Thursday, April 14, 2011

Controlling the World with Knowledge

အို မြတ္စ္လင္မ္တို႔ .........စာေပပညာဗဟုသုတျဖင့္ ကမာၻကိုထိန္းခ်ဳပ္ၾကစုိ႔


အို မြတ္စ္လင္မ္တို႔ ............ ယေန႔ မိမိတို႔၏ နိမ့္က်ေနေသာ အေျခအေနကို ျမွင့္တင္ၾကစို႔ ......။

အစၥလာမ္ ကမာၻတြင္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔၏ ဦးေႏွာက္စြမ္းအားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကားဓနအင္အား တြင္လည္းေကာင္း အားနဲေရာ့ရဲေနသည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အစၥလာမ့္ကမာၻတြင္ ဘာမ်ားမွား ေနပါသနည္း။ အေျဖမွာ ရွင္းပါသည္။ သူတို႔၏ အမွားမွာ အစၥလာမ္သာသနာက ေတာင္းဆိုသည့္ လုပ္ ရပ္မ်ားအေပၚတာ၀န္မေက်ပြန္ျခင္း၊ မြတ္စ္လင္မ္တို႔၏ ပညာေရး အေျခအေန ေနာက္က်ေနျခင္း ႏွင့္ အသိတရား မဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဟု ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိကမာၻ အေျခအေနသည္ ညီညႊတ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔သည္ ယေန႔တုိင္ ငါ့လူစု၊ ငါ့ေရႊမ်ဳိး၊ ငါ့အမ်ဳိးသား ေကာင္းစားေရးဟူေသာ အေၾကာင္းျပမႈေအာက္တြင္ ဒုကၡေရာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ကမာၻအေရး စဥ္းစားေလ၊ မြတ္စ္လင္မ္တို႔၏ အေရးမွာ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေလပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ ၏ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အကြဲအၿပဲ၊ အားနဲခ်က္မ်ား၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာတြင္ ေနာက္က်ေနမႈမ်ား၊ ဘာသာေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ တယူသန္ ျငင္းအားသန္ေနမႈမ်ား ကုိ စဥ္းစားေလ စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္း ေလျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏ အစၥလာမ္သာသနာအေပၚ အဓိပၸါယ္ဖြဲ႔ဆိုမႈ မွားယြင္းေနျခင္းမ်ား၊ ဥစၥာဓန ႀကြယ္၀ေသာ အေနာက္တုိင္းႏုိင္ငံတို႔၏ လွည့္ဖ်ားေသြးေဆာင္ေနမႈမ်ား၊ နည္းပညာႀကြယ္၀ေနေသာ စဥ္ဆက္မပ်က္ တုိက္ခုိက္ေနေသာ အေနာက္တုိင္း ႏုိင္ငံတုိ႔၏ မီဒီယာတုိက္ခုိက္ေနမႈမ်ား၊ မသင့္ေလွ်ာ္ေသာ မိမိိတို႔ ပတ္၀န္းက်င္၏ အေႏွာက္ယွက္ေပးမႈမ်ား၊ စိတ္အင္အားကို ၿဖိဳဖ်က္ ယုတ္ညံ့ေစေသာ အင္တာနက္၊ မာယာ၀ဘ္ဆုိဒ္၊ သတင္း၊ မဂၢဇင္း၊ စာေပေဆာင္းပါး၊ အီးေမးလ္၊ ဗီြဒီယုိ၊ ရုပ္ရွင္ ႏွင့္ ျပဇတ္ တုိ႔အျပင္ အျခားတစ္ဘက္သို႔ အတင္းဆြဲေဆာင္ခုိင္းေသာ ေက်ာင္းသုံုးစာအုပ္မ်ား စသည္တို႔ သည္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔ကုိ အမွားအယြင္းႏွင့္ အရံႈးတရားတို႔၏ ေဂ်ာက္ကမ္းဘားႀကီးမ်ားဖက္သို႔ အေရာက္ပို႔ေပးေနသည္ကို မိမိတို႔ သတိထားမိပါလိမ့္မည္။

အထက္ပါေရာဂါဆုိး၏ ကုထံုးကာ မိမိတို႔သားသမီးမ်ား၊ တပည့္မ်ားႏွင့့္ အမ်ားမြတ္စ္လင္မ္မ်ား ကို ပညာေပးရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။ ထိေရာက္ေသာပညာေပးျခင္းကာ ျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။ ပထမ ဦးဆံုးပညာေပးျခင္းသည္ သူတို႔ကုိ ယံုၾကည္ခ်က္ ျပည့္၀ေသာ မြတ္စ္လင္မ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ရန္ သင္ေပး ရန္လိုသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဒအ္၀ဟ္ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ေပးရန္လိုသည္။ ဒအ္၀ဟ္ ဆုိသည္မွာ သူတို႔ကို မြတ္စ္လင္မ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ပညာေပးရန္ျဖစ္သည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ “အိုအီမာန္ယံုၾကည္သူ” ဟူေသာ စကားရပ္ကို ၈၇ ႀကိမ္ထက္မနည္း ဖတ္ၾကည့္သူမ်ားကို သတိေပး ထားသည္ကို ေတြ႔ႏုိင္သည္။ ဤသို႔ဖိတ္ေခၚသည့္ စကားတြင္ ဖတ္ၾကည့္သူကို အိုအီမာန္ရွင္ဟု ေခၚဆိုျခင္းသည္ ထုိသူ၏ႏွလံုးသားတြင္ အီမာန္ျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ ဖိတ္ေခၚေနျခင္းကုိ ေပၚလြင္ ေနၾကာင္း သတိျပဳႏုိင္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဖတ္ၾကည့္သူ မု႔မင္န္အတြက္ ေျမကမာၻေပၚတြင္ ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ အလုပ္လုပ္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းလည္းျဖစ္ေနသည္ကို သတိျပဳမိလိမ့္ မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းအျပင္ အီမာန္ယူလာသည့္အခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ၄င္းအရွင္ျမတ္၏ တမန္ ေတာ္ကိုပါ အီမာန္ယူလာရန္ကိုပါ သတိေပးထားပါသည္(၄း၁၃၆)။ ထို႔အျပင္ အီမာန္ယုံၾကည္လာ သည့္အခါ ထိထိမိမိ စိတ္ႏွလံုးအထဲထိေရာက္ေအာင္ အီမာန္ယံုၾကည္ရန္ႏွင့္ ရႈိင္သြာန္၏ ေျခဖ၀ါးကို လုိက္မနင္းရန္၄င္း၊ ၄င္းရႈိင္သြာန္သည္ လူသား၏ အႀကီးမားဆံုးရန္သူျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးထားပါ သည္(၂း၂၀၈)။

အထက္ပါတင္ျပခ်က္ကေတာ့ ယေန႔မိမိတို႔အသိုင္းအ၀န္းတြင္ လုပ္ေနၾကသည့္အတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဒုတိယအခ်က္သည္ အီမာန္ယူလာသည့္ မု႔မင္န္ အတြက္ ျပည့္၀ေသာ မြတ္စ္လင္မ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္ မည္သို႔လုပ္ရမည္နည္း။ ဤနည္းမွာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ မိန္႔သကဲ့သို႔ “အိက္ရအ္“ “စာဖတ္ရန္ ေလ့လာရန္” ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစာေပ လာ အလိမၼာစာမွာရိွသည္ဆိုသကဲ့သို႔ စာေပေလလာဖတ္ရႈျခင္းသည္ မသိနားမည္မႈ၊ အယူသည္း တယူသန္မႈ၊ မတရားလုပ္ျခင္သည့္စိတ္ ကဲ့သုိ႔ေသာ ေရာဂါဆုိးမ်ားအတြက္္ ေဆးပင္ျဖစ္ေပသသည္။ ဤသည္မွာ မြတ္စ္လင္မ္တို႔၏ မိမိတို႔ အတိတ္ျဖစ္စဥ္ သမုိင္းအေမြအႏွစ္ကို သိေအာင္လုပ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ယေန႔မိမိတို႔၏ ကြဲျပားျခားနားျခင္း၊ မသင့္မျမတ္ျဖစ္ေနျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းတို႔သည္ အသိမ ႀကြယ္သည့္အတြက္ အထင္အျမင္လြဲကာ ရန္မႈေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ အမွန္ပင္ သက္ ေသျပဳၿပီးျဖစ္သည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ “၀ဟီ” က်ေရာက္ျခင္းျဖင့္ အေမွာင္ကိုခြင္းကာ အလင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းသည္ ဖတ္ျခင္း ေလ့လာျခင္းမွပင္ ျဖစ္လာျခင္းမဟုတ္ပါလား။ တမန္ေတာ္ျမတ္ ေခတ္ ၀ယ္ “၀ဟီ” မက်ခင္အထိ လူအမ်ားစုသည္ ယေန႔ကၽြႏု္ပ္တို႔ေခတ္ကကဲ့သို႔ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး မတည့္ျမတ္၊ သတ္ျဖတ္၊ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္း၊ အယူသည္း၊ မတူမတန္၊ မဟုတ္တန္းေျပာ ေနသည့္ လူမုိက္မ်ားေခတ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး “၀ဟီ” က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဖတ္လာ ေလ့လာလုိက္စား တရားတစ္ေဘာင္ နားေထာင္ၿပီး လူအစုလုိက္ လူေကာင္းမ်ား လူေတာ္မ်ားျဖစ္လာၾကသျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔ ေကာင္းစားခဲ့သည္ကို သတိရလုိက္ေစျခင္ပါသည္။

တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ကေလာင္လက္နက္ကို ကုိင္ေဆာင္သံုးဆြဲၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔ကို အသိတရား ေရွးရူေရးႏွင့္ အစၥလာမ့္စိတ္ဓါတ္မ်ား ျပန္လည္ ႏုိးၾကားေရး အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလာင္ဟူသည္ မိမိဖတ္ရူေလ့လာသမွ် အသိတရားကို မွတ္တမ္းတင္ေစသည့္ လက္နက္ျဖစ္သလုိ ၄င္းလက္နက္ျဖင့္ မိမိ၏ အသိတရား ပညာကို အျခားသူ မ်ားထံ ျပန္လည္ပို႔ေပးႏုိင္သည့္ အရာလည္းျဖစ္သည္။ စူရာ အလ္ ကလမ္ (၆၈း၁-၂) တြင္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ကေလာင္တံ၏ စြမ္းအားကိုျပသေလသည္။ ထို႔အျပင္ စူရာ (၉၆း၃-၄) တြင္လည္း ကေလာင္တံျဖင့္သာ ပညာကို သင္ၾကားရယူႏုိင္ ေၾကာင္း ဆုိေလသည္။ တနည္းေျပာႏုိင္သည္ကာ ေလ့လာမွတ္သားျခင္း၊ သုေသသနျပဳျခင္း၊ စာေပးေရးသားျခင္းသည္ မိမိကိုယ္ကို၄င္း၊ မိမိတို႔အမ်ဳိး သားကို၄င္း၊ မိမိတို႔ႏုိင္ငံကို၄င္း ေျပာင္းလဲေပးနုိင္ၿပီး တုိးတက္ႀကီးပြားကာ အင္အားေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံ အျဖစ္သုိ႔ေရာက္ေစ ႏုိင္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ တင္ျပခ်င္သည္မွာ ေဟာေျပႏုိင္ျခင္းစြမ္းရည္ “အလ္ဘယားန္” ပင္ျဖစ္သည္။ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးႏုိင္ သည့္ စြမ္းရည္ျဖင့္ပင္ လူသည္ မိမိတတ္ေျမာက္သည့္ ပညာကို အျခားသူမ်ားကို စကားျဖင့္၄င္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္၄င္း၊ တရားေဟာ ျခင္းျဖင့္၄င္း၊ စာေပျဖင့္၄င္း၊ သတင္းေျပာၾကားျခင္းျဖင့္၄င္း နားလည္ေျပာင္ေျမာကေအာင္ ေပးပုိ႔ႏုိင္စြမ္းရွိလာပါသည္။ တနည္း အား ပညာတတ္ေသာသူသည္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ သေဘာတရားမ်ားကို အျခားသူမ်ားအားလံုးက တိတိက်က် နားလည္းသေဘာ ေပါက္ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ျခင္ပင္ျဖစ္သည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ (၅၅း၄) အရ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လူသားကို ေမြးျမဴဖန္ဆင္းရံုသာမက ၄င္းလူသားကို အသိပညာ“အိလင္မ္” ျဖင့္၄င္း၊ ေဟာေျပာႏုိင္စြမ္းရည္ “အလ္ဘယားန္” ျဖင့္၄င္း ခ်ီးျမွင့္ထားေပသည္ ဟု မိန္႔သျဖင့္ လူတို႔သတိထားသင့္ပါသည္။ သတိထားရမည္မွာ ယေန႔ကမာၻသည္ လက္နက္ျဖင့္သာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ ဟုသည့္ သေဘာထားမဟုတ္ဘဲ ကမာၻကို “စာေပပညာဗဟုသုတ” ျဖင့္သာ ထိန္း ခ်ဳပ္ထားသည့္သေဘာကို နားလည္ရမည္။ ယေန႔ကမာၻေပၚတြင္ အင္အားအေကာင္းဆံုးႏုိင္ငံသည္ မည္သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္သနည္းဟုဆိုလွ်င္ စာေပဗဟုသုတ ႀကြယ္၀သည့္ ႏုိင္ငံ တနည္းအားျဖင့္ စာေပဗဟုသုတသည္ ယေန႔ အီလက္ထေရာနင့္မီဒီယာ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းသြားသည့္အတြက္ မည္သူ မဆုိ စာေပကို အီလက္ထေရာနစ္မီဒီယာ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္း သရုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကသည္ရွိေသာ သူတို႔သည္ ယေန႔ကမာၻကို ထိန္းခ်ဳပ္ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟုဆုိလွ်င္ ယံုၾကမည္လား။

No comments: