Saturday, February 12, 2011

Prophet Ayoub (A)

တမန္ေတာ္အိုင္ယူးဗ္ (အ) အေၾကာင္း

မ်ိဳးရိုးအစဥ္အဆက္
တမန္ေတာ္အိုင္ယူးဗ္ (အ) သည္ တမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အ) မွ ဆင္းသက္ပါသည္။ တမန္ေတာ္အစၥမာအီးလ္ (အ) ကိုေဘးေတာ္၊ ေတာ္စပ္၍တမန္ေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ (အ) ကို ဘီးေတာ္ ေတာ္စပ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ အိုင္ယူးဗ္ (အ) ၏ ဖခင္အမည္မွာ အမူးစ္ယုေခၚ ပါသည္။ရုပ္ဆင္းသ႑န္

နဗီတမန္ေတာ္အိုင္းယူးဗ္ (အ) သည္ အရပ္အေမာင္းထြားၾကိဳင္းျပီး ေခ်ာေမာလွပေသာ နဗီတမန္ေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္သည္။ ဦးေခါင္းေတာ္မွာ ၾကီးျပီး ဆံပင္မ်ားမွာ ေကာက္ေကြးလွ်က္ရွိသည္။ လည္ပင္းတို၍ ေျခသလံုးမွာ ခိုင္မာေတာင့္တင္းသည္။ေနကာဟ္ထိမ္းျမားျခင္း
တမန္ေတာ္အိုင္ယူးဗ္ (အ) သည္ တမန္ေတာ္ ယူစြမ္ (အ) ၏ ေျမးေတာ္ ဘီဘီရယမသ္သခင္မႏွင့္ ထိမ္းျမားခဲ့သည္။ ဘီဘီရာဟ္မသ္သခင္မမွာ တမန္ေတာ္ယူစြဖ္ (အ) ၏ သားေတာ္ အီဗရာဟီးမ္ သခင္၏ သမီးေတာ္ျဖစ္သည္။

တမန္ေတာ္အိုင္ယူးဗ္ (အ) ၏ မိခင္မွာ တမန္ေတာ္လူးသ္ (အ) ၏ သမီးျဖစ္ျပီး၊ ဖခင္မွာ တမန္ေတာ္အီဗရာဟီးမ္ (အ) အေပၚ အီမာန္သက္ဝင္ယံုၾကည္ခဲ့ၾကေသာ မို႔အ္မင္န္မ်ားအနက္ တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု အစၥလာမ္သမိုင္းပညာရွင္အစ္ဗႏိုအာမစ္ရ္သခင္က မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။


ၾကင္ယာေတာ္၏ လွပတင့္တယ္ျခင္း
တမန္ေတာ္အိုင္ယူးဗ္ (အ) ၏ ၾကင္ယာေတာ္မွာအီဗရာဟီးမ္ သခင္၏ သမီးျဖစ္ေသာ ဘီဘီရဟ္မသ္သခင္မမွာ မိမိ၏ ဘုိးေတာ္တမန္ေတာ္ယူစြဖ္ (အ) ထံမွ လွပတင့္တယ္မႈ၏ အေမြအႏွစ္ကို ရရွိခဲ့၍ အလြန္ေခ်ာေမာလွပသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ေလသည္။

သားသမီးရတနာ
ဘီဘီရဟ္မသ္သခင္မသည္ သားသမီး (၁၂) ၾကိမ္ထြန္းကားခဲ့ရာ တစ္ၾကိမ္လွ်င္ သားေတာ္ႏွင့္ သမီးေတာ္တစ္ပါးစီ အမႊာပူးမ်ား ထြန္းကားခဲ့ေလသည္။ သို႔ရွိရာ သားေတာ္ (၁၂) ပါးႏွင့္ သမီးေတာ္ (၁၂) ပါး စုစုေပါင္း သားသမီးရတနာ (၂၄) ပါးရွိခဲ့ပါသည္။

ေလာကီစည္းစိမ္
တမန္ေတာ္အိုင္ယူးဗ္ (အ) သည္ ေလာကီေရးရာ ရာထူးႏွင့္ အာဏာကိုပါ ပိုင္ဆိုင္ျပီး ဥစၥာ ပစၥည္းၾကြယ္ဝခ်မ္းသာ၍ စားဝတ္ေနမႈလည္း ေခ်ာင္လည္ခဲ့ေသာ တမန္ေတာ္ တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့သည္။ ထြန္တံုးငါးရာ (၅၀၀) ျဖင့္ ထြန္ယက္ရေသာ လယ္ယာေျမ မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ေတာ္မူခဲ့ျပီး၊ ေက်းကၽြန္ေပါင္းငါးရာကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ေတာ္မူခဲ့သည္။

ကင္နာေသာႏွလံုးသားပုိင္ရွင္
တမန္ေတာ္အိုင္ယူးဗ္ (အ) သည္ အလြန္ၾကင္နာတတ္ေသာ ႏွလံုးသားရွိသည့္ တမန္ေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည္။ စားစရာမရွိ၍ အစားငတ္ေနသူမ်ားအား ေကၽြးေမြးျပဳစုျခင္း။ မေကၽြးမီအလ်င္ တမန္ေတာ္အိုင္ယူးဗ္ (အ) ကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း စားေသာက္ျခင္းျပဳေလ့မရွိခဲ့ပါ။ မသက္ဆိုး ဖသက္ဆိုးကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ခင္ပြန္းသည္မ်ားေသဆံုးကာ မုဆိုးမဘဝသို႔ေရာက္ေနၾကရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အထူးအားျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေလ့ရွိသည္။

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ စမ္းသပ္မႈ
တမန္ေတာ္အိုင္ယူးဗ္ (အ) သည္ သက္ေတာ္ခုနစ္ဆယ့္ႏွစ္ (၇၂)သို႔ ေရာက္ သည့္အခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါးမွ စြဗရ္သည္းခံျခင္းႏွင့္ အမွန္တရားေပၚ တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈ ရွိမရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စမ္းသပ္မႈၾကီးကို ခံခဲ့ရေလသည္။
၄င္းစမ္းသပ္မႈၾကီးမွာ-
(၁) သားသမီးရတနာ (၂၄) ပါးတို႔မွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေနအိမ္အမိုးမ်ား ျပိဳက်လာသျဖင့္ အစုလိုက္၊
အျပံဳလိုက္ အရွင့္အမိန္႔ကို ခံယူသြားခဲ့ၾကသည္။
(၂) ပိုင္ဆိုင္သမွ်ေသာ ကၽြဲႏြားတိရစာၦန္မ်ားသည္လည္း ရုတ္တရက္ေသေၾကပ်က္စီးသြားခဲ့ၾကကုန္
သည္။
(၃) ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သမွ်ေသာ လယ္ယာကိုင္းကၽြန္းမ်ားႏွင့္ ေၾကးေငြ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားမွာလည္း လက္မဲ့ျဖစ္
ခဲ့ရသည္။
(၄) အဆံုးတြင္ တမန္ေတာ္အိုင္းယူးဗ္ (အ) ၏ က်န္းမာ ေရးမွာခ်ိဳ႕တဲ့လာကာ ခႏၷာကိုယ္အဆစ္အ
ပိုင္းမ်ားတြင္ အနာၾကီးေရာဂါစြဲကပ္ ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေသာ ဒုကၡမ်ိဳးစံုႏွင့္ ၾကံဳရေလရာ လူထုပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္ အနာၾကီးေရာဂါစြဲကပ္ေနေသာ တမန္ေတာ္အိုင္းယူးဗ္ (အ) အား ျမိဳ႕ျပင္ရွိ တဲအိမ္တစ္အိမ္ရွိရာသို႔ ႏွင္ထုတ္လိုက္ၾကေလသည္။

ရႈိင္တာန္ ၏ ဖ်က္စီးေႏွာက္ယွက္မႈ
တမန္ေတာ္အိုင္ယူးဗ္ (အ) သည္၊ ေဘးဒုကၡ အမ်ိဳးစံုႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာလည္း မိမိႏႈတ္ျဖင့္ အျမဲတေစအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေပၚ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းကို ေရရြတ္လွ်က္ရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ ရႈိင္တာန္မိစာၦေကာင္က တမန္ေတာ္ အုိင္ယူးဗ္ (အ) ထံေရာက္လာ၍ ေျပာဆိုသည္မွာ အို… အိုင္ယူးဗ္ အသင္သည္ ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာျပီး ေခ်ာေမာလွပ၍ က်န္းမာေရ အျပည့္အဝရွိခဲ့ေသာ လူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုအသင္၏ အေျခအေနမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျပီး ကုစား၍မရေသာ ေရာဂါဆိုး ၾကီး စြဲကပ္ ေနေလျပီ။ သို႔ရွိရာ အသင့္အား လူတကာတို႔က ရြံြမုန္းၾကျပီး မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် မိမိထံပါးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကမည္မဟုတ္။ အသင္၏ ထံပါးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကမည္မဟုတ္။ အသင္၏ ထံပါး၌ အသင္ ၏ ဇနီးတစ္ဦးမွလြဲ၍ ျပဳစုရန္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ မွ မရွိပါ။ ဤကဲ့သို႔ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ ေနခ်ိန္မွာပင္ အသင္သည္ မည္သည့္အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္အား ရြတ္ဆုိေနရျခင္းျဖစ္သနည္း။ ထိုအခါ တမန္ေတာ္ အိုင္ယူးဗ္ (အ) က ေျဖၾကားသည္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ မရည္တြက္ႏိုင္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ား ကၽြႏု္ပ္အေပၚရွိေနပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ကၽြႏု္ပ္၏ ႏႈတ္၊ လွ်ာမွာ ခၽြင္းခ်က္မရွိက်န္းမာ လ်က္ရွိေနသည္။ ၄င္းလွ်ာျဖင့္လိုလားေတာင့္တမႈကင္းမဲ့ေသာ အရာ ရာကို ခၽြင္းခ်က္မရွိ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္အား ရြတ္ဆိုႏိုင္ေပေသးသည္။ ၄င္းျပင္ ကၽြႏု္ပ္ႏွလံုးသားမွာလည္း ေရာဂါကင္းလွ်က္ရွိေလသည္။ ၄င္းႏွလံုးသားျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ (ဇစ္ကစ္ရ္) တသမႈ၌ နစ္မြန္းလ်က္ ရွိႏိုင္ေပေသး သည္။ သို႔ရွိရာ ဤသို႔အေျခအေနႏွင့္ ပို၍ ေက်းဇူးတင္စရာေကာင္းေသာ မည္သည့္ေန႔အ္မတ္သ္ ဆုလဘ္ရွိမည္မ်ား ေပးသနားမည့္ အရွင္သခင္၏ နာမေတာ္အား ႏႈတ္ျဖင့္ ရြတ္ဆိုတသ ေနျပီး ႏွလံုးသားျဖင့္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ အာရံုကို ျပဳလ်က္ရွိေနေလသည္။

စမ္းသပ္မႈေအာင္ျမင္ျခင္း
တမန္ေတာ္အိုင္ယူးဘ္ (အ) သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ထံေတာ္ပါးမွ စမ္းသပ္ခဲ့ေသာ စမ္းသပ္မႈအလံုးစံုတို႔တြင္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ မွတ္ေက်ာက္တင္ျခင္း ခံႏုိင္ကာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ေလသည္။ သို႔ရွိရာ တမန္ေတာ္အိုင္ယူးဗ္ (အ) သည္ သံုးႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ခုနစ္ႏွစ္ (သို႔မဟုတ္) ဆယ့္သံုးႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္၍ က်န္းမာ မႈကိုအေျခအေနတို႔သည္ ယခင္အေျခအေနမ်ားထက္ပို၍ ေကာင္းမြန္ခဲ့ေလသည္။

ဝဖားသ္ကြယ္လြန္ျခင္း
တမန္ေတာ္အိုင္ယူးဗ္ (အ) သည္ ကိုးဆယ့္သံုး (၉၃) ႏွစ္ အရြယ္အထိ သက္ေတာ္ထင္ရွား ေနထိုင္ေတာ္မူျပီးေနာက္ဝဖားသ္ျပဳ အရွင့္အမိန္႔ကို ခံယူေတာ္မူေလသည္။

No comments: