Tuesday, August 25, 2009

ရမ္ဇမ္လတြင္ လုပ္ထုိက္ေသာ လုပ္ငန္းႀကီးေလးရပ္

ရမ္ဇမ္လတြင္ လုပ္ထုိက္ေသာ လုပ္ငန္းႀကီးေလးရပ္

အို မြတ္စ္လင္ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီးအေပါင္းတို႔

လျမတ္ရမ္ဇမ္တြင္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းႀကီး ေလးရပ္ကို အစဥ္ လုပ္ကိုင္သင့္ပါသည္။ ၄င္း လုပ္ငန္းေလးခုဟာ သိပ္ၿပီး ပင္ပန္းမႈမရွိသလို ေနထုိင္သြားလာစားေသာက္ရင္းနဲ႔ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါတယ္။ ထုိသို႔လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရင္း လူသားဟာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ႏွစ္သက္မႈကို ရယူႏုိင္ၿပီး မိမိရဲ႕ မီဇာန္ အေလးခ်ိန္ကိုလည္း အေလးစီးေစႏုိင္ပါတယ္။

(၁) အစဥ္ လာအိလာဟ အိလႅလႅာဟါကုိ ရြတ္ဖတ္ေနျခင္း
(၂) အစဥ္ အစ္သဂ္ဖိရြလႅာဟ္ကို ရြတ္ဖတ္ေနျခင္း
(၃) အစဥ္ ဂ်ႏၷသ္ဥယ်ဥ္ကို ရရွိရန္ ေတာင္းခံျခင္း
(၄) အစဥ္ ဂ်ဟႏၷမ္ ငရဲမီးမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေတာင္းခံေနျခင္း စသည္တို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) ႏွင့္ (၄) အတြက္ အစဥ္ ရဗ္ဗနာ အာသိနာ ဖိဒ္ဒြန္ယာ ဟစနေသာင္ ၀ဖိလ္အာခိရသိ ဟစနေသာင္ ၀ကိနာ အဇာဗိန္နာရ္ ကို ဖတ္ပါ။

အဲ့ဒီလုပ္ငန္းႀကီးေလးရပ္ဟာ အလြယ္တကူလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ္လည္း လြယ္လြန္းအားႀကီးလို႔ အထင္မေသးမိရန္ အေရးႀကီးပါ တယ္။ လြယ္သေလာက္လည္း ေမ့တတ္လြန္းတဲ့အတြက္ လုပ္ဖို႔ေမ့သြားတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရမ္ဇာမ္လမွာ သစ္ဘီ တစ္ခုကိုအစဥ္ ကိုယ္နဲ႔အတူထားၿပီး အားတာနဲ႔ အနည္းဆံုး လာအိလာဟအိလႅလႅာဟ္ကို အနည္းဆံုး ၁၀၀ ေလာက္ဖတ္ပါ။ ထိုနည္းအတုိင္း အစ္သဂ္ဖိ ရြလႅာဟ္ကိုလည္း ၁၀၀ နဲ႔ ရဗ္ဗနာ..... ကို အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ေလာက္ေတာ့ ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္လုိက္ပါလို႔ သတိေပးလုိက္ပါရေစ။

ေနာက္ထပ္ တတ္ႏုိင္တဲ့လူေတြအတြက္ ေျပာခ်င္တာက ရိုဇဟ္လျမတ္မွာ ရိုဇာေစာင့္ထိန္းျခင္းဟာ အလြန္အရးႀကီးသလို ရိုဇာေစာင့္ထိန္း သူေတြကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တာဟာလည္း အလြန္မြန္ျမတ္တဲ့ ျမင့္ျမတ္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူ တာရွိပါတယ္။ မည္သူမဆုိ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းသူေတြကို ၀ါေျဖေပးႏုိင္ခဲ့ရင္ အဲ့ဒီသူကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟာ မိမိရဲ့ ေဟာေဇေကာစရ္ မွ
ေဖ်ာ္ရည္ကို တုိက္ေကၽြးမွာျဖစ္ပါတယ္။ မည္သူမဆုိ အဲ့ဒီေဖ်ာ္ရည္ကို တစ္ခါေသာက္မိခဲ့လွ်င္ ေနာင္ဘယ္ေတာ့မွာ ေရငတ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ ေတာ့ဖူးလို႔လည္း မိန္႔ၾကားပါတယ္။

ဆြဟာဘာႀကီး စအီဒ္ ခြဒ္ရီ (ရ) က တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ့ ဟဒီးဆ္ေတာ္တစ္ပုဒ္ကို ဆင့္ဆိုထားတာက အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟာ ရမ္ဇမ္လမွာ ဂ်ႏၷသ္ဥယ်ဥ္ဘံုရဲ့ တစ္ခါခ်က္မ်ားအားလံုးကို တစ္လံုး ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္. အဲ့ဒီ ဂ်ႏၷသ္ဥယ်ဥ္ဘံုအတြင္းမွာ နီတ်ာရဲေနတဲ့ ပတၱျမားျဖစ္ၿပီး တဲ့ ေဟာနန္းတစ္ေဆာင္အလား ႀကီးက်ယ္တဲ့ အိမ္ႀကီးတစ္ခုကို ရိုဇာေစာင့္ထိန္းသူအတြက္ ေပးအပ္မယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အဲ့ဒီအိမ္ေတာ္မွာ တံခါးေပါက္ေပါင္း ခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိပါမယ္။ အဲ့ဒီတံခါးမ်ားအားလံုးကို ေရြႊျဖင့္ျပဳလုပ္ထားၿပီး ေရႊတံခါးခ်ပ္တုိင္းေပၚမွာ ပတၱျမားေတြနဲ႔ အလွ ဆင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး မိန္႔ၾကားတာက မု႔မင္န္တစ္ဦးဟာ ရမ္ဇာမ္လမွာ ပထမေန႔ ရိုဇဟ္ေစာင့္ထိန္းခဲ့ရင္ အဲ့ဒီလူကို ေနာက္ဆံုးရမ္ဇာမ္ ရက္မ်ား အထိ သူ႔ရဲ့အျပစ္ဂိုနာမ်ားကို ခြင့္လြတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယေန႔တြင္ မု႕မင္န္တစ္ဦးသည္ ရိုဇာဟ္ေစာင့္ထိန္းခဲ့လွ်င္ ထုိသူအတြက္ ရမ္ဇာမ္တစ္လလံုးအတြက္ ကဖ္ဖာရာမ်ား ေပးၿပီးျဖစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ က်န္တဲ့ရိုဇဟ္မ်ားအားလံုးအတြက္ ရိုဇဟ္တစ္လံုး ထားတုိင္း ဂ်ႏၷသ္ဥယ်ဥ္အတြင္း ေရႊျဖင့္ၿပီးေသာ အိမ္တစ္ေစာင္ကို ေပးအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဲ့ဒိအိမ္မွာလည္း တံခါးေပါက္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အဲ့ဒီမု႕မင္န္အတြက္ ေကာင္းကင္တမန္ ၇ ေသာင္းေက်ာ္ဟာ ခြင့္လြတ္မႈအတြက္ အစဥ္ ဆုေတာင္းေနပါတယ္တဲ့။ ေနာက္ၿပီး ရမ္ဇာမ္လမွာ မုမင္န္ တစ္ဦးရဲ့ စိဂ်္ဒဟ္ တစ္ခုအတြက္ တစ္ေထာင့္ခုႏွစ္ရာေသာ အက်ဳိးစ၀ါဗ္မ်ားကုိ ေပးအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အဲ့ဒီစိဂ်္ဒဟ္ အတြက္ သစ္ပင္တစ္ပင္လည္း ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားတာက အဲ့ဒီသစ္ပင္ရဲ့ အရိပ္ဟာ အလြန္ႀကီးမားလြန္းၿပီး လူတစ္ေယာက္ဟာ အဲ့ဒီအရိပ္မွာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ ျမင္းနဲ႔ ႏွင္ရင္ေတာင္ အဲ့ဒီ အရိပ္ဟာ ကုန္ဆံုးလိမ့္မည္မဟုတ္လို႔ဆုိထားပါတယ္။


တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ဆက္လက္မိန္႔ေတာ္မူတာက- အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟာ ရမ္ဇာမ္လရဲ့ ပထမညမွာ လူ႕တုိင္း႒ာေနကို မ်က္ႏွာေတာ္မူပါတယ္။ အကယ္၍ အရွင္ျမတ္ရဲ့ အၾကည့္ဟာ လူတစ္ဦးအေပၚက်ေရာက္ၿပီဆုိရင္ အဲ့ဒီလူဟာ ဘယ္ေတာ့မွ အျပစ္ေပးျခင္းခံရေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလုိနဲ႔ ေန႔စဥ္ လူေပါင္းတစ္သန္းကုိ ငရဲဲမီးကေန ကယ္တင္သြားပါလိမ့္မယ္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဟာ လူသားေတြကို အျပစ္ေတြက ကယ္တင္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုကိုသာ လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး၊ လူသားေတြကို ေနမသ္ ေတြလည္း ေျမာက္မ်ားစြာေပးအပ္ပါတယ္။ သေဘာက မည္သူမဆိုအေပၚ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ့ အၾကည့္ေတာ္ က်ေရာက္ၿပီဆုိရင္ အဲ့ဒီလူသားဟာ ေနာင္ကို မည္သည့္အခါမွ် မေကာင္းမႈ လုပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ကူး မျဖစ္ေပၚေတာ့ပါဘူး။No comments: