Tuesday, August 4, 2009

ဂၽြမၼဟ္ခြသ္ဘဟ္- မွန္ကန္ေသာလမ္းကုိျပရင္း မေကာင္းမႈမွတားျမစ္ျခင္းေသာံၾကာေန႔ ၂၄ ဂ်ဴလုိင္လ ၂၀၀၂ ရွအ္ဗာန္လ ၁ ရက္ ၁၄၃၀ ဟိဂ်္ရီ

ဂၽြမၼဟ္ခြသ္ဘဟ္- မွန္ကန္ေသာလမ္းကုိျပရင္း မေကာင္းမႈမွတားျမစ္ျခင္း

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ညီအကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔ ......

ခ်ီးမြမ္းျခင္းအေပါင္းတို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အတြက္သာတည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ ေတာ္မွသာ အကူအညီေတာင္းခံပါသည္။ ခုိလံႈခြင့္ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္မႈကိုလည္းေတာင္းခံပါသည္။ ထိုအျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စိတ္အတြင္းရွိ မေကာင္းမႈကို အားေပးသည့္လံႈေဆာ္မႈႏွင့္ ျပင္ပမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေအာင္ျပဳလုပ္သည့္ လႈံေဆာ္မႈ မ်ားမွ ကာကြယ္မႈရရန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ ခုိလႈံပါသည္။ ထို႔အျပင္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ား အဆြဟာဗ္ေတာ္မ်ား အားလံုးအေပၚ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ရဟ္မသ္ေတာ္ ဘရကသ္ေတာ္မ်ား က်ေရာက္ ေစသားဟုလည္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ခံအပ္ပါသည္။ အာမီးန္

ယေန႔တင္ျပခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာကေတာ့.....

ေကာင္းရာညႊန္ၾကား မေကာင္းရာတားျမစ္ျခင္းဆုိတဲ့အေၾကာင္းပါဘဲ။ ဒီအေၾကာင္းကေတာ့ အပ္ေၾကာင္းထပ္ ေနတဲ့ ေခါင္းစဥ္ဆုိၿပီး သတိမျပဳျခင္တဲ့စိတ္ျဖစ္တတ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီအေၾကာင္းဟာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းျဖစ္တယ္။ မိမိတို႔ကုိယ္တုိင္က နားလည္သေဘာေပါက္မွ ကိုယ့္သား သမီးေတြကို နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပႏုိင္မယ္။ ဒီေန႔ေခတ္က အလြန္ကို ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္လို႔ ဒီအေၾကာင္းကို မၾကာခဏ ေျပာဖို႔လိုအပ္သလုိ ေန႔စဥ္ကိုယ့္သားသမီးေတြကိုလည္း မၾကားခဏ ဆိုဆံုးမဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ေန႔စဥ္ အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္ကုိ သတိရေနလွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကလည္း သတိရမွာပါ။ ေကာင္းရာညႊန္ၾကားဖို႔ဆုိတိုင္း လူအေတာ္မ်ား မ်ားဟာ ေကာင္းတဲ့အလုပ္တစ္ခုတစ္ခုကို လုပ္ဖုိ႔ လမ္းညႊႏ္ေပးဖို႔လို႔ ဆုိလိုၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေကာင္းဆံုးေသာ ေကာင္းရာညႊန္ၾကားျခင္းဟာ လူတစ္ဦးကို သူရဲ႕ေမြးျမဴဖန္ဆင္းရွင္နဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းဘဲျဖစ္တယ္။ လူတစ္ဦးဟာ သူ႔ရဲ့ ဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာဟ္ကို နားလည္သြားရင္ေတာ့ အဲ့ဒီလူဟာ အေကာင္းဆံုးလူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားတတ္လို႔ပါ။

ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ညီအကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔.......

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၂၈ း ၈၇ မွာ ျမင့္ျမတ္ေသာအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ- လူသားတို႔ကို အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္အား ယံုၾကည္လာေအာင္ ဖိတ္ေခၚၾကေလာ့။ အဲ့ဒီလုိ ဖိတ္ေခၚရာမွာ ေသာင္ဟီဒ္ သေဘာတရားျဖစ္တဲ့ အလႅာဟ္တစ္ပါတည္းရွိေၾကာင္း၊ အလႅာ့ဟ္ကိုသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရန္ လုိေၾကာင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ကိုးကြယ္ျခင္း မျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္ႏွင့္ ဂုဏ္ေတာ္တို႔သည္ အျခားမည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ထံတြင္မွ် မရွိေၾကာင္း စတာေတြကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရမယ္။
တဖန္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၁၆ း ၁၂၅ မွာ ျမင့္ျမတ္ေသာအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-အို မုဟမၼဒ္ (ဆြ) လူသားတို႔အား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္သို႔ ဖိတ္ေခၚေလာ့။ ထိုသို႔ဖိတ္ေခၚရာတြင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ကိုအေျခခံလွ်က္ အသိတရားဗဟုသုတႏွင့္ ေလွ်ာ္ကန္ေသာ တရားေဒသနာမ်ားေဟာၾကားျခင္းျဖင့္၄င္း တင္ျပ ေပေလာ့။

တဖန္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၀၅ း ၀၂ မွာ ျမင့္ျမတ္ေသာအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ- အသင္တို႔သည္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး သကၠ၀ါတည္ေဆာက္ရန္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းမႈလုပ္ကိုင္ၾကရန္လည္း ေကာင္း ကူညီေဆာင္ရြက္ၾကေပလာ့။ ေကာင္မႈဆိုတာ လူတစ္ဦးကို ဆြလာသ္တည္ေဆာက္ရန္ သင္ေပးျခင္း အျပင္ အျခားေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြျဖစ္တဲ့ကူညီျခင္း၊ ပညာသင္ေပးျခင္း လိမ္မာေရးျခားရွိေအာင္ ဆိုဆံုးမ ျခင္းလဲပါပါတယ္။ ထိုနည္းအတုိင္း က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၀၃ း ၁၀၄ မွာ ျမင့္ျမတ္ေသာအလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္က မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ- အသင္တို႔အတြင္းမွ အုပ္စုတစ္စုကုိ ေကာင္းမႈတရားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ၾက ေလာ့။ သေဘာက ေကာင္းျခင္းတရားဆိုတာ သာသနာျပဳျခင္းလုပ္ငန္း ဒအ္၀သ္လုပ္ျခင္းကုိ ဆုိလိုတာပါ။ ဒအ္၀သ္လုပ္ငန္းရဲ့သေဘာက လူတစ္ဦးကို ေကာင္းေအာင္ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြလုပ္ေအာင္ သင္ၾကားေပး ျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပထမက မိမိကိုယ္ကိုေကာင္းေအာင္ သင္ယူရမွာက အေရးႀကီး ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒအ္၀သ္လုပ္ငန္းမွာ ဒီေန႔အထူးေျပာ ဆိုေနတာက မိမိကိုယ္ကုိေကာင္းေအာင္ ပထမလုပ္ရမည္ ဆုိတာပါ။

လူေတြကိုေကာင္းေအာင္လုပ္တဲ့လူဟာ ေတာ္ေတာ္ကံထူးသူျဖစ္တယ္၊ လူတစ္ဦးေၾကာင့္ အျခားလူေတြေကာင္း သြားရင္ အဲ့ဒီလူဟာ သူ႔ေၾကာင့္ ေကာင္းသြားတဲ့လူေတြလုပ္တဲ့ ေကာင္းမႈမ်ားရဲ့ဆြ၀ါဗ္ေတြအားလံုးကုိ ဆတူရရွိ ေနလိမ့္မယ္။ အေထာက္အထားအေနနဲ႕ေျပာရရင္ေတာ့။ အဘူမဆ္အူဒ္ အြက္ဘဟ္ဘင္အမရ္ အလ္အန္ဆာရီ အလ္ ဘဒ္ရီ (ရ) တင္ျပသည္မွာ- တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္၊ မည္သူမဆို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ေကာင္းမႈလုပ္ကိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚသည္ျဖစ္အ့ံ၊ ထုိသူသည္ ဖိတ္ေခၚခံရသူ ျပဳလုပ္ခဲ့သမွ် ေကာင္းမႈမ်ားႏွင့္ တူညီေသာ အက်ဳိးဆြ၀ါဗ္မ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ (မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း)

ထပ္ၿပီးအနည္းငယ္ရွင္းရရင္ေတာ့- အထက္ပါဟဒီးဆ္ဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) က အေျခအေနတစ္ခုႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း ၿပီးတင္ျပျခင္းျဖစ္တယ္။ တစ္ေန႔ လူတစ္ဦးက တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ထံမွာ အစီးအနင္းတစ္စံုတစ္ရာကို ေတာင္းခံေလ တယ္။ အဲ့ဒီအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) က မိမိထံ၄င္း အစီးအနင္းမရွိေၾကာင္း မိန္႔ေလသည္။ ထုိအခါအနီးရွိ တစ္စံုတစ္္ေယာက္က အစီးအနင္းအကူအညီေပးႏုိင္မည့္ လူတစ္ဦးထံ ထုိသူကုိ လမ္းညႊန္လုိက္ သည္။ ထိုအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) က ထုိလမ္းညႊန္သူကို ဦးတည္ကာ မိန္႔သည္မွာ အသင္သည္လည္း အစီးအနင္းကို အကူအညီ ေပးမည့္သူကဲ့သို႔ပင္ အက်ဴိးဆြ၀ါဗ္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ သေဘာမွာ မည္သူမဆို အကူအညီေပးလွ်င္၊ ေကာင္းမႈတစ္ခု လုပ္လွ်င္ တူညီေသာ အက်ဴိးဆြ၀ါဗ္ ရရွိမည္အေၾကာင္းတင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဘူဟူရုိင္ရာ(ရ) တင္ျပတဲဲဲ့ ဟဒီးဆ္မွာက- တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ- မည္သူမဆုိ လူတစ္ဦးကို ေကာင္းမႈလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စည္းရံုးခဲ့သည္ျဖစ္အ့ံ။ ထုိသူသည္ အစည္းရံုးခံရသူျပဳလုပ္ခဲ့သမွ် ေကာင္းမ ႈမ်ား၏ အက်ဴိးဆြ၀ါဗ္မ်ားႏွင့္ တူညီေသာ အက်ဳိးဆြ၀ါဗ္မ်ားကို အစဥ္ရရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းအတုိင္းပင္ မည္သူမဆုိ လူတစ္ဦးအား မေကာင္းမႈလုပ္ကိုင္ရန္ စည္းရံုးခဲ့အ့ံ၊ ထိုသူသည္ အစည္းရံုးခံရသူျပဳလုပ္ခဲ့သမွ်ေသာ မေကာင္းမႈမ်ား၏ အကုသိုလ္ အက်ဳိးမ်ားကို ၄င္းတို႔လုပ္ေနသမွ် အက်ဳိးတူ ရရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ သေဘာက ေတာ့ စည္းရံုးျခင္း၊ ဖိတ္ေခၚျခင္းဆိုတာ လူတစ္ဦးကို ေကာင္းမႈုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေစ မေကာင္းမႈကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ျဖစ္ေစ အဲ့ဒီလို ဖိတ္ေခၚသူဟာ သူဖိတ္ေခၚတဲ့ အလုပ္အေပၚမူတည္ၿပီး ကာင္းက်ဳိး ကိုျဖစ္ေစ မေကာင္းက်ဳိးကို ျဖစ္ေစ လုပ္သူႏွင့္ တူညီတဲ့ အက်ဳိးကို ရရွိမည္ကိုဆုိလိုျခင္းဘဲျဖစ္ပါ တယ္။

ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ညီအကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔.......

ေကာင္းတဲ့အလုပ္လုပ္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚတဲ့ေနရာမ်ား အေကာင္းဆံုးအလုပ္ကေတာ့ လူေတြကို အစၥလာမ္သာသနာ ဖက္ကို ဖိတ္ေခၚျခင္းဆိုတဲ့အလုပ္ကို ဦးဆံုးလုပ္သင့္ပါတယ္။ အျခားေကာင္းတဲ့အလုပ္ေတြျဖစ္တဲ့ ပညာသင္ေပးျခင္း၊ အလုပ္သြင္းေပးျခင္း၊ ဆုိဆံုးမျခင္းဆုိတဲ့အလုပ္ေတြကို ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္လုပ ္သင့္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လူဟာ အစၥလာမ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဦး လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္တဲ့ အလုပ္ကို လုပ္တတ္တဲ့အေလ့အထရလာရင္ က်န္တဲ့အလုပ္ေတြဟာ သူ႕အတြက္ အလြန္လြယ္က ူသြားလိမ့္မယ္။ ဂ်ီဟဒ္တုိက္ပြဲမွာေတာင္ ရန္သူေတြကို အစၥလာမ္ကုိ ပထမဦးဆံုး ဒအ္၀သ္ အရင္ေပးရတယ္။ ဒါနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ဟဒီးဆ္ေတာ္တစ္ခုကို ေျပာျပပါရေစ။

ဆဟလ္ဗင္ဆအဒ္ (ရ) တင္ျပသည္မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ခုိင္ဘဲရ္တုိက္ပြဲျဖစ္မည့္ေန႔တြင္ မိန္႔သည္မွာ ငါသည္ တုိက္ပြဲေအာင္လံကုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ေအာင္ျမင္မႈေပးမည့္ သူရဲေကာင္း၏ လက္အတြင္းေပး အပ္မည္။ မည္သူ မဆုိအလႅာဟ္ႏွင့္ သူ၏တမန္ေတာ္ကို ခ်စ္ခင္လွ်င္ အလႅာဟ္ႏွင့္ သူ၏တမန္ေတာ္သည္လည္း ထုိသူ႕ကိုခ်စ္ခင္မည္ ျဖစ္သည္။ လူတုိင္းသည္ ညအခါအေတြးကုိယ္စီျဖင့္ မည္သူသည္ ထုိကံေကာင္းသူ ျဖစ္မည္နည္း။ မနက္မိုးလင္းသည့္ အခါလူတုိင္းသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ထံအေျပးအလႊာသြားေရာက္ ္စုရံုးၾကေလသည္။ လူတုိင္းသည္ မိမိသည္သာ လွ်င္ ထိုေအာင္လံကိုေပးအပ္ခံရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ ထိုအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)မိန္႔သည္မွာ အလီအိဗ္နိ အဘူသြာလိဗ္ ဘယ္မွာနည္း။ လူတို႔က အိုတမန္ေတာ္ သူသည္ မ်က္စိနာက်င္ေနသျဖင့္ မလာႏုိင္ေၾကာင္းေျပာၾကသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သူ႔ကိုသြားေခၚခဲ့ၾက ေလာ့ဟုဆိုသည္။ အလီ(ရ) ေရာက္လာသည့္အခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) က တံေတြးေတာ္ျဖင့္ အလီ(ရ)၏ မ်က္စိအားလိမ္းေပးသျဖင့္ လံုး၀ပကတိအတုိင္း ေပ်ာက္ကင္းသြားေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေအာင္လံေတာ္ကို အပ္ႏွင္းေလသည္။ ထိုအခါ အလီ(ရ)က အိုတမန္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ရန္သူတို႔ကို မိမိတို႔ကဲ့သို႔ မြတ္စ္လင္မ္ျဖစ္သည့္အထိ တုိက္ခုိက္ရမည္ေလာဟုေမးျမန္းေလသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) မိန္႔သည္ မွာ- သတိ၀ိရိယျဖင့္ ေရွ႕သုိ႔ခ်ီတက္ၾက၊ သူတို႔ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေတြ႕လွ်င္ သူတို႔အား အစၥလာမ္၏ဒအ္၀သ္ကုိေပးေလာ့၊ သူတို႔အား အစၥလာမ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို၄င္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တာ၀န္ ၀တၱမ်ားကို၄င္း ေျပာၾကားေလာ့၊ ၄င္းတုိ႕အတြင္းမွ တစ္ဦးပင္ အသင့္ေၾကာင့္ အစၥလာမ္သာသနာကို လက္ခံခဲ့လွ်င္ ထုိအျဖစ္သည္ အသင္အေနျဖင့္ အနီေရာင္ ကုလားအုပ္ တစ္စုလံုးကို ပုိင္ဆုိင္သည္ထက္ ပုိ၍ပင္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ ေပသည္။ (ဘူခါရီက်မ္းႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္က်မ္း)

အထက္ပါဟဒီးဆ္တြင္ အလီ(ရ)၏ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္ကိုသာမက တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ မုိ႔ဂ်ီဇာကုိလည္း ေတြ႕ရတဲ့အျပင္ ဂ်ီဟဒ္ လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ နည္းစနစ္မ်ားကိုုလည္း သိရပါတယ္။ ဂ်ိဟဒ္ဆိုတာ ဦးစြာ ရန္သူ ဆုိသူတို႔ကုိ အစၥလာမ္သာသနာရဲ႕ ဒအ္၀သ္ကုိ ဦးစြာေပးရမယ္။ သူတို႔က အစၥလာမ္ကို လက္ခံခဲ့လွ်င္ သူတို႔ကို တုိက္ခုိက္ျခင္း မျပဳဘဲ စစ္ရပ္ဆုိင္းရမယ္။ အစၥလာမ္ကို လက္မခံမွသာလွ်င္ ၄င္းတုိ႔ကို တုိက္ခုိက္ျခင္းျပဳရမည္။ သေဘာမွာ ရန္သူမ်ား အတြင္းကေန တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ အစၥလာမ္ဘာသာကို လက္ခံလွ်င္ ထုိသူ အစၥလာမ္အျဖစ္ႏွင့္ျပဳလုပ္မည့္ ကုသိုလ္မွန္သမွ်တို႔ဟာ ဂ်ီဟဒ္ခရီးစဥ္တြင္းပါ၀င္သူအားလံုးတို႔လည္း အက်ဳိးတူ ဆြ၀ါဗ္ကို ရရွိၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ညီအကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔.......

တခ်ဳိ႕ၾကေတာ့လည္း ေကာင္းရာညႊန္ၾကားၾကသလုိ တခ်ဳိ႕ၾကေတာ့လည္း ေငြေၾကးပစၥည္းအင္အားနဲ႕ ကူညီၾကတာကို ေတြ႕ရတယ္။ သေဘာကေတာ့ အတူတူဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ပစၥည္းလႈလုိက္လို႕လည္း လူတစ္ဦးဟာ မိမိရဲ႕လိုအင္ျပည့္၀ သြားမယ္ဆိုရင္ လႈလုိက္တဲ့လူလည္း ထိုနည္းအတုိင္း အက်ဳိးဆြ၀ါဗ္ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဟဒီးဆ္ ေတာ္တစ္ပုဒ္ အမိန္႔ရွိပါတယ္။ အနက္စ္ဗင္မာလိက္ (ရ)တင္ျပတာက- အက္စ္လမ္အမ်ဳိးအႏြယ္၀င္ လူငယ္တစ္ဦးဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)အား ေလွ်ာက္ထားပါတယ္- အို တမန္ေတာ္ ကၽြႏု္ပ္ဟာ အလႅာဟ္လမ္းတြင္ တုိက္ပြဲ၀င္ေရာက္လိုပါတယ္၊ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္မွာ မည္သည့္တုိက္ပြဲ၀င္ လက္နက္ပစၥည္းမွမရွိပါဘူး။ အဲ့ဒီအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) မိန္႔သည္မွာ အၾကင္သူတစ္ဦးထံသို႔သြားပါ၊ ထုိသူသည္ တုိက္ပြဲ၀င္ရန္အတြက္ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား အသင့္ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္သူက က်န္းမာေရးမေကာင္းတဲ့အတြက္ မသြားျဖစ္ပါ။ ထိုအခါ လူငယ္က ထုိက်န္းမာေရးမေကာင္းသူထံ သြားပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ လူငယ္ေျပာတာက - တမန္္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) အသင့္ထံ စလာမ္ပို႔သပါတယ္။ အသင့္အေနျဖင့္ တုိက္ပြဲ၀င္ရန္ စုေဆာင္းထားတဲ့ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ကၽြႏု္ပ္ကိုေပးလုိက္ပါလုိ႔ေျပာပါတယ္။ အဲ့ဒီအခါ ထုိသူက မိမိ ရဲ့သားသမီးမ်ားနဲ႕အေစခံတုိ႔ကို ေျပာတာက ဒီလူငယ္ကို ငါ၏ လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကိုေပးလုိက္ပါ။ သူ႔ထံက မည္သည့္ ေငြေၾကးကိုမွ မေတာင္းခံပါနဲ႕၊ အကယ္၍ အသင္တို႔ မည္သည့္ အသျပာတစ္ခုမွ် ထိုသူငယ္ထံကေနယူခဲ့သည္ရွိေသာ ငါတို႔ဟာ မည္သည့္ အက်ဳိးဆြ၀ါဗ္မွ ရရွိမည္မဟုတ္ပါဘူး။

ေလးစားခ်စ္ခင္ရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ ညီအကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႔........

မိမိတုိ႔အေနနဲ႕ ဒီဟဒီးဆ္ကေန ရရွိတဲ့ ဗဟုသုတက မည္သူမဆုိ ေကာင္းမႈတစ္ခုကို လုပ္လွ်င္ အဲ့ဒီေကာင္းမႈ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ဘုိ႕အတြက္ ပစၥည္းပစၥယာမ်ား စုေဆာင္းထားသည္ရွိအ့ံ၊ မိမိသည္ ခုိင္လံုေသာ တရား၀င္ အေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ထုိအလုပ္ကို မလုပ္ႏုိင္လွ်င္ ၄င္းအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မဲ့သူကို အဲ့ဒီပစၥည္းမ်ားေပးအပ္လုိက္ျခင္းဟာ မိမိကုိယ္တုိင္ အဲ့ဒီအလုပ္ကို လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္တဲ့ အက်ဳိးဆြ၀ါဗ္မ်ား ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သူမဆုိ မိမိဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို အဆုိပါကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးမ်ားနဲ႔ ႀကံဳဆံုခဲ့ၿပီး မလႈမတန္းလုိက္ခဲ့လွ်င္ ထုိသူဟာ အလြန္ႀကီးမားေသာ အခြင့္အေရးကုိ လက္လြတ္ဆံုးရႈံး လုိက္ရသလုိ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္မႈမွလည္း ေ၀းကြားသြားမည္ျဖစ္ႏုိင္တာကို သတိျပဳရမယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာက ေကာင္းမႈကိုလုပ္ဖို႔ဆိုတာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ့ အမိန္႔ဘဲျဖစ္တယ္။ ေကာင္းမႈကိုလုပ္တဲ့အခါ ကိုယ္တုိင္ဘဲလုပ္သည္ျဖစ္ေစ အျခားသူတို႔ကို စိတ္အား လူအားျဖင့္ျဖစ္ေစ ကူညီျခင္းဟာ မိမိအတြက္ေကာ အျခားသူမ်ားအတြက္ပါ အက်ဳိးေက်းဇူးျဖစ္ေစတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေကာင္းမႈ ေတြထဲမွာ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ အစၥလာမ္ သာသနာကို ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ အီမာန္ခုိင္ၿမဲေအာင္ သင္ေပးျခင္းဟာ အေကာင္းဆံုးေသာ ေကာင္းမႈျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအေနနဲ႔ အမလ္ဆြာလိဟ္လို႔ေခၚတဲ့ လူတစ္ဦးကို ပညာေရး၊ လူမႈေရး က႑ေတြမွာ ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္းဘဲျဖစ္တယ္။ ပညာ တတ္လာရင္ လူမႈေရးျပည့္၀လာရင္လိမ့္မယ္။ ေနာက္ ဗဟုသုတျပည့္စံုလာရင္ သူတို႔ဟာ အလႅာဟ္ကို အေၾကာက္ဆံုးသူေတြထဲမွာ ပါလာတတ္တယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေကာင္းမႈလုပ္ျခင္းဆိုတာ လူတို႔ကုိ ေကာင္းေသာလမ္းကို ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္ၿပီး မေကာင္းမႈမ်ား နဲပါးသြားေအာင္ လုပ္ျခင္းျဖစ္တယ္ဆုိတာပါဘဲ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ မိမိတို႔အားလံုးကို ေကာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ အကူအညီေသာင္ဖိက္ ေပးသနားပါလို႔ ဆုေတာင္းရင္းနဲ႔နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ပါတယ္။


بَارَكَ الله لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ وَالِّذكْرِ الْحَكِيمِ ، وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، أَقُولُ قَوْلِي هذَا وَأَسْتَغْفِرُ الله الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، فَاسْتَغْفِرُوهُ فَيَا فَوْزَ الْمُسْتَغْفِرِينَ وَيَا نَجَاةَ التَّائِبِينَ.

2 comments:

Anonymous said...

thanks a lot.... I am new to islam and I get a lots of knowledge from this website. Please put more to learn islam. May allah bless you. May all people understand and follow islam. Peace be upon all. May God religion spread our the whole world. May all people obedient to Allah. Insha allah, our country burma will be also under god religion. May allah give light to all myanmar people.Alhumdullah I become muslim and believer to God. thanks. Please make more detail learning in myanmar language for prayer and all kind of knowledge to be a good muslim.

Anonymous said...

အမ်ားစုက ဆြလာတ္တည္ေဆာက္မွဳကို နားလည္ပုံေတြမတူၾကဘူးလုိ႔ထင္ပါတယ္။ အလႅာကဘဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာလမ္းကုိညြန္ျပပါလုိ႔ စုေတာင္းကုိ အလႅာရွင္ျမတ္ကဘဲ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာလမ္းဆုိတာ ေကာ္ရအာန္အတုိင္းဘဝကုိက်င့္သုံးလုိက္နာျခင္းလုိ႔ဘဲ အေျဖေပးထားပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဒီေန႔မွာေတာ့ လူေရးက်မ္းေတြေၾကာင့္ေကာ္ရအာန္ဟာကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘဝေတြနဲ႔ ေဝးသထက္ေဝးေဝးလာၾကၿပီး လူေရးက်မ္းေတြကို ဦးစားေပးလာၾကတယ္။ ကုရအာန္ صلو စာကားလုံးဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဒီေန႔ေျပာေနတဲ့ နမာဇ္ ဆုိတဲ့ ဖါရ္စီစာကားလုံးနဲ႔ လုံးလုံးမတူတဲ့အခ်က္က ဆြာလာတ္တည္ေဆာက္မွဳဟာ မိမိရဲ႕အမွားေတြကို အလႅာထံမွာဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း အကူအညီေတာင္းျခင္း မိမိရဲ႕ မာန္နကုိ အလႅာအေရွ႕မွာ ခ်ိဳးနိမ္႔ျခင္း အလႅာ့ရဲ႕ဂုဏ္ေတာ္ေက်းဇူးေတာ္ေတြကုိ ရြတ္ဖတ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔ ဆြလတ္တည္ေဆာက္မွဳဟာ မိမိဘာသာစာကားနဲ႔ သုံးႏုိင္ မသုံးႏွဳိင္ဆိုတဲ့အေပၚမွာလဲ ေကာ္ရအာန္အရ ေရာ ဟာဒီစ္မွာပါ မပါတဲ့အတြက္ လူေတြရဲ႕ အတင္းအက်ပ္ ဘာမွန္းမသိတဲ့ ဆြလာတ္ဟာ အခ်ည္းအႏွီးဘဲဆုိတာ ဘယ္သူမွ မေထာက္ျပၾကဘူး။ ေကာ္ရအာန္ကုိ လုပ္ကုိင္ၿပဳအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ဆြဟာဘာေတြရဲ႕ သမုိင္းဟာေမွးမွိန္ေနၿပီး ဓမၼသတ္ေတြၾကားမွာဘဲ ယစ္မွဳေနၾကတဲ့ မူစလင္ေတြရဲ႕ဘဝဟာလမ္းေတြၿပီး လမ္းေပ်ာက္ေနတဲ့သူေတြလုိျဖစ္ေနတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဆုိးလဲဆုိ ေကာ္ရအာန္ဟာ ၿပီးျပည့္စုံေသာက်မ္း . အလႅာရဲ႕ ႏွဳတ္ဂပတ္ေတာ္. ကတိ ဆုိတာေတာင္မသိေတာ့ဘူး. အျခားဘာသာဝင္ေတြလုိ အလႅာအျပင္ဆုိတာေတြပါေတြ႔လာရတယ္။ အေမြစားအေမြခံမပါဘဲ ယုံၾကည္မွဳကို မတည္ေဆာက္ႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့အထိျဖစ္လာတယ္။