀ ေခါက္ဖတ္ပါ (၅) ပထမ စိဂ်္ဒဟ္တြင္ စူဘဟာနလႅာရဗ္ဗိယလ္အာ့လာ ၃ ႀကိမ္ဖတ္ၿပီး ေနာက္ ၄င္းဇိကိရ္ကို ၁၀ ေခါက္ဖတ္ပါ (၆) ပထမ စိဂ်္ဒဟ္ အၿပီး ျပန္ထိုင္ခ်ိန္တြင္ ၄င္းဇိကိရ္ကို ၁၀ ေခါက္ဖတ္ပါ (၇) ဒုတိယ စိဂ်္ဒဟ္တြင္ စူဘဟာနလႅာရဗ္ဗိယလ္အာ့လာ ၃ ႀကိမ္ဖတ္ၿပီးေနာက္ ၄င္းဇိကိရ္ကို ၁၀ ေခါက္ဖတ္ပါ။ ဤသို႔ျဖင့္ (၁) ရကအသ္တြင္ ၄င္းဇိကိရ္ အႀကိမ္ ၇၅ ေခါက္ဖတ္မိသြားလိမ့္မည္။ ၄ ရကအသ္ ဖတ္မိလွ်င္ အႀကိမ္ေပါင္း ၃၀၀ ဖတ္မိလိမ့္မည္။ ဤသည္မွာ ဆြလာသြလ္ သစ္ဘီဟ္ ပင္ျဖစ္သည္။

ဆရာႀကီးဆက္လက္တင္ျပသည္မွာ မဂ္ရိဗ္ ဆြလာသ္အၿပီးတြင္ နဖိလ္ ဟာဂ်သ္ ၂ ရကအသ္ ၃ ႀကိမ္ ဖတ္ကာ အႀကိမ္တုိင္း အတြက္ ပထမအႀကိမ္တြင္ မိမိ အသက္ရွည္က်န္းမာရန္အတြက္၄င္း၊ ဒုတိယ အႀကိမ္တြင္ ရိုဇီရိကၡာ တုိးပြားရန္အတြက္၄င္း၊ တတိယအႀကိမ္တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္အေပါင္းမွ ကင္းေ၀းရန္အတြက္ ၄င္း နိယသ္ထားကာ ဖတ္သင့္ေၾကာင္းတင္ျပေလ့ရွိပါသည္။ ဆက္လက္တင္ျပသည္မွာ စူရာ ရာစီးန္ ကို ၃ ႀကိမ္ အထက္ပါ နိယသ္ျဖင့္ ဖတ္သင့္ေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေခါက္ ဖတ္ၿပီးတုိင္း ေအာက္ပါ ဒိုအာကို ဖတ္သင့္ေၾကာင္းတင္ျပပါသည္။

မဂ္ရိဗ္ ဖတ္ၿပီးေနာက္ ဆြလာသ္ ၂ ရကအသ္ ၃ ႀကိမ္ ဖတ္သည္ဆိုရာတြင္ ၆ ရကအသ္ ျဖစ္မည္။ ၂ ရကအသ္ ဖတ္ၿပီးတုိင္း ေအာက္ပါ ဒိုအာကို တစ္ေခါက္ဖတ္ပါက အလြန္ေကာင္းပါသည္။ ထိုနည္းအတုိင္း စူရာ ရာစီးန္ ဖတ္ရာတြင္လည္း တစ္ခါ ဖတ္ ၿပီးတုိင္း ေအာက္ပါဒိုအာကို တစ္ေခါက္ဖတ္ပါက အလြန္ေကာင္းပါသည္။


ဒိုအာေတာင္းသည့္အခါတြင္လည္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ စိတ္၀င္စားစြာျဖင့္ မိမိအလိုဆႏၵမ်ားကို ေတာင္းခံ သင့္ပါသည္။ မိမိအလိုဆႏၵမ်ားကို ေတာင္းခံသည့္အျပင္ မိမိတို႔ သိလွ်က္ျဖစ္ေစ မသိ၍ျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ အျပစ္မ်ားကိုလည္း ခြင့္လႊတ္ပါလို ေၾကာင္း ေတာင္းခံသင့္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ မိမိတို႔ က်ဴးလြန္တတ္သည့္ အျပစ္ဂိုနာမ်ားတြင္ (၁) ကုဖုရ္ႏွင့္ ရွိရိက္ လုပ္ခဲ့မိခဲ့လွ်င္ ၄င္း၊ (၂) မိမိညီအကိုမ်ားႏွင့္ ရန္လိုမုန္းထားမိခဲ့ လွ်င္၄င္း၊ (၃) ေဆြမ်ဳိးသားျခင္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို မေပးခဲ့မိလွ်င္၄င္း၊ (၄) မိဘ မ်ားကို ကလန္ကဆန္ လုပ္ခဲ့မိသည္မ်ားကို၄င္း၊ (၅) အရက္ေသစာ ေသာက္စားမိခဲ့သူလွ်င္၄င္း၊ (၆) သူတစ္ပါးကို မတရားလုပ္ခဲ့မိ ခဲ့လွ်င္၄င္း၊ (၇)ခိုးယူ လိမ္လည္ ခဲ့မိလွ်င္၄င္း၊ (၈) သူမ်ားအေၾကာင္း မတရားအတင္းေျပာျခင္း၊ ဂံုးတုိက္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးကို ေဂ်ာက္ က်ေအာင္ လုပ္ခဲ့ျခင္း၊ စသျဖင့္ မိမိတို႔၏ ျပစ္မႈအေပါင္းကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ စိတ္ေရာကိုယ္ေရာ ႏွလံုးအပါ လိုလိုလားလားျဖင့္ အျပစ္အေပါင္းမွ ကင္းလႊတ္ခြင့္ရေအာင္လည္း ေတာင္းခံရန္ မေမ့သင့္ပါေၾကာင္းတင္ျပလုိက္ပါသည္။

ဘာရာသ္ ညတြင္ ေအာက္ပါဒုိအာကို အနည္းဆံုး သံုးႀကိမ္ဖတ္က အလြန္သင့္ေတာ္ပါသည္။


အဆံုးအေနျဖင့္ တင္ျပလိုသည္မွာ မြတ္စ္လင္ ညီေနာင္အေပါင္းတို႔ မိမိတို႔သည္ ကမာၻ၏ အေရွ႕အေနာက္ ေတာင္ေျမာက္ အရပ္တုိင္းတြင္ ရွိေနသည္။ အေမရိကမွာ ျမန္မာ မြတ္စ္လင္ေတြ ရွိသလို အျခား ႏုိင္ငံမ်ား အေရွ႕အလယ္ပုိင္း အာစီယံႏုိင္ငံမ်ား ေတာင္အေမရိကႏွင့္ ႀသစေတးလွ် ႏုိင္ငံတုိ႔မွာလည္း ရွိပါသည္။ အခ်ဳိ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံ ေပါက္ မြတ္စ္လင္ေတြျဖစ္သလုိ ဟနဖီမဇ္ဟဗ္ ၀င္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕က ရွာဖအီ မဇ္ဟဗ္၀င္ ေတြျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕က အထက္ပါ ဟဒီးဆ္ေတာ္ေတြႏွင့္ ဘာရာသ္ ညကို လက္ခံက်ဥ္းပသလုိ အခ်ဳိ႕က လက္မခံဘူးဆုိတာကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ပါေစ တစ္ဦးကို တစ္ဦး နားလည္သေဘာေပါက္ေပးမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔႐ဲ့ ယူနီတီ တစ္ခု ရလာႏုိင္ပါတယ္။ အားလံုးၿငိမ္းခ်မ္း ႏုိင္ပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလုိက္ပါတယ္။ အာမီးန္။အို မြတ္စ္လင္မ္တို႔ .........စာေပပညာဗဟုသုတျဖင့္ ကမာၻကိုထိန္းခ်ဳပ္ၾကစုိ႔
၁။ ပါေမါကၡ အိစ္မာအီးလ္ အလ္ ဖာရူကီး၏ ေၾကကြဲဖြယ္ဇတ္လမ္း click here...... ေဒါက္တာ ဖါရူကီး
၁။ တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ) ၏ အထုပ္ပတိၱ္ click here......တမန္ေတာ္ အစၥမာအီးလ္ (အ)
၂။ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) ၏ အထုပ္ပတိၱ္ click here......တမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အ)
၃။ တမန္ေတာ္အလ္ယ္ဆအ္ (အ) ၏ အထုပ္ပတိၱ္ click here......တမန္ေတာ္ အလ္ယဆအ္(အ)
၄။ တမန္ေတာ္ရွိဳအိုင္းဗ္ (အ) ၏ အထုပ္ပတိၱ္ click here......တမန္ေတာ္ ရွိဳအိုင္းဗ္ (အ)
၅။ တမန္ေတာ္ဆြာေလ့ဟ္ (အ) ၏ အထုပ္ပတိၱ္ click here......တမန္ေတာ္ ဆြာေလ့ဟ္ (အ)
၆။ မြတ္စ္လင္မ္ေက်ာ္ၾကား ပညာရွင္မ်ား ေဒါက္တာ ဂ်က္ဖရီ လဲန္ဒ္ click here.... ေဒါက္တာ ဂ်ဖ္ရီ လဲန္ဒ္
၇။ မြတ္စ္လင္မ္ေက်ာ္ၾကား ပညာရွင္မ်ား အလ္မာဝါရ္ဒီ click here.... အလ္မာဝါရ္ဒီ
၈။ မြတ္စ္လင္မ္ေက်ာ္ၾကား ပညာရွင္မ်ား ဟမ္ဇာယူစြပ္ click here.... ဟမ္ဇာယူစြပ္
၉။ မြတ္စ္လင္မ္ေက်ာ္ၾကား ပညာရွင္မ်ား အမီနာ အစ္လမီ click here.... အမီနာ အစ္လမီ္
၁၀။ မြတ္စ္လင္မ္ေက်ာ္ၾကား ပညာရွင္မ်ား ေဒါက္တာ ဇာကိရ္ႏုိက္ click here.... ေဒါက္တာ ဇာကိရ္ႏုိက္
၁၁။ ဟဂ်္ အစၥလာသ္ သာသနာ၀င္တို႔၏ ပဥၥမ မ႑ိဳင္ click here.... ဟဂ်္ အေၾကာင္း
၁၂။ အီဒြလ္ဖိသိရ္ ခြသ္ဘဟ္ click here.... အီဒြလ္ ဖိသိရ္
၁၃။ ရမ္ဇာန္၊ သရာ၀ီဟ္ ႏွင့္ လုိင္လသြလ္ကဒရ္ညျမတ္အတြက္ ခြတ္ဘဟ္ click here....သရာ၀ိဟ္၊ ကဒရ္ည
၁၄။ ရမ္ဇမ္လ၏ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ျခင္းႏွင့္အျခားေဆာင္ပါးမ်ား click here.... ရမ္ဇာန္ေဆာင္းပါးမ်ား
၁၅။ ရွဗ္ဗိဘာရာသ္ေန႔အေၾကာင္း အထူးတင္ျပခ်က္click here....ရွဗ္ဗိဘာရာသ္
၁၆။ ေမ့ရာဂ်္ခရီး ရဂ်ဗ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ည အထူး တင္ျပခ်က္ click here.....ေမ့ရာဂ်္ခရီး
၁၇။ တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္မုိဟမၼဒ္ (စြ) ၏ အထုပ္ပတိၱ္
click here......တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ (ဆြ)
၁၈။ ဒအ္၀ဟ္အင္ျမန္မာ (၁)၊ (၂)၊(၃)။ (၄) အစၥလာမ္သမိုင္း နဗီတမန္ေတာ္မ်ား၊ ပညာေရးသည္လက္နက္။
၁၉။ ျမန္မာဘာသာျပန္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ စူရာမ်ား အစမွ အဆံုးတုိင္း ဖတ္ႏုိင္ပါ
ၿပီ။
၂၀။ အစၥလာမ္ရာဇ၀င္ခရာဇ္သကၠရာဇ္အလိုက္။
မည္သူမဆို ပုိ႔စ္မ်ားကို ကူယူျဖန္႔ခ်ီလိုပါက စိတ္သန္႔သန္႔ျဖင့္ ဒအ္၀ဟ္ အင္ျမန္မာ URL ကုိလင့္လုပ္ေပးကာ ကူယူျဖန္႔ခ်ီေပးႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဒအ္၀ဟ္ အဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ အစၥလာမ္ ပညာရွင္မ်ား၊ ေခတ္မီ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ မြတ္စ္လင္မ္ မ်ား ဘ၀ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အစၥလာမ္သာသနာ က်ယ္ျပန္႔ပြားမ်ားလာေရးကုိ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ အာမီးန္

ဟဂ်္ (ပဥၥမ အစၥလာမ္ မ႑ိဳင္ )

ခ်ီးမြန္းျခင္းအေပါင္းတို႔သည္ မုိးေျမအဆံုး စၾကာ၀ဠာ တစ္ခြင္လံုးကို ပုိင္ဆုိးေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္သာျဖစ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ႏွင့္ အဆြဟာဘ္ ေတာ္အေပါင္းအေပၚ မဂၤလာတရား အေပါင္း က်ေရာက္ပါေစသားဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလုိက္ပါသည္။

ဟာဂ်ီေလာင္းအေပါင္းတို႔သည္ ဟဂ်္သြားေရာက္ရန္ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီဆိုလွ်င္ သူတို႔သည္ အလႅာဟ္လမ္းေတာ္ ဖီဆဗီလိလႅာဟ္ တြင္ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ခြင့္ျပဳမႈကို ရရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အသင္တို႔သည္ မိမိ၏ ဟဂ်္လုပ္ငန္းစဥ္ လမ္းခရီး လြယ္လြယ္ကူကူ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေန႔ည ဒိုအာ ေတာင္းေနသင့္ေပသည္။

အနာဂတ္ကာလ မကၠာၿမိဳ႔ေတာ္၏ ျမင္ကြင္း


Read more...... click here.... ဟဂ်္ အေၾကာင္း

ရမ္ဇာန္လျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ခြတ္ဘဟ္

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ရွာဘာန္လ ေနာက္ဆံုးရက္တြင္ လျမတ္ရမဇာန္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိန္႔ေတာ္မူသည္ မွာ အိုမြတ္စ္လင္အေပါင္းတို႔ အသင္တို႔သည္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ လျမတ္ရမဇာန္၏ အရိပ္ေအာက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းလျမတ္တြင္ ညတစ္ညရွိၿပီး ၄င္းညသည္ လေပါင္းတစ္ေထာင္ထက္ ျမင့္ျမတ္ေပသည္။ ၄င္းညျမတ္တြင္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔သည္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီး အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏ နီးစပ္မႈကို ရယူရန္ႀကိဳးပမ္းထိုက္ေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔အား ၄င္းလျမတ္တြင္ ရိုဇာစာင့္ထိန္း၇န္ အတြက္ ဖရဇ္ တာ၀န္အျဖစ္သတ္မွတ္ ေတာ္မူလုိက္သည္။ ၄င္းအျပင္ နဖိလ္ နမာဇ္မ်ားလည္း ဖတ္၇န္ အတြက္လည္း သတိေပးေတာ္မူေပသည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းလျမတ္ ရမဇာန္တြင္ ဖတ္သည့္ နဖိလ္ နမာဇ္ သည္ ဖ
ရဇ္ နမာဇ္၏ တန္ဖုိးႏွင့္ တူညီေၾကာင္း ဖရဇ္ နမာဇ္ တစ္ရကအသ္သည္ ၇၀ ေသာ္ နမာဇ္ မ်ား၏ အက်ဳိးဆြ၀ါဗ္ ႏွင့္ တူေၾကာင္းမိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ အျခားေသာ္လမ်ားတြင္ ဇရာဇ္ တစ္ရကအသ္သည္ တစ္ဆသာ အက်ဳိးရေပမည္။ ဤျမင့္ျမတ္ေသာ လသည္ သီးခံတရားျဖင့္ ျပည့္၀သည့္ လျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရိုဇာ ဥပုတ္ ေစာင့္ထိန္းျခင္း၏ အက်ဳိးသည္ မဂၤလာအေပါင္းျဖင့္ ျပည့္နက္ေနေသာ ဂ်ႏၷသ္ ဥယ်ဥ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။

ဤလျမတ္သည္ လူအေပါင္းတို႔အား ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေစေသာ လျမတ္ျဖစ္ၿပီး မြတ္စ္လင္မ္ တို႔သည္ ဤလျမတ္တြင္ ျပည့္စံုမႈတည္းဟူေသာ မဂၤလာတရားကို ခံစားရရွိၾကေလသည္။ မြတ္စ္လင္မ္တုိင္း သည္ ဤလျမတ္တြင္ ေလးခုေသာ မဂၤလာတရားကုိ လုပ္သင့္ၾကေပသည္။ ၂ ခုေသာ အေၾကာင္းတရားသည္ အသင္တို႔၏ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို ႏွစ္သက္မႈျဖစ္ေစေတာ္မူၿပီး အျခားႏွစ္ခု အေၾကာင္းတရားသည္ အသင့္အား အပယ္ငရဲမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာမႈကုိ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ပထမႏွစ္ခုမွာ လာအိလာဟာ အိလႅလႅာဟ္ ဇိကိရ္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတစ္ခုမွာ အစ္သဂ္ဖိရြလႅာဟ္ဖတ္ကာ အျပစ္မ်ားကုိ ေနာင္တရကာ ခြင့္လႊတ္မႈကုိ ေတာင္းခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယ ႏွစ္ခုုမွာ အပယ္ငရဲမွ ကင္းလြတ္ေစ ေၾကာင္း ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ဂ်ႏၷသ္ ဥယ်ဥ္ဘံုသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ေတာင္းခံျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ မည္သူမဆို သူမ်ားမေကာင္းေၾကာင္းေျပာသူ၊ မေကာင္းမႈမ်ား က်င္လည္ေနသူ၊ အမွားကို သိလွ်က္ႏွင့္ ဆက္လက္ေျပာဆုိေနသူ မ်ား၏ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းကို မည္သည့္အခါမွ် လက္ခံမည္မဟုတ္ေပ။


ရမ္ဇာန္လျမတ္တြင္ လုပ္ထုိက္ေသာ အိဗါဒသ္မ်ား

(၁) ရမ္ဇာန္လျမတ္ကို သံုးပုိင္းခြဲျခားႏုိင္သည္။ ပထမ ၁၀ ရက္အား ရဟ္မသ္ေတာ္ ရသည့္အခ်ိန္၊ ဒုတိယ ၁၀ ရက္အား ဘရကသ္ေတာ္ရသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ တတိယ ၁၀ ရက္အား မဂ္ဖိရသ္ေတာ္ ရသည့္အခ်ိန္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ပညာရွင္တို႔သည္ ၄င္းအခ်ိန္ သံုးပုိင္းကို သတ္သတ္မွတ္ မွတ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ကာ မိမိတို႔၏ ဘ၀ မိသားစုဘ၀ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ လူမႈဘ၀တို႔အတြက္ အမလ္အိဗါဒသ္ အထူး လုပ္ကိုင္ၾကေလ့ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ (၁) က်မ္းျမတ္ကု၇္ အာန္ သိလာ၀သ္လုပ္ျခင္း၊ (၂) ေန႔စဥ္ ဆြလာသ္ ၅ ႀကိမ္ ကို ဂ်မာအသ္ျဖင့္ ရေအာင္ဖတ္ျခင္း၊ အျခား နဖိတ္ ဆြလာသ္မ်ား အထူးသျဖင့္ အိရွ္ရာက္၊ က်ားရွ္၊ ေအာင္၀ါ ဗီးန္၊ သဟဂ်္ဂၽြဒ္ ဆြလာသ္မ်ားကို မိမိရရ ဖတ္ျခင္း၊(၃) မိမိ ၏ ရိုဇာဟ္ကို မပ်က္ကြက္ေအာင္ ဂရုတစုိက္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ဥပမာ၊ မိမိကုိယ္ကုိ က်န္းမာေအာင္ထား ျခင္း၊ ဆုိင္ရီအခ်ိန္ကို ဘဲလ္ေပးထားျခင္း၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အပိုအလုိ စကားမ်ား မေျပာမိေအာင္ သတိထားျခင္း၊ ခုိက္ ရန္မျဖစ္ေအာင္ သတိထားျခင္း၊ ဆဘဲရ္ထားျခင္း၊ (၄) သရာ၀ိဟ္ ဆြာလသ္ကို အခ်ိန္မွန္ဖတ္ျခင္း၊ ၂၀ ရကအသ္ ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္ျခင္း၊ ဗလီသုိ႔ ႀကိဳတင္ေရာက္ေနျခင္း၊ (၅) ရန္ဖန္ရန္ခါ ဆြ လာသ္ သစ္ဗီဟ္ ဖတ္ျခင္း။ (၆) ဇိကိရ္ လုပ္ျခင္း၊ (၇)အျခားသူမ်ားအတြက္ ရိုဇာေျဖရန္ အိဖ္သြာရ္ အတြက္ ေငြစုိက္ထုတ္ေပးျခင္း၊ မိမိကုိယ္တုိင္ ခ်က္ျပဳတ္ ေႀကြးေမြးျခင္း၊ (၈) သအ္လီးမ္၊ နဆြိဟသ္ ထုိင္၀ုိင္းမ်ားတြင္ မိမိကုိယ္တုိင္ နားေထာင္ျခင္း၊ အျခားသူမ်ားကို သအ္လီးမ္ ေပးျခင္း၊ (၉) လုိင္လသြလ္ ကဒရ္ ညျမတ္ကို ႀကိဳတင္ ေတြးေတာေနျခင္း၊ ၄င္းညျမတ္တြင္ ညလံုးေပါက္ အိဗါဒသ္ လုပ္ျခင္း၊ (၁၀) မိမိ၏ ဖိသ္ရဟ္ မ်ား ဇကာသ္ေပးျခင္းကိစၥ မ်ားကို ၿပီျပင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ (၁၀) စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ က အိသိကာဖ္ ထုိင္ျခင္း၊ အျခားထုိင္သူမ်ားကို ကူညီျခင္း၊ (၁၁) တတ္ႏုိင္သ၍ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ ဒုကၡေရာက္သူမ်ားကုိ ကူညီျခင္း၊ လွဴဒန္းျခင္း၊ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ကူညီျခင္း (၁၂) အိဒ္ေန႔တြင္ သူဆင္းရဲမ်ားကို အ၀တ္အစားေကာင္းမ်ား လွဴဒါန္းျခင္း ႏွင့္ မိတ္ေဆြသဂၤဟ အေပါင္းကို ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ထားျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ မ်ားစြာေသာသူ တုိ႔သည္ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းၾကေသာ္လည္း ဆာေလာင္မြတ္ သိပ္မႈမွအပ အျခားမည္သည့္ ဆြ၀ါဗ္ကိုမွ ရရွိၾကသည္ မဟုတ္ပါ။ သေဘာကေတာ့ မိမိတို႔သည္ လျမတ္ရမ္ဇာန္ ႏွင့္ ရုိဇာဥပုတ္၏ နိယသ္ႏွင့္ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းသင့္သည္ မ်ားကို မလုပ္ကုိင္သည့္အတြက္ မိမိ၏ရုိဇာသည္ စာေလာင္ မြတ္ သိပ္မႈကိုသာ ျဖစ္ေစေတာ့သည္ကို သတိေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ရႊင္လန္းျခမ္းေျမ့ၾကပါေစ။ အာမီးန္


၁။ ရုိဇာႏွင့္ ရမ္ဇာမ္လျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခား မတ္စ္အလဟ္မ်ားကို ေအာက္ပါလစ္အတုိင္း ကလစ္လုပ္ၿပီလည္းရႈ႔စားႏုိင္ပါသည္။

ရမ္ဇာမ္လ၏ ဖရပ္ဇ္ ရုိဇာေစာင့္ထိန္းရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွာ

ရုိဇာဟ္ေစာင့္ထိန္းျခင္းႏွင့္ နိယသ္ျပဳျခင္း

ရုိဇာဟ္ဥပုဒ္ဆိုသည္မွာ

ရုိဇာဟ္ပ်က္ေစေသာအခ်က္မ်ား

ရုိဇာဟ္ပ်က္သျဖင့္ အစားျဖည့္ျခင္း

ရိုဇာဟ္မပ်က္ေစေသာအေၾကာင္းမ်ား

ရုိဇာဟ္ပ်က္၍ ကဖ္ဖါရာဟ္ထုိက္ေစေသာ အခ်က္မ်ား

ရုိဇာဟ္၏ မြတ္စ္တဟဗ္အခ်က္မ်ား

ရုိဇာတြင္ မကရူျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းမ်ား။

ရုိဇာဟ္မကရူမျဖစ္ေသာအခ်က္မ်ား

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မိတ္ေဆြသိခ်င္လုိပါက click here......ရုိဇာႏွင့္ ရမ္ဇာမ္လျမတ္အေၾကာင္း

၂။ ရုိဇဟ္ႏွင့္စိတ္ေရာကုိယ္ပါက်န္းမာေရး

အစၥလာမ္သာသနာတြင္ ရိုဇဟ္ ဥပုဒ္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ အိဗါဒသ္ တစ္ခုအျဖစ္ယူဆပါသည္။ ရိုဇဟ္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ က်န္မာေရးအတြက္ အက်ဳိးျပဳေစေသာ္လည္း စင္စစ္ ရိုဇဟ္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္မႈကုိ ရယူရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္သာ ေစာင့္ထိန္းရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရုိဇဟ္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ ေလာကုတၱရာအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာရွိသလို ေလာကီအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား လည္းရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္ က်န္းမာသန္စြမ္းမႈအတြက္ အက်ဳိးမ်ားစြာရွိသည္ကို သုေသသန လုပ္ငန္း မ်ား အရသိရပါသည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ click here......ရိုဇာႏွင့္ စိတ္ေရာကုိယ္ပါက်န္းမာေရး

၃။ ရမ္ဇမ္လတြင္ လုပ္ထုိက္ေသာ လုပ္ငန္းႀကီးေလးရပ္


အို မြတ္စ္လင္ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီးအေပါင္းတို႔၊ လျမတ္ရမ္ဇမ္တြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းႀကီး ေလးရပ္ကို အစဥ္ လုပ္ကိုင္သင့္ပါသည္။ ၄င္း လုပ္ငန္းေလးခုဟာ သိပ္ၿပီး ပင္ပန္းမႈ မရွိသလို ေနထုိင္သြားလာစားေသာက္ရင္းနဲ႔ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါတယ္။ ထုိသို႔ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း လူသားဟာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္မႈကို ရယူႏုိင္ၿပီး မိမိရဲ႕ မီဇာန္ အေလးခ်ိန္ကိုလည္း အေလးစီးေစႏုိင္ပါတယ္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ click here......ရမ္ဇမ္ႏွင့္လုပ္ငန္းႀကီးေလးရပ္

၄။ ကဇြာရိုဇာဟ္ႏွင့္ ကဖၹာရဟ္ရိုဇာဟ္မ်ားအေၾကာင္း


(၁) ရမ္ဇာမ္လျမတ္တြင္ ဖရဇ္အျဖစ္ေစာင့္ထိန္းသင့္သည့္ ရိုဇာဟ္မ်ားကို အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မထားႏုိင္လွ်င္၄င္း၊ (၂) ရက္လသတ္မွတ္ၿပီး ကုိးထားေသာ ရုိဇာဟ္ မ်ားကို သတ္မွန္အခ်ိန္အတြင္း မထားႏုိင္ခဲ့ေသာ္၄င္း၊ (၃) နဖိလ္ရိုဇာကို ေစာင့္ထိန္း ေနၿပီးမွ ဖ်က္လုိက္လွ်င္၄င္း၊ ထုိရိုဇာဟ္မ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ရမည္။ ကဇြာျဖည့္ စြက္ျခင္းကို ျမန္ႏုိင္သမွ်ျမန္ေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ၄င္းရိုဇာဟ္မ်ားကို ရက္ဆက္၍ ၄င္း၊ ရက္ျခား၍၄င္းျဖည့္စြက္ႏုိင္သည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ click here...... ကဇြာရိုဇာဟ္ႏွင့္ ကဖာရဟ္

၅။ ဇကာသ္

ဇကာသ္ ဟူသည္ မိမိတြင္ရွိေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအနက္မွ ရွရီသ္တရားေတာ္ သတ္မွတ္ ထားေသာ အစိတ္အပုိင္းကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ပညာတ္ေတာ္အတုိင္း ဆင္းရဲသား မ်ားအား အပုိင္ေပးအပ္လႈဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဆြလာသ္ႏွင့္ ရိုဇာသည္ ကိုယ္ကာယအားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရေသာ အိဗါဒသ္ျဖစ္ၿပီး ဇကာသ္သည္ ဥစၥာပစၥည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ အိဗါဒသ္ျဖစ္ သည္။ ဇကာသ္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ( ၂း၂၇၇၊ ၆း၁၄၁၊ ၉း၅၊ ၄၁း၇၊ ၇၀း၂၄-၂၅၊ ၇၃း၂၀၊ ၉၈း၅) တြင္လာရွိပါသည္။ ဇကာသ္ေပးျခင္းသည္ အစၥလာမ္မ႑ိဳင္ႀကီး ၅ ခုတြင္တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး နိဆာဗ္ ရွိသူတို႔အဖို႔ မျဖစ္မေနလုပ္ရမည္ ဖရဖ္ တာ၀န္ျဖစ္ သည္။ ဇကာသ္ေပးျခင္းကို ျငင္းဆန္သူသည္ ကာဖိရ္ျဖစ္သည္။ ဇကာသ္ေပးေဆာင္ရန္တာ၀န္ ရွိေသာသူတို႔မွာ- ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ click here......Zakat - ဇကာသ္

၆။ ဖိ္သ္ရဟ္အေၾကာင္း

ဖိသ္ရဟ္ဟူေသာစကားသည္ အာရဗီစကားျဖစ္သည္။ ဝါေျဖခ်ိန္ (သုိ႔) ရိုဇာဟ္မေစာင့္ ဘဲေနျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ ရ၏။ ရမ္ဇာမ္လကုန္သည့္အခါ ဝါကၽြတ္သျဖင့္ ဝမ္းသာအားရ ျဖစ္ၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ေက်းဇူးတင္ ေသာအားျဖင့္ ေပးေဆာင္ရေသာ အလႈ ဒါနျဖစ္သည္။ ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ click here......ဖိသ္ရဟ္ေပးျခင္း

၇။ အိသိကာဖ္

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ ရမ္ဇာန္ လျမတ္၏ ပထမ ၁၀ ရက္သည္ ရဟ္မသ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္နက္ေနၿပီး ဒုတိယ ၁၀ရက္သည္ ဘရ္ကသ္ မ်ားျဖင့္ ျပည့္၀ေနကာ ေနာက္ဆံုး ၁၀ ရက္သည္ မဂ္ဖိရသ္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း ျဖင့္ ျပည့္၀ေနသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ ေနာက္ဆံုး ၁၀ ရက္ကို ႏွစ္စဥ္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ လံုး၀ အျပင္မထြက္ဘဲ အီဗါဒသ္တြင္ နစ္မြန္းေနေလ့ရွိပါသည္။ ထိုနည္းအတူ မိမိ၏ အဆ္ဟာဗ္ ေတာ္မ်ားကိုလည္း ထုိသုိ႔ အိဗါဒသ္ လုပ္ရန္အတြက္ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိေလ့ ရွိခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ click here......I'tikaf- အိသိကာဖ္

ဒအ္၀ဟ္လုပ္ငန္းဟူသည္

ဒအ္၀ဟ္ဟူသည္ အစၥလ ာမ္သာသနာ(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရား)ကို သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။
ဤလုပ္ငန္းသည္ မိမိကိုယ္ကို ဦးစြာ သာသနာပညာ တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ယူျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ မိမိတို႔ မြတ္စ္လင္ညီေနာင္မ်ားကို သာသနာ့ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔ေနာက္ အျခားသူမ်ား (ႏူန္း မြတ္စ္လင္မ္မ်ား)ကို သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ သာသနာျပဳျခင္းျဖစ္သည္။
တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)အမိန္႔က ေကာင္းဆံုးသူသည္ သာနာကုိ သင္ယူၿပီး ျပန္လည္ပို႔ခ်သူျဖစ္သည္။

ဒအ္၀ဟ္ ဆိုသည္မွာ စာေပသေဘာအရ ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အစၥလာမ့္ သေဘာတရားတြင္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ဘက္ သုိ႔ အစၥလာမ္သာသနာ ဖက္သုိ႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ မြတ္ဟ္လင္မ္မွန္လွ်င္ မည္သူမဆို ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ျခင္ၾကသည္ျခည္းျဖစ္သည္။ စင္စစ္ မည္သူမဆို အိမ္တြင္ျဖစ္္ေစ၊ ေက်ာင္းတြင္ ျဖစ္ေစ၊ အိမ္၊ ဆုိင္၊ စက္ရံု၊ ရုံးတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေစ်းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဗလီတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဒအ္၀သ္ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ ႏုိင္ပါသည္။ ဆရာ၀န္ျဖစ္ေစ၊ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ေစ၊ ပညာရွင္ျဖစ္ေစ၊ သာမန္ လူတစ္ဦးျဖစ္ေစ လုပ္ႏုိင္ပါ သည္။ အမွန္စင္စစ္ ဤလုပ္ငနး္သည္ ထိုသူတုိ႔အေပၚ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ ေပးအပ္သည့္ တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္သလို တမန္ေတာ္ျမတ္ သခင္ (ဆ) က ေပးအပ္ေသာတာ၀န္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ စူရာ ၁၀၃ (အစရ္) တြင္ အမိန္႔ေတာ္လာရွိသည္မွာ “ အၾကင္သူတို႔မွတစ္ပါး ထိုသူတို႔သည္ (အီမန္) သက္၀င္ယံု ၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းအျပင္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င္သီလ မ်ားကိုလည္း က်င့္မူေဆာက္တည္ခဲ့၏။ ထို႔အျပင္ အခ်င္းခ်င္း မွန္ကန္ေသာ (သာသနာေပၚ၌ ႀကံ့ခုိင္စြာ) တည္ရွိၾကရန္လည္း ဆံုးမၾကကုန္၏။ ထိုမွတပါး ၄င္းတို႔သည္ သည္းခံၾကရန္လည္း အခ်င္းခ်င္း ဆံုးမၾကကုန္သတည္း။ ”

ဆက္လက္ၿပီး အျခားစူရာမ်ားတြင္ လာရွိသည္မွာ (အို-မြတ္စ္လင္မ္အေပါင္းတို႔) အသင္တို႔သည္ လူခပ္ သိမ္းတို႔အဖို႔ (တရားဓမၼ ၫႊန္ၾကားရန္အလို႔ငွာ) ထြက္ေပၚ လာ ၾကကုန္ ေသာ အေကာင္းဆုံးေသာသာသ နာ ၀င္လူစုပင္ တည္း။ (အေၾကာင္းမူကား) အသင္တို႔သည္ ေကာင္းျမတ္ ေသာ ကိစၥမ်ား ကို (ျပဳလုပ္ၾက ရန္) ၫႊန္ၾကားၾကသည့္ျပင္ စက္ဆုပ္ ႐ြံ႕ရွာဖြယ္ ရာမ်ားမွလည္း ျမစ္တားၾကကုန္၏။ ထိုမွတစ္ပါး အသင္တို႔ သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ကိုလည္း ယုံၾကည္ၾကကုန္၏။ အလ္အိမ္ရာမ္း ( ၃ း ၁၁၀)

၎ျပင္ အသင္တို႔တြင္ (အၾကင္သို႔ေသာ) အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု ရိွရေပမည္။ ထိုအဖဲြ႕အစည္းသည္ (လူသားတို႔ အား) ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းဖက္သို႔ ဖိတ္ေခၚၾကရမည္။ထို႔ျပင္ ေကာင္းျမတ္ ေသာအရာ မ်ားကို ၫႊန္ၾကား ၾကရမည္။၎ျပင္ ထိုအဖဲြ႕ အစည္းသည္ မေကာင္းမႈမ်ားမွ ျမစ္တား ၾကရမည္။ ဤသို႔ေသာသူမ်ားသည္ပင္လွ်င္ (လုံး၀) ေအာင္ျမင္မည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေပသတည္း။ အလ္အိမ္ရာမ္း ( ၃း ၁၀၄)

ဒအ္၀ဟ္လုပ္ငန္းကို လုပ္ကုိင္ရာတြင္ ဒါရုိက္ျဖစ္ေစ သြယ္၀ိွဳက္၍ျဖစ္ေစလုပ္ကုိင္ႏုိင္ပါသည္။ မိမိအေနျဖင့္ အျခားသူမ်ားထံ တုိက္ရုိက္ ဆက္သြယ္၍ျဖစ္ေစလုပ္ႏုိင္သလို မိမိလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ေနရင္း (သို႔) ရွိေနရင္းျဖစ္ေစ၊ မိမိ၏ အေနအထား အလုိက္ သြယ္၀ိွဳက္၍လည္း လုပ္ကိုင္ ႏုိင္သည္။ ဥပမာ၊ မိမိ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို သစၥာရွိရွိျဖင့္ လုပ္ျခင္းျဖင့္၄င္း၊ မိမိအေနျဖင့္ သပ္ရပ္စြာ ၀တ္စားျခင္းျဖင့္၄င္း အျခားသူမ်ား အသင့္ကို ျမင္ပါက သူတို႔ သေဘာက်လိမ့္မည္။

သေဘာက
အသင္သည္ သူတို႔ကို သစၥတရားႏွင့္ သပ္ယပ္စြာ ၀တ္စားဆင္ယင္ျခင္းကို သင္ၾကားေပးျခင္း ျဖစ္ေနသည္ကို သတိထားမိပါသလား၊ ထိုသည္ပင္ ေကာင္းရာညႊန္ၾကားျခင္း (ဒအ္၀ဟ္) ျဖစ္ သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဆရာ၀န္သည္ မိမိလူနာမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ ကုသျခင္းျဖင့္၊ အင္ဂ်င္နီ ယာသည္ မိမိလုပ္ငန္းကို ေကာင္းစြာ လုပ္ျခင္းျဖင့္၊ ေက်ာင္းဆရာ မိမိတပည့္မ်ားကို လူေကာင္း သူေကာင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူသည္ မိမိတုိင္းျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ေကာင္းစြာ ကူညီျခင္း အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္၊ သန္႔ရွင္းေရးသမားသည္ မိမိတာ၀န္က်သည့္ ေနရာကုိ ေကာင္းစြာ တာ၀န္ေက်ပြန္ျခင္းျဖင့္ တနည္းအားျဖင့္ အိမ္တြင္ေနထုိင္ၾကသည့္ အဖိုးအဖြားမ်ား သည္ပင္ မိမိသားသမီး ေျမးျမစ္မ်ားကို ေကာင္းသည့္စကားေျပာျခင္း ဆိုဆံုးမျခင္းျဖင့္၄င္း၊ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ႏုိင္သည္ကို သတိရေစျခင္ပါသည္။

ဒအ္၀ဟ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ပထမအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကုိေကာင္းေအာင္ နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းပါ ေနာက္မွ အျခားသူမ်ားကို ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးပမ္းသင့္ပါသည္။ အေႀကာင္းမွာ မိမိ သည္ အခရာ အထိက ျဖစ္ၿပီး မိမိ၏ အေျပာအဆုိ အမူအယာ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ ႏွင့္ ယဥ္ေက်း စြာ ေျပာဆုိျခင္းအျပင္ စိတ္ရွည္ျခင္း ဘာသာတရား တတ္ကၽြမ္းမႈ စသည္တို႔သည္ အလြန္အေရး ပါသည္ကို သတိမူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းသည္ တနည္းအားျဖင့္ အိဗါဒသ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဆြလာသ္၊ ရိုဇာ၊ ဇကာသ္ႏွင့္ ဟဂ်္တို႕သည္ အိဗါဒသ္ျဖစ္သလုိ။ မည္သည့္ ေကာင္း သည့္ လုပ္ငန္းကို လုပ္သည္ျဖစ္ေစ အိဗါဒသ္ပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းသည္ တမန္ေတာ္မ်ားကို ေပးအပ္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ေတာ္ရံုတန္ရံု လူတို႔ လုပ္ကုိင္သည့္ အလုပ္မ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ပါ။

သုိ႔ေသာ္ မည္သူမဆို ထုိအလုပ္ကို လုပ္ကုိင္သည္ဆုိပါက ထိုသူသည္ တမန္ေတာ္တို႔လုပ္သည့္ အလုပ္ကို လုပ္သည့္အတြက္ ဤအလုပ္ကိုလုပ္သူတုိင္းသည္ ေလာကီေလာကုတၱရာ ႏွစ္႒ာေန လံုးတြင္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ျဖစ္မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအလုပ္ကို လုပ္ခ်င္သည့္ တုိင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ၾကသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ေသာင္ဖီးက္ ေပးသူတုိ႔သာ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ပါသည္။ မည္သူတုိ႔သည္ ထိုေသာင္ဖိက္ကို ရရွိၾကသနည္း။ ေမတၱာ ေစတနာ သဒၵါ တရား ထားသူ အလွဴအတန္းလုပ္သူ၊ လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိသူ၊ စိတ္ရွည္သူ အမ်ားေကာင္းက်ဳိးျပဳျခင္သူ (သို႔) ထုိသို႔ေသာ စိတ္ထားရွိသူတို႔သည္ ေသာင္ဖိက္ ရရွိသူမ်ားျဖစ္သည္ကို သတိထားသင့္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစၥလာမ္သာသနာကုိ စိတ္ရွည္ရွည္ျဖင့္ ေမတၱာ သစၥာ ေစတနာ သဒၵါ တရားမ်ားကို ေရွ့၀ယ္ထားကာ သာသနာႏွင့္ ေ၀းလွ်က္၇ွိေသာ မိမိတို႔ မြတ္စ္လ္မ္ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ ေဆြးမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား အေပါင္း အသင္းေရာင္းရင္းမ်ား ပတ္၀န္းက်င္ရွိသူမ်ားကို တတ္အားသ၍ ေကာင္းရာညႊန္ၾကား မေကာင္းရာတားျမစ္ရင္း သာသနာျပဳလုပ္ငန္း ဒအ္၀အ္ အလုပ္ကို လုပ္ကုိင္ ၾကပါ။ ဤ ၀ဘ္ဆုိဒ္မွ ႏွစ္သက္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္ၾကားေပးပါ။ ဒါနျပဳပါ။ လင္က္ လုပ္ေပးပါ။ ဒါဟာလည္း သာသနာျပဳျခင္းပါ။ မိမိတို႔ကုိယ္တုိ္င္လည္း အစၥလာမ့္ တာ၀န္မ်ား မ႑ိဳင္ ငါးပါးကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးသလုိ အျခားသူမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးပါ။ အထူးသျဖင့္ မိမိ တို႔၏ သားသမီးမ်ားကုိမူ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ သင္ၾကားေပးကာ လက္ေတြ႕လုပ္ကုိင္သည့္အထိ ေသခ်ာ ေစပါ။ သို႔ျဖင့္ အလႅာဟ္အ၇ွင္ျမတ္မိ္န္႔ၾကားသလုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အမွန္ပင္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ျဖစ္ေပလိမ့့္မည္။

အစၥလာမ္သာသနာကုိ စိတ္ရွည္ရွည္ျဖင့္ ေမတၱာ သစၥာ ေစတနာ သဒၵါ တရားမ်ားကို ေရွ့၀ယ္ထား ကာ သာသနာျပဳဟုဆိုျခင္းသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆ) ၏ စိတ္ထား သေဘာထားမ်ား စာရိတၱ မ်ားကို ရယူေမြးျမဴျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ႏုိင္ရန္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆ)၏ စီရသ္ ဟုေခၚ သည့္ စြႏၷသ္ ေတာ္မ်ားကို မျဖစ္္မေန ေလ့လာလုိက္စားရန္ လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ၾကသည့္ မိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္ စြႏၷသ္ေတာ္မ်ားကို အထူးလုိက္နာ စည္းပူး ေနရမည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ စြႏၷသ္ ေတာ္မ်ားကို လုက္နာသူတို႔သည္ ကိယာမသ္ေန႔တြင္ အရရွ္ပုလႅင္ေတာ္၏ အရိပ္ေတာ္ေအာက္တြင္ ေနရာရႏုိင္သလို၊ ေကာစရ္ ေရကန္မွ ငတ္မြတ္ျခင္း ကို ေျဖသိမ့္ႏုိင္ကာ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆ) ၏ ရွိဖာအသ္ ကိုလည္းရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စူရာအဟ္ဇာဘ္ အာယသ္ေတာ္ ၂၁ တြင္ မိန္႔သည္မွာ “အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္ ျမတ္၌ မြန္ျမတ္လွစြာေသာ စံနမူနာသည္ ရွိေပသည္။”

မြတ္စ္လင္မ္တုိင္းသည္ မိမိလုပ္ငန္း၊ အိမ္၊ ႒ာေနတုိင္းတြင္ ဒအ္၀ဟ္လုပ္ငန္းကို လုပ္ကုိင္ႏုိင္သလို အခ်ိန္ရလွ်င္ ရသလို လက္ေတြ႔ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္ထားတူသူ မိတ္ေဆြမ်ားစုေပါင္း၍ လည္း မိမိ၏ ပတ္၀န္းက်င္ရွိသူမ်ားထံ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ သုိ႔ ႏွစ္ႀံကိမ္ ပံုမွန္သြားေရာက္ ကာ ဒအ္၀ဟ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကုိင္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္က မိမိတို႔ ႒ာေနရွိ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းမ်ာ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္ကာ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားထံ သြားေရာက္ကာ ေလ့လာျခင္း စည္းပူးျခင္း ေဆြးေႏြးျခင္း ပညာသင္ယူ သင္ေပးျခင္း လုပ္သင့္ သည္။ အကယ္၍ မိမိလုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ စီစဥ္ႏုိင္ပါက အျခားေဒသမ်ား ေက်းရြာမ်ား ၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔လည္း သြာေရာက္ကာ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ႏုိင္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ မိတ္ေဆြ မ်ားသည္ အျခားျပင္ပ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔လည္း ေစတနာ ေရွ့ထားကာ အခ်ိန္ေပးကာ သြားေရာက္ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ဆုိျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္္ အတင္းသြား ခုိင္းသည့္ သေဘာမ်ဳိးမျဖစ္ေစရပါ။ မႏုိင္က မသြားရံုသာျဖစ္ၿပီး မိမိ လုပ္ႏုိင္သည့္ အကန္႔ အေနအထားျဖင့္သာ လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းသည္ အတင္းခုိင္းသည့္ အလုပ္ မဟုတ္ပါ။ အတင္းလုပ္ခုိင္းျခင္းသည္ တစ္ဦး၏ ဆႏၵ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္အတြက္ စိတ္မပါ သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာ မရွိႏုိင္ေတာ့ပါ။ မိမိစိတ္ႏွင့္ သာဆံုးျဖတ္ ပါ။ မိမိကဲ့သုိ႔ စိတ္ပါသူမ်ား ရွိလာပါက လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တတ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါသည္။

ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရာတြင္ သတိထားသင့္သည့္ အေျခခံအခ်က္ ၆ ခ်က္ရွိပါသည္။
(၁) အလႅာဟ္လမ္း (သို႔) ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းလုပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အေၾကာင္း။

(၂) လုပ္ငန္းစဥ္ ၆ ရပ္။ ၄င္းတို႔မွာ
(က) ကလိမာ “လာအိလာဟ အိလႅာလႅာဟ္” ကိုနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း
(ခ) ဆြလာသ္ ၀တ္ျပဳျခင္း၊ သင္ယူ သင္ေပးျခင္္း၊
(ဂ) အိလ္မ္ ႏွင့္ ဇိကိရ္၊ “ပညာသင္ေပးျခင္း သင္ယူျခင္း၊ အလႅာဟ္အား သတိရျခင္း။”
(ဃ) အိက္ရာမ္ “အျခားသူမ်ားကို ေလးစားျခင္း၊ ဦးစားေပးျခင္း၊ အျခားသူတုိ႔၏ အခြင့္အေရကို
နားလည္ျခင္းႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ”
(င) အိခ္လာစ္ “စိတ္ထားျဖဴစင္ျခင္းႏွုင့္ အျခားသူမ်ားကိုျဖဴစင္စြာ ဆက္ဆံျခင္း”
(စ) ဒအ္၀ဟ္ “ အစၥလာမ္ သာသနာေတာ္သုိ႔ ဖိတ္ေခၚျခင္း ”

(၃) အခ်ိန္မ်ားကို မည္သို႔ အသံုးခ်သင့္သနည္း။

(၄) ေရွာင္စရာမ်ား။

(၅) လုပ္သင့္သည္မ်ား။

(၆) အခ်ိန္္အနည္းဆံုး အသံုးျပဳသည့္ေနရာမ်ား။

(၁) အလႅာဟ္လမ္း (သို႔) ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းလုပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အေၾကာင္းရင္း။

ဆက္လက္ၿပီး ဒအ္၀ဟ္အင္ ျမန္မာ အပုိင္း ( ၂ ) ဆက္လက္ၾကည့္ပါရန္။ မာတိကာ ၾကည့္ပါ။Da’wah In Myanmar

ဒအ္၀ဟ္အင္ျမန္မာ ၀ဘ္ဆိုဒ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းရွိ မြတ္စ္လင္မ္မ်ား အက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကိုးလွ်က္ မွန္ကန္ေသာ အစၥလာမ္ သာသနာ၏ အဆုိအဆံုးအမ်ားကို တင္ျပရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)၏ ဟဒီးဆ္ေတာ္အရ အသင္တို႔ အတြင္း မည္သူမဆုိ အစၥလာမ္သာသနာကို စည္းပူးကာ အျခားသူမ်ားကို ျပန္လည္ ျဖန္႔ေ၀သူသည္ အေကာင္းဆံုး သူျဖစ္သည္ဟူေသာ စကားရပ္ႏွင့္ ငါ၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ားမွ တစ္ခြန္းပင္ျဖစ္ေစ အျခားသူ မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ၾကေလာ့ ဟူေသာ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို အေကာင္းအထည္ေဖၚသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ အထူး သျဖင့္ -----------

၁။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ဘာသာျပန္ႏွင့္ အဖြင့္သေဘာတရားမ်ား၊
ဤ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ျမန္မာဘာသာျပန္ကို ကူးယူျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ စာအုပ္ထုတ္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း အမႈကိစၥမ်ားကို ေစတနာ သန္႔သန္႔ျဖင့္ အာခိရသ္ေကာင္းက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကိုးကာ ျမန္မာအြမၼသ္အတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း သိေစပါသည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက burma.wind@yahoo.com သို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

၂။ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဖြကာပညာရပ္မ်ား။

၃။ အစၥလာမ္သာသနာ့ပညာရွင္မ်ား၏ အဆုိအမိန္႔မ်ား။

၄။ အစၥလာမ္သမုိင္း၊ ျမန္မာ့သမုိင္းႏွင့္ ကမာၻ႕သမိုင္း။

၅။ ယဥ္ေက်းမႈျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

၆။ အေတြးအေခၚက႑မ်ားႏွင့္

၇။ အေထြေထြ ဗဟုသုတက႑မ်ားကို ရွာေဖြတင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္


(အလ္ကုရ္အာန္ ၂၁ း ၇၃။) ထိုနည္းတူစြာ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ၎တို႔အား ငါအရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ (ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါမ်ားအား) တရားလမ္းမွန္ကို ညႊန္ျပၾကေလေသာ ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရပ္မ်ားအျဖစ္သို႔ ခ်ီးျမႇင့္ ေတာ္မူခဲ့၏။ တဖန္ ငါအရွင္ျမတ္သည္ ထိုသူတို႔ထံ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္အမူမ်ားကို က်င့္မူေဆာက္ တည္ၾကရန္လည္းေကာင္း၊ ဆြလာတ္၀တ္ျပဳမႈကိုေဆာက္တည္ရန္လည္းေကာင္း၊ ဇကာတ္ ေပးေဆာင္ရန္ လည္းေကာင္း၊ ““၀ဟ္ယ္”” အမိန္႔ေတာ္ကုိ ထုတ္ျပန္ေတာ္မူခဲ့၏။ စင္စစ္ ၎တို႔သည္ ငါအရွင္ျမတ္အား ခ၀ပ္ ကိုးကြယ္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကကုန္သတည္း။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ မၾကာခဏ ၾကားေနၾက စကားတစ္ရပ္ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါက “သူကေတာ့ တကယ့္ကုိ ပင္ကုိယ္ အေလွ်ာက္ ျဖစ္လာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ပါဘဲ“ ဒီစကားကေတာ့ မၾကားခဏ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၾကား ေနၾကတဲ့ စကားျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြင္း မည္သူမွ် အဲ့ဒီစကားရဲ့ ဆန္႔က်င္ဖက္ သေဘာျဖစ္တဲ့ “သူကေတာ့ ႀကိဳးစားပမ္းစား ျဖစ္လာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဘဲ” လို႔ မေျပာၾကဘူးေလ။ အသင္တို႔ အဲ့ဒီ စကားကို သေဘာေပါက္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အဲ့ဒါဘာေၾကာင့္လဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့္ ေခါင္းေဆာင္ဆို တာ သူ႔ဟာသူျဖစ္လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ယူရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ငယ္စဥ္ကတည္းကေန။ ေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္တဲ့ စိတ္ကူးေတြ၊ သူမ်ားတကာကို ကူညီခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ျဖစ္ေနေလ့ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီစိတ္ေတြဟာ သူတို႔ကို အစဥ္ ႏုိးဆြေနတဲ့အခါ သူတို႔ဟာ အစဥ္ဘဲ နည္းလမ္းရွာေဖြေနေလ့ရွိတယ္။ စာေပ ေတြဖတ္ေနေလ့ရွိတယ္။ ဗဟုသုတေတြ ရွာေဖြေနေလ့ရွိပါတယ္။ လူေတြနဲ႔ မ်ားမ်ား ေတြ႕ေနကာ အေျခအေန ေတြကို ေမးျမန္းေနေလ့ရွိတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ သူတို႔ဟာ အမ်ားတကာထက္ ပိုသိ ပိုတတ္ ပုိနားလည္လာၾကတယ္။ ပိုမိုၿပီး ခံစားတတ္တယ္။ ကူညီတတ္တယ္၊ ဒါဟာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ အေျခခံ အခ်က္ေတြ ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ယခုတင္ျပမဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာ ရန္ လမ္းညႊန္ေပးႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔ အေၾကာင္းအရာ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လူတစ္ဦး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ျခင္းဟာ အလိုလိုျဖစ္လာတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာကို လက္မခံဘဲ လုပ္ယူရတာျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကို အသားေပးေဖၚျပထားတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအားျဖစ္ေတာ့ အလုပ္တစ္ခုကို ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း နဲ႔ ၄င္းအလုပ္ကို အဲ့ဒီလို ေအာင္ျမင္စြာ ထိန္းသိမ္းလုပ္ကိုင္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြကို ေလ့လာေဖၚျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု ေျပာခ်င္တာက ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆိုတာ ေနာက္လုိက္မ်ားကို ဦးေဆာင္ရသူတစ္ဦးျဖစ္သလို အကယ္၍ လိုအပ္လွ်င္ သူကိုယ္၌ကလည္း ေနာက္လုိက္ေကာင္းတစ္ေယာက္းျဖစ္ဖို႔အတြက္ အသင့္ျဖစ္ေနသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ဤစာအုပ္ကုိ ေလ့လာသူမ်ားဟာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေခတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပထားတဲ့အျပင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားလာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖၚျပေပးသြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ သူတို႔မွာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အရည္အေသြးေတြ ျပည့္၀ႏုိင္မယ္ဆိုတာ အထူးဘဲယံုၾကည္မိပါတယ္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အရည္အေသြးေတြကို တင္ျပေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ စာဖတ္သူမ်ားကို ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ား မိမိတို႔ရဲ့ အသိတရား အတြင္းမွာ ၀င္ေရာက္ကိန္းေအာင္းေစၿပီး လက္ေတြ႔ ဘ၀မွာ အသံုးခ်ႏုိင္ၿပီး မိမိအတြက္ေကာ ပတ္၀န္းက်င္ရွိသူအားလံုးကို အက်ဳိးျပဳေစဖိုအတြက္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ မိမိတို႔အတြင္း အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တြန္းအားျပည့္ေ၀သာ ရုပ္ႀကန္အင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ အရည္ အခ်င္းမ်ား ျပည့္၀လာေစရန္။

၂။ မိမိတို႔အတြင္း မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္အားကိုးတတ္သည့္ စိတ္ ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္။

၃။ မိမိတို႔အတြင္း ျပည့္၀သည့္ ဥါဏ္အေမွ်ာ္အျမင္ႏွင့္ ဦးေႏွာက္စြမ္းအား ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာေစရန္။

၄။ မိမိတို႔အတြင္း ခုိင္မာထက္သန္သည့္၊ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔သည့္ စိတ္ဓါတ္မ်ား တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္။

၅။ မိမိတို႔အတြင္း အဆင့္ျမင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးအတတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး အရည္အခ်င္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာရန္။

၆။ မိမိတို႔အတြင္း တာ၀န္သိတတ္သည့္စိတ္ဓါတ္ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ခ်င္သည့္ စိတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္။

၇။ မိမိတို႔အတြင္း အစဥ္ေလ့လာခ်င္စိတ္ ဖတ္ရြတ္သိခ်င္ေနစိတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္။

၈။ မိမိတို႔အတြင္း တိမ္ငုတ္ေနေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား အရည္အေသြးမ်ားကိုေဖၚထုတ္ကာ မိမိပညာေရး၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ၀ခရီးတြင္ တုိးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္။

၉။ မိမိတို႔အတြင္း မွ်တသည့္စိတ္ ခ်င့္ခ်ိန္ေ၀ဖန္ႏုိင္သည့္စိတ္ထားမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ႏွင့္ အမ်ားအျမင္တြင္ မိမိတို႔ကို ထုိကဲ့သို႔ေသာသူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း။

၁၀။ မိမိတို႔ကိုယ္တြင္း တည္ထြင္ႀကံဆလိုသည့္စိတ္၊ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္လိုသည့္စိတ္ မိမိကိုယ္ကို တုိးတက္ထြန္းကားေအာင္ လုပ္ခ်င္သည့္စိတ္မ်ား တုိးတက္ထြန္းကားလုပ္ျပဳလုပ္ျခင္း။

၁၁။ မိမိတို႔စိတ္အတြင္း အျခားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်င္သည့္စိတ္၊ ကူညီယုိင္းပင္းလိုသည့္စိတ္မ်ားျဖစ္ ေပၚတုိးတက္လာေစရန္။

၁၂။ မိမိတို႔အတြင္း အစဥ္ ၾကင္နာသနားသည့္စိတ္မ်ား၊ ညီရင္းအကိုသဖြယ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်င္သည့္ စိတ္မ်ား၊ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္တတ္သည့္စိတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း။

ဆက္လက္ေဖၚျပဦးမည္။


No comments: