Wednesday, September 9, 2009

I'tikaf- အိသိကာဖ္

Retiring to a Mosque for Remembrance of Allah (I'tikaf) အိသိကာဖ္

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ ရမ္ဇာန္ လျမတ္၏ ပထမ ၁၀ ရက္သည္ ရဟ္မသ္ေတာ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္နက္ေနၿပီး ဒုတိယ ၁၀ရက္သည္ ဘရ္ကသ္ မ်ားျဖင့္ ျပည့္၀ေနကာ ေနာက္ဆံုး ၁၀ ရက္သည္ မဂ္ဖိရသ္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း ျဖင့္ ျပည့္၀ေနသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ ေနာက္ဆံုး ၁၀ ရက္ကို ႏွစ္စဥ္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ လံုး၀ အျပင္မထြက္ဘဲ အီဗါဒသ္တြင္ နစ္မြန္းေနေလ့ရွိပါသည္။ ထိုနည္းအတူ မိမိ၏ အဆ္ဟာဗ္ ေတာ္မ်ားကိုလည္း ထုိသုိ႔ အိဗါဒသ္ လုပ္ရန္အတြက္ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိေလ့ ရွိခဲ့ပါသည္။

ဘုိခါရီက်မ္း အတြဲ ၃ အပုိင္း ၃၃ ဟဒီးဆ္ နံပါတ္ ၂၄၃ တြင္ အာအိရွာ (ရ) တင္ျပသည္မွာ- တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ ရမ္ဇာန္လျမတ္၏ ေနာက္ဆံုး ၁၀ ရက္တြင္ အစဥ္ ေသဆံုးခ်ိန္တုိင္း အိသိကာဖ္ ထုိင္ေလ့ ရွိပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ဇနီးေတာ္သည္ ဆက္လက္၍ အိသိကာဖ္ ထုိင္ေလ့ရွိ ပါသည္။ ဟဒီးဆ္ နံပါတ္ ၂၄၂ တြင္ အဗ္ဒြလႅာဟ္ ဗင္ အုမာရ္ (ရ) တင္ျပသည္မွာ- တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) သည္ ရမ္ဇာန္လျမတ္၏ ေနာက္ဆံုး ၁၀ ရက္တြင္ အစဥ္ အိသိကာဖ္ ထုိင္ေလ့ရွိပါသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အိသိကာဖ္ ထုိင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေထာက္အထား ရရွိၿပီးသည့္အခါ မည္သို႔ မည္ပံု အိသိကာဖ္ ထုိင္သင့္ကိုလည္း သိရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အစၥလာမ္ တရားေတာ္အရ အိသိကာဖ္ ထုိင္ျခင္းသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ျဖစ္သည္။ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ တြင္းသို႔ အိဗါဒသ္ ျပဳရန္ နိယသ္ ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ကိန္းေအာင္းေနျခင္းကို အိသိကာဖ္ ျပဳျခင္းဟု ေခၚပါသည္။ သတိျပဳရမည္မွာ အိသိကာဖ္ ထုိင္ေသာ ဗလီသသည္ ဂ်မာအသ္ျဖင့္ ၀တ္ျပဳေသာ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ျဖစ္ရန္အေရးႀကီးသည္။ အမ်ဳိးသမီးတို႔လည္း အိသိကာဖ္ထုိင္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းတြင္ မထုိင္ရဘဲ မိမိအိမ္၏ သန္႔ရွင္းေသာ အခန္း သို႔ ေနရာ တစ္ေနရာကို သတ္မွတ္ကာ ေနထုိင္ႏုိင္သည္။ အိသိကာဖ္ ထုိင္သူတို႔သည္ အေပါ့ အေလးသြားျခင္းမွ အပ မိမိေနရာမွ မေရြ႕မိရန္ သတိျပဳရမည္။

အိသိကာဖ္ထုိင္ျခင္းတြင္ အမ်ဳိးအစား သံုးမ်ဳိးရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ (၁) ၀ါဂိ်ဗ္ (၂) စြႏၷသ္ မုအကၠိဒဟ္ (၃) မြတ္စ္သဟဗ္ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
(၁) ၀ါဂ်ိဗ္အိသိကာဖ္သည္ ကုိးထားေသာ အိသိကာဖ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ စါေမးပြဲ ေအာင္လွ်င္ အိသိကာဖ္ ၅ ရက္ထုိင္မည္ဟု ကိုျခင္း။
(၂) စြႏၷသ္မုအကၠိဒဟ္- ရမ္ဇာန္လ၏ ေနာက္ဆံုး ၁၀ ရက္တြင္ ထုိင္ေသာ အိသိကာဖ္ျဖစ္သည္။ ရမ္ဇာမ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ညေနတြင္ ေရမုိးခ်ဳိးၿပီး ေနာက္ ဗလီသို႔ သြားေရာက္ၿပီး အိဒ္ေန႔လျမင္ခ်ိန္တြင္ ဗလီမွ ထြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တရားေတာ္တြင္ ထိုသို႔ထုိင္ျခင္းသည္ လူအခ်ဳိ႕အေနျဖင့္ ထုိင္လွ်င္ ထိုၿမိဳ႕ရွိ လူတုိင္းအေပၚ တာ၀န္ေက်သြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းကို စြႏၷသ္ မုအကၠိဒဟ္ အလ္ ကိဖာယဟ္ ဟုလည္းေခၚပါသည္။
(၃) မြတ္စ္သဟဗ္ အိသိကာဖ္သည္ ၀ါဂ်ိဗ္ ႏွင့္ စြႏၷသ္မုအကၠိဒဟ္ အိသိကာဖ္ မ်ားမွအပ က်န္ရွိသမွ်တို႔ သည္ မြတ္စ္သဟဗ္ မ်ားျဖစ္သည္။ တႏွစ္ပတ္လံုး ထုိင္ခ်င္သည့္ အခ်ိန္ ထုိင္ႏုိင္ပါသည္။

အိသိကာဖ္၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

(၁) မြတ္စ္လင္မ္ ျဖစ္ရမည္။
(၂) (ဟဒါစ္ အက္ဘရ္) ေရခ်ဳိးထုိက္သည့္ အျဖစ္မွ လြတ္ကင္းသန္႔ရွင္းသူ ျဖစ္ရမည္။
(၃) ရာသီလာသူ ႏွင့္ မီးေနသည္ မျဖစ္ေစရ။
(၄) အသိဥါဏ္ ရွိသူျဖစ္ရမည္။ (အသိတရားျပည့္၀သူျဖစ္ၿပီး၊ ရူသြပ္သူမျဖစ္ေစရ)။
(၅) နိယသ္ျပဳရန္ အေရးႀကီးသည္။
(၆) ဂ်မာအသ္ႏွင့္ ၀တ္ျပဳေသာ ဗလီတြင္သာ အိသိကာဖ္ ထုိင္ရမည္။
(၇) ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ အိသိကာဖ္ထုိင္သည့္ အခ်ိန္အေတာအတြင္း မပ်က္ေစရ။

အိသိကာဖ္ အခ်ိန္

၀ါဂ်ိဗ္ အိသိကာဖ္ ထိုင္ရန္သည္ အနည္းဆံုး တစ္ရက္ျဖစ္ၿပီး ရိုဇာဟ္ေစာင့္ထိန္းျခင္းလည္းျပဳရမည္။
စြႏၷသ္မုအကၠိဒဟ္ ရမ္ဇာန္ လ ေနာက္ဆံုး အပိုင္းတြင္ထုိင္ေသာ ရိုဇာဟ္သည္ ၁၀ ရက္ျဖစ္သည္။
မြတ္စ္သဟဗ္ အိသိကာဖ္သည္ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိဘဲ ႀကိဳက္သလို ၁ နာရီ ၁ ရက္ ၁၀ ရက္ ထုိင္ႏုိင္သည္။ ေခတၱ ဗလီအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းကုိပင္ အိသိကာဖ္ နိယသ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ ထုိင္ ႏုိင္ပါသည္။

အိသိကာဖ္၏ မြတ္စ္သဟဗ္ အခ်က္မ်ား

(၁) မြန္ျမတ္ေသာ စကားမ်ားေျပာဆိုျခင္း
(၂) ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္ ရြတ္ဖတ္ေနျခင္း
(၃) ဒရူဒ္ ရွရီဖ္ႏွင့္ ဇိကိရ္ ရြတ္ဖတ္ေနျခင္း
(၄) သာသနာေရးပညာရပ္မ်ား သင္ယူျခင္းႏွင့္ ပို႔ခ်ျခင္း
(၅) တရားေဟာျခင္း
(၆) ဂ်ာေမ့ ဗလီတြင္ ေနထုိင္ျခင္း

ဗလီအျပင္သို႔ ထြက္ခြင့္ရွိေသာ အခ်က္မ်ား

(၁) က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ စြန္႔ျခင္း
(၂) ေရခ်ဳိးရန္အတြက္ ဖရပ္ဇ္ တာ၀န္ျဖစ္လာျခင္း
(၃) အိသိကာဖ္ ထုိင္သည့္ဗလီတြင္ ဂၽြမၼာ ဆြလာသ္ မျဖစ္လွ်င္ ျဖစ္သည့္ ဗလီသို႔ သြားေရာက္ကာ ဂၽြမၼာ ဆြလာသ္ ဖတ္ျခင္း။
(၄) အာဇာန္ ဆိုရန္ ထြက္ျခင္း (အာဇာန္ေပးမည့္သူ မရွိမွသာ ထြက္ရမည္။)

ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္အတြင္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ အခ်က္မ်ား

(၁) စားျခင္း ေသာက္ျခင္း
(၂) အိပ္စက္ျခင္း
(၃) အလိုရွိေသာ ပစၥည္း ဗလီတြင္းအရွိလွ်င္ ထြက္၀ယ္ျခင္း
(၄) ထိမ္းျမားျခင္း

မကရူးဟ္ ျဖစ္ေစေသာအခ်က္မ်ား

(၁) လံုး၀တိတ္ဆိတ္စြာေနျခင္း ထိုသို႔ေနျခင္းကို အိဗါဒသ္ ဟုယူဆျခင္း
(၂) အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳျခင္း
(၃) ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ မဖြယ္ရာေသာ စကားမ်ားေျပာျခင္း

အိသိကာဖ္ပ်က္ေစေသာအခ်က္မ်ား

(၁) အေၾကာင္းမရွိဘဲ တမင္ျဖစ္ေစ၊ ေမ့၍ျဖစ္ေစ၊ အျပင္သို႔ ထြက္ျခင္း။
(၂) အိသိကာဖ္ ထုိင္ေနစဥ္ ဇနီသယ္ႏွင့္ သံ၀ါသျပဳျခင္း။
(၃) အေၾကာင္းတခုခုေၾကာင့္ အျပင္သို႔ထြက္သည့္အခါ လိုသည္ထက္ အခ်ိန္ပိုၾကာေအာင္ေနျခင္း
(၄) ေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ေၾကာက္လန္႔၍ျဖစ္ေစ ဗလီအျပင္သို႔ထြက္မိျခင္း
မွတ္ခ်က္ ၀ါဂ်ိဗ္ အိသိကာဖ္ ပ်က္လွ်င္ ျပန္ထိုင္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အျခား အိသိကာဖ္မ်ား ပ်က္လွ်င္ ျပန္ထုိင္ရန္ တာ၀န္မရွိပါ။

No comments: