Sunday, May 16, 2010

Prophet Nuh (a)

တမန္ေတာ္ႏူးဟ္၏ သေဘာၤႏွင့္တိရိစာၦန္မ်ား


တမန္ေတာ္ႏူးဟ္ (အလိုင္ဟိစၥလာမ္) အေၾကာင္း

တမန္ေတာ္ႏူးဟ္(အ)၏ ဖခင္အမည္မွာ အဗၸဒြလ္လဟတ္က္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတမန္ေတာ္၏ အမည္ရင္းမွာ အဗၸဒြလ္အဗၺာရ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ေၾကာက္ရြံသျဖင့္ လြန္မင္းစြာ ငိုေၾကြးျခင္းေၾကာင့္ “ႏူးဟ္” ဟုအမည္တြင္ခဲ့ေလသည္။ ႏူးဟ္ဟူေသာ အာရ္ဗီေဝါဟာရ၏ အဓိပၸာယ္မွာ ငိုေၾကြးျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။

တမန္ေတာ္ႏူးဟ္(အ)သည္ မိမိ၏ အြမၼသ္အမ်ိဳးသားမ်ားအား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ တရားလမ္းမွန္ဖက္သို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့သြားခဲ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္းမ်ား တိုက္ခတ္ေစၿပီး၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ ေတာင္းခံမွျပဳေလသည္။

တမန္ေတာ္ႏူးဟ္(အ)၏ ေတာင္းခံခ်က္အရ၊ ၄င္း၏အြမၼသ္အမ်ိဳသားမ်ားအေပၚ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါးမွ ျပင္းထန္ေသာ မုန္တိုင္းႀကီး တိုက္ခတ္ေလသည္။ ထိုအခါ တရားလမ္းမွန္ကို ေက်ာခိုင္း၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ အမိန္ေတာ္အားဖီဆန္ ခဲ့သူအေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္ဒဏ္သင့္ကာ ေသေၾကနစ္ျမဳတ္ ပ်က္ဆီးခဲ့ၾကကုန္ ေလသည္။

အဆိုပါ အျပစ္ဒဏ္မုန္တိုင္းႀကီး ျငိမ္သက္သြားျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤကမာၻၾကီးသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္စည္ကားလာခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ႏူးဟ္(အ)တြင္ သားေတာ္ သံုးပါး (၁)ဆားမ္ (၂)ဟားမ္ ႏွင့္ (၃) ယာဖိစ္ဇ္ရွိခဲ့သည္။

ဒုတိယကမာၻမွာ တမန္ေတာ္ႏူးဟ္(အ)၏ သားစဥ္ေျမးဆက္မွ ျပန္လည္စည္ကားလာ ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တမန္ေတာ္ႏူးဟ္(အ)အား “အာဒမ္စာနီ” (ဝါ) ဒုတိယ အာဒမ္(လူသားမ်ား၏ ဒုတိယဖခင္) ဟူ၍ တင္စားေခၚဆိုၾကသည္။

ကမာၻေက်ာ္အျပစ္ဒဏ္မုန္တိုင္းႀကီး တိုက္ခတ္ျပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)တိတိ တမန္ေတာ္ႏူးဟ္(အ)သည္ ဒြႏၷယာေလာက၌ သက္ေတာ္ထင္ရွားေနထိုင္ေတာ္ မူခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ သက္ေတာ္(၉၅၀)အရြယ္တြင္ ဝဖားသ္ျပဳ အရွင့္အမိန္႔ကို ခံယူခဲ့ေလသည္။

No comments: