Saturday, November 6, 2010

Sis. Aminah Assilimi

Renowned female Scholar: Aminah Assilmi
အေမရိကန္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသမီး ပညာရွင္ (ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းလုပ္ရင္း အသက္စြန္႔သြားသူ)

အမီနာ အစ္လမီ သည္ ကမာၻ႔ မြတ္စ္လင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေကာင္စီ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး ကမာၻေက်ာ္ မြတ္စ္လင္မ္ ဘာသာေရး ပညာရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ အထူးသျဖင့္ အေမရီ ကန္ႏုိင္ငံတြင္ သြားေရာက္ၿပီး မ်ားစြာေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား သင္တန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္တင္ျပ ေပးသူျဖစ္ပါသည္။ သူမက်ဳေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းေအာက္တြင္ မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တည္ေထာင္ကာ ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။ သူမေျပာေလ့ ရွိတာက . . . . . .

"I am so very glad that I am a Muslim. Islam is my life. Islam is the beat of my heart. Islam is the blood that courses through my veins. Islam is my strength. Islam is my life so wonderful and beautiful. Without Islam I am nothing, and should Allah ever turn His magnificent face from me, I could not survive." Aminah Assilmi

သူမကတင္ျပသည္မွာ ကၽြန္မ မြတ္စ္လင္မ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ရသည္ကို အလြန္ဘဲ ၀မ္းသာရရွိပါသည္။ ကၽြန္မဘ၀ဟာ အစၥလာမ္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အစၥလာမ္ဟာ ကၽြန္မ ႏွလံုးသာရဲ႕ ရုိက္ခတ္သံဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အစၥလာမ္ဆိုတဲ့ ေသြးေတြဟာ ကၽြန္မခႏၵာကိုယ္ရဲ့ ေသြးေၾကာေတြအတြင္းမွာ စီးဆင္းေနပါတယ္။ အဲ့ဒါဟာ ကၽြန္မရဲ့ ခြန္အားေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အစၥလာမ္သာသနာဟာ အလြန္ကို အံ့ၾသစရာေကာင္းလြန္း သလို အလြန္လည္း လွပတဲ့ သာသနာ ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ အစၥလာမ္သာ မရွိခဲ့လွ်င္ ကၽြန္မဘ၀ဟာ ဘာမွ်မရွိ ေတာ့ပါဘူး။ အကယ္၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သာ အစၥလာမ္သာသနာကို ကၽြန္မဘ၀ကေန ဖယ္ရွားပစ္လုိက္လွ်င္ ေတာ့ ကၽြန္မအသက္ရွင္လွ်င္ က်န္ရွိဖို႔ မလြယ္ေတာ့ပါဘူး။ အမီနာ ရဲ့ ဘ၀ အခုလို ျဖစ္လာရတာဟာ ကြန္ပ်ဴတာ ရဲ့ မွားယြင္းခ်က္ေတြကေနျဖစ္လာတယ္လို႔ဘဲ ေျပာပါရေစ။ အျဖစ္က ဒီလိုပါ။

သူမသည္ အေမရိကန္ ေတာင္ပုိင္းသူ ခရိယာန္ ဘဘ္တစ္ ဂုိင္း၀င္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးၿပီး ေရဒီယို ဂ်ာနယ္လစ္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ သူမသည္ ေက်ာင္းေနစဥ္ကလည္ အတန္းတြင္ အစဥ္ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းရသူ ျဖစ္ကာ ေက်ာင္းၿပီးေနာက္လည္း လုပ္ငန္းတြင္ အလြန္ေတာ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ပညာတတ္ ေလာကတြင္ အစဥ္ အၿပိဳင္အဆုိင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးတတ္သူ ဆုအမ်ားလည္း ရတတ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔ သူမသည္ မိမိ၏ ခရစ္ယာန္ သာသနာဆိုင္ရာ ဘာသာေရး အဆင့္ျမင့္ ဘဲြ႕ရယူရန္ တကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ ေလွ်ာက္လုိက္ရာ သူမအာ စေကာ္လာရွစ္ျဖင့္ ၄င္းသင္တန္းတြင္ လကၡံလုိက္သည္။ သို႔ေသာ္ ကြန္ပ်ဴတာမွ မွားယြင္းကာ သူမအား အျခားသင္တန္းတစ္ခုတြင္ စာရင္းသြင္း လုိက္သည္။ သူမသည္ ဤအျဖစ္ကို မသိလုိက္ေသးဘဲ ၄င္းတကၠသိုလ္တြင္ သင္တန္းစရက္ထက္ ၂ ပတ္ ေနာက္က်ေနမွ သြားမိေလသည္။ ဤအျဖစ္သည္ သူမဘ၀ကို လံုး၀ ေျပာင္းလဲလုိက္္မည္ကို သူမလံုး၀မသိေသးပါ။

သူမတက္ေရာက္ရမည့္ သင္တန္းသည္ ခရစ္ယန္ဘာသာဆုိင္ရာ ဘ၀လန္းဆန္းေစျခင္း ဆုိင္ရာ သင္တန္းျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕သူမတက္္ရမည့္သင္တန္းသည္ အစၥလာမ္ဘာသာဆုိင္ရာ သင္တန္းျဖစ္ေနသျဖင့္ သူမအေနျဖင့္ အလြန္ပင္ စိတ္ပ်က္ေနမိသည္။ ထို႔အျပင္ အတန္းသားမ်ားသည္ အာရဗ္အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး သူတို႔ႏွင့္ ယွဥ္တြဲကာ ပညာသင္ရန္ လံုး ၀ စိတ္ပ်က္သြားမိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူမအေနျဖင့္ သင္တန္းမွႏုတ္ထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။ သို႔ေသာ္ စေကာ္လာရွစ္ ယူထားသည္က တစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းမွဆရာမ်ားႏွင့္ သူမ၏ ေယာက်္ားတို႔က သူမကို ၀ုိင္း၀န္း အားေပးကာ သူမအေနျဖင့္ ၄င္းသင္တန္းကို ၿပီးဆံုးေအာင္တက္ကာ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာကို သိပါက မြတ္စ္လင္မ္ တို႔ကို ခရစ္ယာန္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရန္လြယ္ကူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အားေပးၾကပါသည္။

သူမသည္ ၂ ရက္ခန္႔ အိမ္တြင္ တခါးပိတ္ စဥ္းစားေနၿပီးေနာက္ ၄င္းသင္တန္းကို အၿပီးတုိင္တက္ရန္ႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ခရိယာန္ဘာသာသို႔ ဖိတ္ေခၚရန္အတြက္ ဤသင္တန္းသည္ အေကာင္းဆံုးအခြင့္အေရးျဖစ္မည္ဟု သတ္မွတ္ကာ သင္တန္းတက္ေ၇ာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။

သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ သူမသည္ ရက္ အေတာ္အတန္ၾကာေသာ္အခါ အာရဗ္ေက်ာင္းသားမ်ားကို စတင္ကာ ခရိယာန္သာသနာေတာ္ဘက္သို႔ဖိတ္ေခၚေလသည္။ သူမသည္ ေယရႈခရစ္ကုိ ဘုရားသခင္က ဤေလာကရွိ လူတို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ရန္ အလို႔ငွာ ဤေလာကႀကီးသို႔ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ ေယရႈခရစ္ကို လက္ခံရန္ အတြက္ တုိက္တြန္းေလသည္။ အကယ္၍ ေယရႈခရစ္ကို လက္မခံလွ်င္ အသင္တို႔သည္ ငရဲမီးတြင္ က်ေရာက္ခံစားရမည္ အေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အာရဗ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မည္သို႔မွ် ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိသည့္အျပင္ သူမကိုလည္း စိတ္ဆုိးသည္ အမူအယာမျပဘဲေနသည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ အနည္းငယ္စိတ္ပ်က္မိသည္။ သို႔ေသာ္ သူမသည္ ဆက္လက္ စည္းရံုးဖိတ္ေခၚေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အာရဗ္တို႔သည္ မည္သို႔မွ် ေျပာင္းလဲသည့္ အရိပ္အေရာင္ကိုပင္ မျပသ ျဖင့္ သူမသည္ သူတို႔ကို မည္သို႔ဆြဲေဆာင္ရမည္ကို ေတြးေနမိခဲ့သည္။

သူမက စဥ္းစားမိသည္မွာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို ေလ့လာက အာရဗ္တို႔အားျပန္လည္ရွင္းျပျခင္သည္မွာ ၄င္းက်မ္းျမတ္သည္ မည္မွ်မွားယြင္းေနသည္၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္ (ဆြ) အလြန္မွားယြင္းသူျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာျပေနျခင္သည္။ သို႔ျဖစ္ သူမသည္ အာရဗ္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ကို ကုရ္အာန္က်မ္းတစ္ေစာင္ ယူလာရန္ ေတာင္းခဲ့သည္။
တစ္ရက္ အာရဗ္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က သူမအား က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ အဂၤလိပ္ အဓိပၸါယ္ ႏွင့္ အျခားအစၥလာမ္ ဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ားကို သူမအား လက္ေဆာင္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ သူမသည္ ၄င္းစာအုပ္မ်ားကို ေကာင္းစြာေလ့လာခဲ့သည္။ အစၥလာမ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိ ေကာင္းစြာမွတ္သားၿပီး အာရဗ္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေျပာျပရန္ ျပင္ေနခဲ့သည္မွာ ၾကာေပၿပီ။ လက္ေတြ႕တြင္ အေကာင္အထည္ မေဖၚျပႏုိင္ခဲ့ေပ။

သူမသည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ႏွင့္ အစၥလာမ့္စာေပမ်ားကို တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေလ့လာေနခဲ့ၿပီးေနာက္ သူမသည္ တေျဖးေျဖး ေျပာင္းလဲလာေနသည္ကို သမကုိယ္တုိင္ပင္ သတိမထားမိခဲ့ေပ။
သူမသည္ သူမေယာက္်ားႏွင့္ အားရက္မ်ားတြင္ ကလပ္သြားျခင္း အရက္ေသာက္ျခင္း ၀က္သားစားျခင္းကိစၥမ်ားကို လုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူမသည္ တေျဖးေျဖး ထိုအလုပ္မ်ာကို လုပ္ျခင္းစိတ္မရွိေတာ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သူမေယာက္်ားသည္ သူမကို တေျဖးေျဖး သတိထားမိလာသည္။ သူမကို သတိေပးေသာ္လည္ သူမကမူ လံုး၀ ေျပာင္းလဲရန္ စိတ္မျဖစ္လာသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ သူမေယာက္်ားက သူမအား အျခားေယာက္်ား တစ္ဦးဦးႏွင့္ ပတ္သက္ ေနၿပီဟုထင္ကာ သူမကိုသူႏွင့္ ေ၀းေ၀းေနရန္ သတိေပးေတာ့သည္။ သူမလည္း သို႔ျဖင့္ သူ႔ေယာက်္ားႏွင့္ သီးျခား ေနထုိင္ၾကရေလၿပီ။

တစ္ရက္သူမအိမ္သို႔ ရွိခ္အဗ္ဒြလ္အဇီးဇ္ ဆိုသူ မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဦးသည္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔ ၀တ္ဆင္ေသာ အကၤ်ီအရွည္ ေခါင္းေပါင္း၀တ္ဆင္ထားလွ်က္ အေဖၚႏွစ္ဦးႏွင့္အတူေရာက္လာေလသည္။ ကနဦးတြင္ သူမသည္ သူ႔ကို အလြန္မုန္းမိ သည္။ သူမလို ခရိယာန္တစ္ဦးအိမ္တြင္ မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဦး အဘယ္ေၾကာင့္ ေရာက္လာရသနည္း။ အဗ္ဒြလ္ အဇီးဇ္က မိမိ သိရသည္မွာ အသင္မသည္ အစၥလာမ္ဘာသာကို ၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ အသင့္ျဖစ္ေနၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ အစတြင္ သူမက ျငင္းဆန္ေသာ္လည္း စင္စစ္ သူမသည္ အဗ္ဒြလ္အဇီးဇ္ကို သူမသိလိုသည့္ အစၥလာမ္အေၾကာင္းမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္စိတ္မ်ားျဖစ္လာသျဖင့္ သူ႔အား အိမ္အတြင္းသို႔ ၀င္ခြင့္ေပးအပ္ကာ ေမးစရာမ်ားကို ေမးေလသည္။ သူမေမးသမွ်ကို အဗ္ဒြလ္အဇီးဇ္သည္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ျဖင့္ ရွင္းလင္းျပပါသည္။ အဆံုးတြင္ သူမသည္ အလြန္ပင္ စိတ္ရႊင္လန္းလာက မိမိကိုယ္ကို အစၥလာမ္ေဘာင္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ သေဘာတူလုိက္ပါသည္။ (အရွ္ဟဒိုအန္လာအိလာဟ အိလႅလႅာဟ္ မုဟမၼဒြန္ ရစူလြလႅာဟ္)။ အခ်ိန္မွာ ၁၉၇၇ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း သူမ ေကာင္းေကာင္းႀကီး မွတ္တမ္းတင္လုိက္ပါသည္။

သူမအစၥလာမ္ဘာသာသို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ သူမဇတ္လမ္းသည္ အစၥလာမ္သာသနာ၏ ေအးျမေသာ ေအးရိပ္ဆာယာ ကို မခံႏုိင္ရွာပါ။ မ်ားစြာေသာ အတိဒုကၡမ်ား သူမဘ၀တြင္ ႀကီးေလးစြာလာေရာက္မည္ကို သူမ မေမွ်ာ္လင့္မိေသးပါ။ တကယ္ေတာ့ ထိုျပႆနာမ်ားသည္ သူမအတြက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဖက္မွ စမ္းသပ္ျခင္းမ်ားပင္ျဖစ္ ေလသလား။
မၾကာမီပင္ သူမ ေယာက္်ားသည္ သူမအစၥလာမ္ဘာသာကို လက္ခံလုိက္သျဖင့္ အေတာ္ပင္ စိတ္ပ်က္မိကာ သူမကုိ ဇနီးအျဖစ္မွ ကြာရွင္းေၾကာင္း ေၾကျငာလုိက္ပါသည္။ သူမ၏ ဘ၀အတြက္ ကံဆိုးျခင္းမ်ားကာ အစျပဳမိေလေတာ့သည္။ သူမသည္ မၾကာမီအတြင္း မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသမီးတို႔ အတြက္အေရးႀကီးေသာ ဟိဂ်ာဗ္ ကို၀တ္ဆင္လုိက္ပါသည္။ သူမ၏ အလုပ္္ရွင္သည္လည္း သူမကို အလုပ္မွထုတ္ပစ္လိုက္ေလသည္။ သူမဘ၀အတြက္ အလြန္ႀကီးမားေသာ စမ္းသပ္မႈသည္ ယခုမွအစပင္ ရွိေသးသည္ကို သူမ မထင္ျမင္မိေသးပါ။ သူမ အမတစ္ဦးသည္ စိတ္ေရာဂါကုဆရာ၀န္ျဖစ္သည္။ သူမက သူ႔ညီမသည္ စိတ္ေရာဂါျဖစ္သျဖင့္ ယခုလို အျခားဘာသာ ကို စိတ္၀င္စားမိျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူမကုိ စိတ္ေရာဂါကုေဆးရံုသို႔ တင္ကာ ကုသရန္ႀကိဳးပမ္းေလသည္။ သူမ၏ အေဖႀကီးသည္လည္း အလြန္အစြန္း ေရာက္ေသာ ခရိယာန္ ဘာသာ၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ သူ သမီးယခုလို အစၥလာမ္ဘာသာ သို႔၀င္ေရာက္သြားသည့္အတြက္ အလြန္ေဒါသလည္းထြက္ စိတ္လည္းတိုသျဖင့္ သူ႕သမီးကို သတ္ျဖတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ကာ ေသနပ္တစ္လက္ျဖင့္သူ႔မထံသြားေရာက္ရန္ သတ္ျဖတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သူမ၏ အေမႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုးသည္လည္း အလြန္ေသာက ေရာက္ရေလသည္။

အဆိုးဆံုးကေတာ့ သူမအလြန္ခ်စ္ခင္ရေသာ ကေလးငယ္ ႏွစ္ဦးကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ သမီးကေလးႏွင့္ သားကေလးသည္ သူမအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ကေလးႏွစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ သာမန္ကိစၥတြင္ လင္မယားႏွစ္ဦးကြာရွင္းက ကေလး ငယ္မ်ားသည္ မိခင္လက္တြင္ေနထုိင္ိႀကီးျပင္းခြင့္ေပးေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သူမ၏ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေန သည္။ တရားရံုးက သူမအား အျပတ္ေျပာလုိက္သည္မွာ သူမအေနျဖင့္ ခရိယာန္ဘာသာကို ျပန္လည္လက္ခံလွ်င္ ကေလး ငယ္ႏွစ္ဦးကို သူမအား ထိန္းသိမ္းခြင့္ေပး မည္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ သူမအေနျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာကို ဆက္လက္ခံယူလွ်င္မူ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးကို ဖခင္ျဖစ္သူက ထိန္းသိမ္းခြင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေလသည္။ သူမအား တရားရံုးတြင္ မိနစ္ ၂၀ အခ်ိန္ေပးကာ စဥ္းစားရန္ ေပးအပ္သည္။ ၄င္း မိနစ္ ၂၀ သည္ စင္စစ္ သူမအတြက္ အႏွစ္ ၂၀၀ ပင္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ သူမသည္ အလြန္႔အလြန္ခံစားခ်က္ျပင္းျပစြာျဖင့္ စဥ္းစားမိသည္မွာ ငါသည္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အစၥလာမ္သာသနာ ကိုစြန္႔လႊတ္ရမည္လား၊ သို႔မဟုတ္ အစၥလာမ္သာသနာအတြက္ ကေလးငယ္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရမည္လား၊ သူမသည္ အဆံုး တြင္ အလႅာဟ္အတြက္ ကေလးငယ္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လုိက္ကာ မိမိကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ေ၀းကြာသည့္ အႀကီးမားဆံုး ေ၀ဒနာကို လက္ခံလုိက္ပါသည္။

ႀကီးမားေသာ အဆိုပါေ၀ဒနာမ်ားကို လက္၀ယ္ ခံစားရင္း ဘ၀ကို ခက္ခက္ခဲခဲ ရုန္းကန္လႈပ္ရွား ခဲ့သူ အမီနာ အစ္လမီ သည္ မေရွာ့ေသာ ဇြဲ မဆုတ္မနစ္ေသာ လံု႔လျဖင့္ မိမိဘ၀ကို ၁၆ ႏွစ္တာ အထိ ရုန္းကန္ေနခဲ့သည္။ ၄င္း ၁၆ ႏွစ္ အတြင္း သူမသည္ မိမိ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကို အဆက္မျဖတ္ဘဲ အခ်ိန္အခါအလုိက္ သတိရစာမ်ား ပိုစ္ကာဒ္မ်ားကို အစဥ္ ပို႔ေပး ေနခဲ့သည္။ သူမ၏ မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲႏွင့္ လံု႔လသည္ တရက္ေတာ့ သူမကို ျပန္လည္ အေျဖေပးလာပါသည္။ သူမဘ၀ သူမ မိသားစုတြင္ အီမာန္၏ေရာင္ျခည္သည္ အေျဖးေျဖး ၀င္ေရာက္လာေလၿပီ၊ ပထမဦးဆံုး အဖြားျဖစ္သူက သူမႏွင့္ အဆက္ အသြယ္လုပ္ကာ အီမာန္ယူခဲ့သည္။ သူမအဖြားသည္ အသက္ရာေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အီမာန္ယူၿပီး မၾကာမီပင္ သူမ အဖြားသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အမိန္႔ေတာ္ကို ခံယူသြားေလသည္။ အလြန္ကုသိုလ္ကံေကာင္းေသာ အဖြားပင္ျဖစ္သည္။ အီမာန္ယူၿပီး မၾကာခင္ေသဆံုးသြာေသာ္လည္ ယခင္ျပဳသမွ် အျပစ္ဂိုနာမွန္သမွ် ရွာဟာဒသ္၏ အစြမ္း ျဖစ္ အျပစ္မ်ား ေလွ်ာကုန္ကာ ဂ်ႏၷသ္ နစီဘ္ ျဖစ္သြားေလသည္။

ဒုတိယ အီမာန္ယူလာသူက သူမအေဖပင္ျဖစ္သည္။ သူမအေဖသည္ သူမအသက္ကိုပင္ ရန္ရွာေနသူျဖစ္သည္။ အိုမာရ္ သခင္၏ အျဖစ္ကို သူမ သတိရမိေလသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သူမအား ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ ပါသည္။ ဒီေန႔ေတာ့ အေဖက သူမအား စာေရးလာသည္မွာ သူသည္ အစၥလာမ္ဘာသာကို သိျခင္ေၾကာင္း စာအုပ္မ်ားပို႔ေပးေစျခင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ သူမသည္ အေဖကို စာအုပ္မ်ား က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ မ်ား ပို႔ေပးရာ သူမအေဖသည္ မၾကာခင္ပင္ အီမာန္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္သြား ေလသည္။ သို႔ေသာ္ အေဖက သူမအား သူမအေမကို အေဖအီမာန္ရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္း မေျပာရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

တရက္ သူမ အေမသည္ သူမကို စာေရးလာသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာသည္ ဘာေၾကာင့္မ်ား သမီးကို စိတ္၀င္စားေစပါ သနည္း။ အေမ့ကို ေျပာျပပါဟုေရးေလသည္။ သို႔ျဖင့္ သမီးက သူမအေမအား အစၥလာမ္ဘာသာအေၾကာင္း ရွင္းျပကာ စာအုပ္မ်ားကို အေမဖတ္ရန္ ေပးပို႔ေလသည္။ သို႔ျဖင့္ အေမသည္လည္း ဟိဒါယသ္ရလာကာ အစၥလာမ္ေဘာင္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာေလသည္။ အေမက သူမကို သူမအေဖကို အေမအီမာန္ယူေၾကာင္း မေျပာရန္ တားျမစ္ထားေပသည္။ သို႔အခ်ိန္အတန္ၾကာေအာင္ မိခင္ႏွင့္ ဖခင္တို႔ႏွစ္ဦးသည္ တစ္ဦးကို တစ္ဦးအီမာန္ယူထားေၾကာင္း မသိဘဲျဖစ္ေနခဲံ့သည္။ သိၾကေလေသာ္အခါ ၀မ္းသာမဆံုးျဖစ္ၾကကုန္၏။

မဂၤလာအရွိဆံုးကေတာ့ သူမ၏ သားကေလးသည္ သူမကို သားအီမာန္ယူျခင္ေၾကာင္း ေျပာလာသည့္ ေန႔ပင္ျဖစ္သည္။ သူမသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္မိသည္။ သူမ၏ ယခင္ေယာက်္ား သည္လည္း သူမအား အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းမႈမ်ားလုပ္ေနၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ သူကိုယ္တုိင္လည္း အစၥလာမ္ဘာသာသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ သူမ သမီးကေလးသည္လည္း အစၥလာမ္ဘာသာ သို႔ ၀င္ေရာက္လာသည္ကို သူမအေနျဖင့္ အလြန္ပင္ ၀မ္းသာခဲ့ပါသည္။ အေကာင္းဆံုးအခ်က္ေနာက္တစ္ခုက သူမ၏ ညီမျဖစ္သူ စိတ္ေရာဂါကုဆရာ၀န္မ ကိုယ္တုိင္က အစၥလာမ္ဘာသာကို ၀င္ေရာက္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္က သူမကို ဤညီမျဖစ္သူက စိတ္မႏွံ႕ဆိုကာ စိတ္ေရာဂါ ကုသသည့္ ေဆးရံုသုိ႔ ပို႔သရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူပင္ မဟုတ္ပါလား။

သို႔ေသာ္ သူမသည္ သူ႔မ ယခင္ေယာက်္ားႏွင့္ ကြာရွင္းၿပီးေနာက္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေနကာလုပ္ခဲ့ သည္။ သူမသည္ ယခင္ေယာက္်ားႏွင့္ ကေလးႏွစ္ေယာက္ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ဆ၇ာ၀န္က သူမအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ကေလး ဘယ္ေတာ့မွ ရမည္ မဟုတ္ဟုေျပာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အလႅာဟ္ အလိုေတာ္ျဖင့္ ေနာက္ေယာက်္ားျဖင့္ ေယာက်္ားကေလးတစ္ဦး ရရွိခဲ့သည္။ အလြန္ကံေကာင္းၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ဘရကသ္ေတာ္ျဖစ္သျဖင့္ သူမက ကေလးငယ္မ်ား ဘရကာ ဟု အမည္မည့္ေဖၚခဲ့သည္။ သူမသည္ ယခုအခါ အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဒအ္၀ဟ္ လုပ္ငန္းမ်ား မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ အစၥလာမ္ ဘာသာေရး အေျခခံပညာသင္ ၾကားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ တ၀ွမ္းလံုးတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ သူမ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ အေမရိကန္ စာတုိက္လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ မြတ္စ္လင္မ္တို႔အတြက္ အိဒ္ေန႔ဆုိင္ရာ တံစိတ္ေခါင္းကို တရား၀င္ ထုတ္ေပးႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ အေမရိကန္အစိုးရကို မြတ္စ္လင္မ္တို႔အတြက္ အိဒ္ေန႔ ရံုးပိတ္ရက္ ရရွိေရးအတြက္လည္း တုိက္ပြဲ၀င္လံု႕ေဆာ္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

သူမသည္ အစၥလာမ္ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားသြန္ခြန္စုိက္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း က်န္းမာေရးက ေတာ့ အေကာင္းခ်ည္း ရွိလွသည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ သူမသည္ ကင္ဆာေရာဂါကိုလည္း ခံစားေနရသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူမေရာဂါသည္ ႏွစ္ကာလာ၂၀ ေက်ာ္ရွိလွၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အလိုေတာ္ျဖင့္ သူမသည္ ယေန႔တုိင္ ဆက္လက္ အစၥလာမ္သာသနာအတြက္ ဆက္လက္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေနတံုးျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ေငြေၾကး ဥစၥာအေနျဖင့္လည္း ခ်မ္းသာလွသူတစ္ေယာက္မဟုတ္ပါ။ အလုပ္လုပ္ရင္း အစၥလာမ္သာသနာအတြက္ မိမိတတ္ႏုိင္သ ေလာက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သူမ၏ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရး ရယူေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီး အစၥလာမ္သာသနာ ျပန္႔ပြားေရး ဒအ္၀ဟ္ အလုပ္ကို ေဇာက္ခ် လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ အေမရိကန္တြင္ ၄င္းအဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္မႈေအာက္တြင္ မ်ားစြာေသာ ကာဖိရ္တို႔ သည္ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ား ျဖစ္လာပါသည္။

စာေရးသူသည္ သူမအေၾကာင္း ဘာသာျပန္ေရးသားေနခ်ိန္တြင္ သူမႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားကို ၀ဘ္ဆုိဒ္မ်ား အတြင္းမွ ေလ့လာလွ်က္ရွိရာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ သူမ၏ နာေရးသတင္းကို သိရွိရပါသည္။ သူမသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူလုိင္းဒ္ မွ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ေကာန္ဖရဲန္စ္ တစ္ခုတြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီေနာက္ မိမိအိမ္သို႔အျပန္ နံနက္ ၃ ေက်ာ္ ေလာက္တြင္ ကားတုိက္ခံရကာ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေမလ ၅ ရက္ေန႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ သည္ သူမ ေသဆံုးသည့္ေန႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ (အိႏၷာလိလႅာဟိ ၀အိႏၷာအိလုိင္ဟိ ရာဂ်ီအူးန္)။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ၾကည့္လွ်င္ သူမသည္ အသက္၆၅ ႏွစ္တုိင္ ေနထုိင္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ အီမာန္ႏွင့္အတူ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး၊ အမ်ားထင္သလို ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးျခင္း မဟုတ္ဘဲ အက္စ္စီဒဲန္႔ ျဖစ္ကာ ေသဆံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူမ၏ အေလာင္းကို စံနစ္တက် အစၥလာမ္သာသနာ ေတာ္၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာအတုိင္း ဆြလာသြလ္ ဂ်နာဇာ ဖတ္ကာ ဒဖန္လုိက္ပါေၾကာင္းတုိင္ျပလုိက္ပါသည္။

1 comment:

AKT said...

အီမာန္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးအမီနာ အစ္လမရဲ့အေၾကာင္းကိုေရးသားတင္ျပ
ေပးတာေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
အခုလုိ အစၥလာမ္ဆိုင္ရာဗဟုသုတေတြ
ကိုတိုးပြားေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေနတဲ့
Da'wah အဖြဲ ့သားမ်ားအား
အလႅာဟ္ထံမွ ေကာင္းခ်ီးအျဖာျဖာ
ၾကေရာက္ပါေစ။