Sunday, September 1, 2013

Hajj- The fifth Pillar of Islam

ဟဂ်္ (ပဥၥမ အစၥလာမ္ မ႑ိဳင္ )

ခ်ီးမြန္းျခင္းအေပါင္းတို႔သည္ မုိးေျမအဆံုး စၾကာ၀ဠာ တစ္ခြင္လံုးကို ပုိင္ဆုိးေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ ျမတ္သာျဖစ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ႏွင့္ အဆြဟာဘ္ ေတာ္အေပါင္းအေပၚ မဂၤလာတရား အေပါင္း က်ေရာက္ပါေစသားဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလုိက္ပါသည္။

ဟာဂ်ီေလာင္းအေပါင္းတို႔သည္ ဟဂ်္သြားေရာက္ရန္ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီဆိုလွ်င္ သူတို႔သည္ အလႅာဟ္လမ္းေတာ္ ဖီဆဗီလိလႅာဟ္ တြင္ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အသင္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ခြင့္ျပဳမႈကို ရရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အသင္တို႔သည္ မိမိ၏ ဟဂ်္လုပ္ငန္းစဥ္ လမ္းခရီး လြယ္လြယ္ကူကူ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေန႔ည ဒိုအာ ေတာင္းေနသင့္ေပသည္။



ဟဂ်္ျပဳလုပ္ျခင္းဟူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို ထင္ရွားစြာ လိုက္နာေဆာင္ရေနၿပီျဖစ္သည္ကုိ ေသခ်ာေစသည့္အျပင္ ၄င္းသည္ပင္ အမိန္႔နာခံျခင္း၏ လကၡပင္ျဖစ္ ေလသည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔ကို ဂ်ႏၷသ္ ဥယဥ္ေတာ္အတြင္ ၀င္ေရာက္ ခြင့္ဟူေသာ ဆုလဒ္ေတာ္ကို ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤလုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖၚမည္ဟုဆိုလွ်င္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္သည္ မိမိကိုယ္ကို ရႈိင္သြာန္၏ အေႏွာက္အယွက္မွ လြတ္ကင္းေအာင္ အလႅာဟ္ထံပါးတြင္ ခႈိလံႈခြင့္ေတာင္းခံရမည္။ ရႈိင္သြာန္သည္ လူသား၏ မဟာရန္သူျဖစ္သည္။ အခ်ိန္မေရြး ဟဂ်္မသြားျဖစ္ေအာင္ အေႏွာက္အယွက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အထူးသျဖင့္ အေသးအဖြဲ႕ကိစၥမ်ားအတြက္ ရန္မျဖစ္ေအာင္ စကားမမ်ားရေအာင္ သတိထားၾကပါ။ အခ်င္းခ်င္းညီညႊတ္ၾကပါ။ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ဦးစားေပးၾကပါ။ သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္ၾကပါ။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အမိန္႔ေတာ္လာရွိသည္မွာ “ အၾကင္သူတစ္ေယာက္သည္ အျခားမိမိ ညီအကိုတစ္ဦးကို မိမိထက္ ပိုမို မခ်စ္ခင္သမွ်ကာလပတ္လံုး ျပည့္၀ေသာ အီမာန္ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာ လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ဒါဟာ အဓိက ရႈိင္သြာန္ရဲ့ အေႏွာက္အယွက္ကေန ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ပထမ ေျခလွမ္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဟဂ်္သြားမယ္လို႔ျပင္ၿပီဆိုလွ်င္ ဟဂ်္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သိသင့္ထားထုိက္သည့္ အေၾကာင္းမ်ား မိမိမသိေသာ အျခား အေၾကာင္းႀကီးငယ္ဟူသမွ်ကို နားလည္တတ္ႀကြမ္းသူမ်ားထံမွ သြားေရာက္ေလ့လာစည္းပူးထားရမည္ျဖစ္သည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ လာရွိသည္မွာ အကယ္၍ အသင္သည္ မသိလွ်င္ သိေသာသူထံမွ ေမးျမန္းရမည္ျဖစ္သည္။ (အမ္ဘီယာ း ၇)

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမဆုိ ႏွစ္သက္ၿပီဆိုလွ်င္ ထုိသူကို ဒီးန္းသာသနာေတာ္ကို နားလည္ႏုိင္သည့္ စြမ္းအားမ်ားကို ေပးသနားေတာ္ မူေလသည္။ အသင္သည္ ဖရဇ္ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္သလို စြႏၷသ္ေတာ္မ်ားကိုလည္း ေက်ပြန္ရန္ သင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ စြႏၷသ္ေတာ္မ်ားကို ေက်ပြန္ရန္အတြက္ ဖရဇ္တာ၀န္မ်ားကို မေရွာင္လႊဲသင့္သလုိ စြႏၷသ္ေတာ္မ်ားကို ေက်ပြန္ရန္အတြက္ ဟရမ္လုပ္ရပ္မ်ားမွလည္း ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။

ဥပမာ ဟဂ်ရိအဆ္၀ဒ္ ေက်ာက္နက္တံုးကို အတင္း၀င္ေရာက္နမ္းသျဖင့္ အျခားသူမ်ားကို ဒုကၡေရာက္ေစ ျခင္း၊ မကာမိအီဗရာဟင္မ္တြင္ အတင္းလုနဖိလ္ဖတ္သျဖင့္ မိန္းမမ်ားေနာက္ ဆြလာသ္ဖတ္မိျခင္း၊ မိန္မ သားမ်ားႏွင့္ ပြတ္သပ္မိျခင္း၊ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ သတိထားရမည္မွာ ဤလုပ္ရပ္ မ်ားသည္ စြႏၷသ္ေတာ္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး အျခားသူမ်ားကို ထိခုိက္နစ္နာေစျခင္းသည္ ဟရာမ္ျဖစ္သျဖင့္ မလုပ္ သင့္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သျဖင့္ မိမိတို႔သည္ သတိထားေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ အသင္ေက်ာက္နက္ကို မနမ္း လုိက္ရေသာ္လည္း အသင္သည္ အျခားသူမ်ားကို ဦးစားေပးလုိက္သျဖင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္၏ ေကာင္မႈစာရင္းတြင္ ေက်ာက္နက္ကို နမ္းသည့္ ေကာင္းမႈကုိ္ မုခ်ေရးမွတ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္းတင္းလုိက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ဤ ဟဂ်္အေၾကာင္းကို မိမိတုိ႔၏ ကုိ္ယ္တုိင္မွတ္စုအျဖစ္ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ကာ ဟဂ်္ျပဳလုပ္စဥ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ဟဂ်္အေဖၚမြန္အျဖစ္ အသံုးခ်ပါရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။


ဟဂ်္ဆိုသည္မွာ

ဟဂ်္ဆိုသည္မွာ အစၥလာမ္မ႑ိဳင္ႀကီးငါးရပ္အနက္ အမွတ္ ၅ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ မြတ္စ္လင္မ္ျဖစ္ၿပီး အရြယ္ေရာက္သူ၊ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္သူ၊ အသိတရားေကာင္းသူ တုိင္းအေပၚ ဟဂ်္ျပဳရန္အတြက္ ဖရဇ္ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ ဟဂ်္၏ အဘိဓါန္လာ အဓိပၸါယ္မွာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ႒ာေနသို႔ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ အစၥလာမ္ဘာသာေရးသေဘာမွာ ဟဂ်္ျပဳလုပ္ျခင္းည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ ကာ ဟဂ္်ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ အိဗါဒသ္ကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔သြားေရာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ဟာဂ်ီသည္ ၄င္းဟဂ်္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္တတ္ ေျမာက္ေအာင္ ေလ့လာထားရမည္ျဖစ္သည္။ မတတ္ဘဲျဖစ္လွ်င္မူ ၄င္းသည္ ဟဂ်္၏ ဖရဇ္တာ၀န္မ်ား ၀ါဂ်ိဗ္ တာ၀န္မ်ား စြႏၷသ္ေတာ္မ်ားကို နားမလည္သည့္အတြက္ အမွားအယြင္းမ်ားျဖစ္ကာ ဒမ္ထုိက္လွ်င္ ထိုက္ တတ္ၿပီး ဟဂ်္မပုိင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဟာဂ်ီေလာင္းတို႔သည္ ဟဂ်္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို မျဖစ္မေန နားလည္ေအာင္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ဟဂ်္သြားမည့္သူတုိင္း နားလည္သေဘာေပါက္သင့္သည္မွာ နယသ္ထားသင့္သည္မွာ-

(၁) မိမိတို႔၏ ဟဂ်္ခရီးသည္ မိမိတို႔ႏွင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားအၾကား ခ်စ္ခင္မႈကို၄င္း မိမိတို႔၏ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ယံုၾကည္မႈ၏ အထြတ္အထိပ္ကို ျပသရန္ သြားေရာက္ျခင္းဟု သေဘာပုိက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

(၂) ဟဂ်္ခရီးဟူသည္ ဒုကၡမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းခရီးတြင္ ေတြ႕ႀကံဳေလရသမွ် ဒုကၡအေပါင္း ကို မၿငီးၿငဴဘဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးခံယူကာ အရွင္ျမတ္၏ ဗႏၵာ ပီသေၾကာင္းသက္ေသျပရမည္။

(၃) တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ ဟဂ်္ခရီးတြင္ ေတြ႕ႀကံဳခံစားရေသာ ဒုကၡမွန္သမွ်သည္ ဂ်ီဟာဒ္ ခရီးတြင္ ခံစားရေသာ ဒုကၡမ်ား ထက္ အလႅာဟ္ထံေတာ္တြင္ အက်ဳိးဆြ၀ါဗ္ ပိုမိုခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။

(၄) မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဥိးသည္ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္ကာ က်န္းမာ သန္စြမ္းပါလွ်က္ ဟဂ်္ခရီးကုိ လစ္လွ်ဴ္ရႈခဲ့ပါ လွ်င္ ထုိသူေသဆံုးသည္ ထိုအတုိင္းေသဆံုးခဲ့ေသာ္ ထိုသူသည္ ရဟူဒီ နဆြရာနီ တို႔ေသသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။


(၅) ဟဂ်္ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ မြတ္စ္လင္မ္တစ္ဦးသည္ အျပစ္ဟူသမွ်ကိုလည္းေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး၊ ယုတ္ညံ့သည့္ စကားမ်ဳိးလည္း မေျပာ၊ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးေကာင္းမြန္စြာေနထုိင္ခဲ့ပါလွ်င္ ထုိသူသည္ မိခင္၀မ္းအတြင္းမွ ေမြးဖြားစကေလးသူငယ္ကဲ့သို႔ပင္ အျပစ္ကင္းစင္သူတစ္ဦးျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။

(၆) ဟဂ်္ မဘ္ရူးရ္ ေခၚ အလႅာဟ္လက္ခံသည္ ဟဂ်္ ကိုပုိင္ဆုိင္သူဆိုျခင္းသည္ လူတစ္ဥိးသည္ ဟဂ်္ျပဳလုပ္ ၿပီးေနာက္ ေနာက္အခါ ေကာင္းမြန္သည့္အလုပ္ကုိသာ လုပ္ကုိင္ေနတတ္ၿပီး လူေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ လူတစ္ဦး၏ ဟဂ်္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ လက္ခံသည့္ လကၡဏာပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဟဂ်္သာ အႀကိမ္ႀကိမ္ လုပ္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ဆက္လက္ၿပီး လိမ္လည္ေနသူမ်ား၊ အမွန္တရားကို ျငင္းဆန္ ေနသူမ်ား၊ ခိုးဆုိလွည့္ဖ်ားေနသူမ်ား၊ သူမ်ား မေကာင္းႀကံေနသူမ်ား၊ မေကာင္းသူမ်ားကို မေကာင္းမွန္သိ လွ်က္ႏွင့္ ဆက္လက္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေနသူမ်ား၊ အမွန္တရားကို မေဖၚထုတ္၀ံ့သူမ်ား၊ သူမ်ားမေကာင္း က်ဳိးကို လိုလားသူ၊ သူအမ်ားကို ေခ်ာက္တြန္းခ်င္သူမ်ားသည္ ေသာင္ဗါလုပ္သင့္ၿပီး မိမိတို႔၏ အေျခအေန ကို ေကာင္းစြာျပန္လည္သံုးသပ္သင့္သည္။ မိမိတို႔အျခားသူတို႔ကို လိမ္လည္ေျပာႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ႏွင့္ အလႅာဟ္ကိုမူ မလိမ္လည္ႏုိင္ပါ၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႔၏ အျပင္ပန္းလုပ္ရပ္ မ်ား အတြင္းစိတ္မ်ား အားလံုးကို ျမင္ေနေတြ႕ေနရေႀကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိထားသတိထားမိလွ်င္မူ၊ ေသာင္ဘာခတ္ထုိက္ၿပီျဖစ္သည္။ မိမိမတရားလုပ္ထားသူမ်ားကို ျပန္လည္ေတာင္းပန္ထုိက္ၿပီျဖစ္သည္။



ဟဂ်္၏ဖရဇ္တာ၀န္မ်ား

(၁) အိဟ္ရာမ္၀တ္ျခင္း

(၂) အာရဖတ္ကြင္းျပင္၀ယ္ နားျခင္း

(၃) သြာ၀ါဖ္ ဇိယာရသ္ ျပဳလုပ္ျခင္း

၄င္းသံုးရပ္ေသာ တာ၀န္ တစ္ခုခု လစ္ဟင္းလွ်င္ ထုိသူ၏ ဟဂ်္ ပုိင္မည္မဟုတ္ဘဲ ေနာင္ႏွစ္ထပ္ကာ ဟဂ်္ဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဟဂ်္၏ ၀ါဂ်ိဗ္တာ၀န္မ်ား

(၁) မြဇ္ဒလီဖာတြင္ နားျခင္း

(၂) စအီ လုပ္ျခင္း (ဆြဖာႏွင့္ မရ္၀ါဟ္ ေတာင္အၾကား ခုႏွစ္ေခါက္ေျပးျခင္း)

(၃) ရမီလုပ္ျခင္း (ရႈိင္သြာန္ တုိင္ သံုးတုိင္ကုိ ခဲ ရ လံုးစီျဖင့္ ေပါက္ျခင္း)

(၄) ကုရ္ဘာနီ လုပ္ျခင္း

(၅) ေခါင္းတံုးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္က ဆံပင္ အနည္းငယ္ ျဖတ္ျခင္း

(၆) သြ၀ါဖိ ၀ိဒအ္ျပဳလုပ္ျခင္း

ဟဂ်္၏ စြႏၷသ္တာ၀န္မ်ား

စြႏၷသ္ေတာ္မ်ားကို လုိက္နာပါက ဆြ၀ါဗ္ အဂ်ရ္ ရႏုိင္ကာ မလုိက္နာႏုိင္ပါက အျပစ္မထုိင္ေသာ္လည္း ဆြ၀ါဗ္မဲ့ျဖစ္ေနတတ္သည္ကုိ သတိထားရမည္ျဖစ္သည္။

(၁) အိဟ္ရာမ္ မ၀တ္မီ ေရခ်ဳိးျခင္း

(၂)ေယာက္်ားမ်ား အ၀တ္ျဖဴႏွစ္ပုိင္းျဖင့္ အိရာမ္ ၀တ္ဆင္ျခင္း

(၃) ေယာက္မ်ား အသံေကာင္းေကာင္းျဖင့္ သလ္ဗီယာဟ္ (ဟဂ်္ခရီတစ္ေလွ်ာက္လံုး ဖတ္သည့္ဒိုအာ) ဖတ္ျခင္း

(၄) ဇိလ္ဟာဂ်္လ ၉ ရက္ေန႔ည (အာရဖတ္ေန႔ည) မီနာ၌ ညအိပ္ျခင္း

(၅) ဟဂ်္ရိ အစ္၀ဒ္ ေက်ာက္နက္ကို နမ္းျခင္း

(၆) အိစ္သိဗဟ္ (ညာဘက္လက္ေမာင္း ပုခံုးအပါအ၀င္ကို ေဖၚလွ်က္ သြ၀ါဖ္ ျပဳလုပ္ျခင္း)

(၇) ရမလ္ (သြ၀ါဖ္ အစ သံုးပတ္တြင္ သုတ္သုတ္ေလွ်ာက္ျခင္း)

ဟဂ်္ျပဳလုပ္သူတို႔သည္ ဟဂ်္ဆိုသည္မွာ ဘာလဲဆိုသည့္သေဘာကို ေကာင္းစြာနားလည္ရန္အတြက္ ဟဂ်္ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ ဟဂ်္သမုိ္င္းကုိ ေကာင္းစြာေလ့လာႏုိင္ခဲ့ပါလွ်င္ မိမိတို႔ဟဂ်္လုပ္ငန္းစ္ဥ္တြင္ အလြန္ပင္ ေကာင္းစြာ အေထာက္အကူၿပဳႏုိင္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။



ဇိလ္ဟဂ်္လ (၈) ရက္ေန႔

ဖဂ်ရ္ ဆြလာသ္ ဖတ္ၿပီးေနာက္ မီနာသို႔ ခရီးထြက္ရန္ ျပင္ဆင္ရမည္။

(၁) ေရမိုးခ်ဳိး သန္႔စင္ၿပီးေနာက္ ဟဂ်္အတြက္ အိဟ္ရာမ္ကို၀တ္ဆင္ရမည္။

(၂) ၄င္းေနာက္ ဟဂ်္အတြက္ နိယသ္လုပ္ရမည္။ (အလႅာဟြမၼ အိုရီဒြလ္ ဟဂ်္ဂ် ဖရပ္စ္ စိရ္ဟုလီ ဖသကဗ္ဗလ္ဟု မင္းနီ) အဓိပၸါယ္- အိုအလႅာဟ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးသည္ ဟဂ်္လုပ္ရန္ နိယသ္ လုပ္ပါသည္။ ၄င္း ဟဂ်္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအတြက္ လြယ္ကူေစပါ၊ ၄င္းဟဂ်္ကို ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးအတြက္ လက္ခံေတာ္မူပါ။

(၃) ထို႔ေနာက္ သလ္ဗီယာကို သံုးႀကိမ္ ဖတ္ရမည္။ (လက္ဗိုက္၊ အလႅာဟြမၼ လက္ဗိုက္၊ လက္ဗိုက္ လာရွရီးကာ လကာ လက္ဗိုက္္၊ အင္းနဲလ္ ဟမ္ဒ၊ ၀ဲန္ေန႔မသ၊ လက၊ ၀လ္မြလ္က္၊ လာရွရီးကလက္)။ အထူးသတိျပဳရမည့္ အခ်က္သည္ ၄င္း လက္ဗုိက္ ဒိုအာကို အိဟ္ရာမ္ ၀တ္ခ်ိန္မွစကာ (၁၀) ရက္ေန႔ ရႈိင္သြာန္ ခဲေပါက္ၿပီး ခ်ိန္ထိ ဖတ္ေနရမည္ျဖစ္သည္။

(၄) အခ်ိန္ ရလွ်င္ သြ၀ါဖ္ ကူဒူးမ္ ကို လုပ္ႏုိင္သည္။ သြ၀ါဖ္ ကူဒူးမ္ကို လုပ္လွ်င္ စအီလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။ စအီလုပ္ခဲ့လွ်င္ သြ၀ါဖီ ဇီယာရသ္ လုပ္ခ်ိန္တြင္္ စအီ လုပ္ရန္ မလိုေတာ့ေပ။ လက္ေတြ႕ အေျခအေနအရ ဟာဂ်ီ တို႔သည္ သြ၀ါဖ္ ကူဒူးမ္ လုပ္ရန္ မလြယ္ကူၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ မိမိတို႔ ဟဂ်္ မုအလႅီးမ္မ်ားက ၄င္း ေန႔ မနက္တြင္ မီနာခရီးစဥ္အတြက္ ေစာေစာ ထြက္ရန္ သတိေပးသျဖင့္ မလုပ္ႏုိင္ၾကသည္က မ်ားပါသည္။ သို႔ေသာ္ သြ၀ါဖီ ဇီယာရသ္ ကိုမူ မလြတ္တမ္းလုပ္ႏုိင္ရန္သာ အေရးႀကီးပါသည္။

(၅) ၄င္းေနာက္ မီနာသို႔ သြားကာ မိမိအတြက္ သက္မွတ္ထားေသာ တဲတြင္ေနထုိင္ရမည္။ မီနာတြင္ ေနထုိင္စဥ္ ငါးႀကိမ္ ဆြလာသ္မ်ားကို မိမိအုပ္စုႏွင့္အတူ ဂ်မာအသ္ျဖင့္ ဖတ္ႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိန္အားရွိလွ်င္ က်မ္းျမတ္ကုရ္ အာန္ ဖတ္ျခင္း ဒရူဒ္ရွရီးဖ္ ဖတ္ျခင္း၊ နဖိလ္ ဆြလာသ္မ်ားကို တတ္အားသ၍ ဖတ္ေနကာ ဒိုအာေတာင္းေန သင့္ပါသည္။

(၆) တတ္ႏုိင္လွ်င္ သဟဂ်္ဂၽြဒ္ ဆြလာသ္လည္း ဖတ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ ေနာက္ရက္မ်ား ေကာင္းေကာင္း အိဗါဒသ္ လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အားရွိေအာင္ ေကာင္းေကာင္း အိပ္ရန္လည္း မေမ့ပါႏွင့္။



ဇိလ္ဟဂ်္လ (၉) ရက္ေန႔

(၁) မီနာတြင္ ဖဂ်ရ္ ဆြလာသ္ ဖတ္ရမည္။

(၂) ဇူဟူရ္ အခ်ိန္မတုိင္မီ အရဖသ္ ကြင္းျပင္သို႔ ထြက္ခြါပါ။

(၃) အရဖတ္ ကြင္းျပင္ရွိ မစ္ဂ်ီဒီ နမ္ရာ တြင္ ဇူဟူရ္ ႏွင့္ အဆြာရ္ ဆြလာသ္မ်ားကို အဇာန္ တစ္ခု အိကာမသ္ ႏွစ္ခုျဖင့္ ဂ်မာအသ္ ျဖင့္ ဖတ္ပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔သည္ ဂ်မာအသ္ ျဖင့္ မဖတ္ျဖစ္သျဖင့္ မိမိဖာသာ သီးသန္႔ မိမိတဲတြင္ ဖတ္လွ်င္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အနီးတြင္ အျခားမဖတ္သူမ်ားရွိလွ်င္ သူတို႔ႏွင့္အတူ ဂ်မာအသ္ လုပ္ဖတ္ႏုိင္လွ်င္ ေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ အသင္သည္ ဟနဖီ မဇ္ဟဘ္ ၀င္ျဖစ္လွ်င္ ဇူဟူရ္အခ်ိန္ တြင္ ဇူဟူရ္သာဖတ္ပါ။ အဆြာရ္ အခ်ိန္တြင္ အဆြာရ္ကုိ ဖတ္ပါ။ ရွာဖအီမ်ားကဲ့သို႔ ေရာ ဖတ္စရာမလိုပါ။ ရွာဖအီ မဇ္ဟဘ္ ၀င္မ်ားအဖို႔ တြဲဖတ္ပုိင္ခြင့္ရွိပါသည္။

(၄) က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ အိစ္သိဂ္ဖာရ္ ကို၄င္း၊ ဒူရူဒ္ ရွရီဖ္ ကို၄င္း၊ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို၄င္း တတ္အားရွိသ၍ ဖတ္ႏုိင္ပါသည္။

(၅) ထို႔အျပင္ ဆြလာသ္ အိစ္သိဂ္ဖါရ္ကို၄င္း၊ အျခားနဖိလ္ ဆြလာသ္မ်ားကို၄င္း မိမိႏွစ္သက္သလို တတ္ႏုိင္သ လို ဖတ္ႏုိင္ပါသည္။ အားလတ္သည့္ အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္ ဒိုအာမ်ားကို တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေတာင္းခံေနသင့္ ပါသည္။

(၆) အထူးသျဖင့္ အဆြာရ္အခ်ိန္ေနာက္ပုိင္းတြင္ မည္သူမွ် အပိုအလို စကားေျပာျခင္းမျပဳၾကဘဲ ဒိုအာကိုသာ တြင္တြင္ ေတာင္းခံေနသင့္ပါသည္။ မိမိအတြက္ မိမိ မိသားစုအတြက္ အျခားမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ားစုအတြက္ သာေရးအတြက္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ အီမာန္ျဖင့္ စြန္႕ခြါႏုိင္ေရးအတြက္၊ ေနာက္ဆံုး ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ေအးခ်မ္းသာယာမႈအတြက္ ဒိုအားေတာင္းေနရင္း မဂ္ရိဗ္ အခ်ိန္ထိ အေရာက္တြင္ ဒိုအာေတာင္း ခ်ိန္ ကုန္ဆံုးၿပီျဖစ္ပါသည္။

(၇) ေန၀င္မဂ္ရိဗ္ အခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ ဆြလာသ္ မဖတ္ေသးဘဲ မြဇ္ဒလီဖာ သို႔ ခရီးဆက္ထြက္ခါရမည္။ သို႔ျဖစ္၍ အဆြာရ္အခ်ိန္ မကုန္မီကပင္ မိမိအထုပ္အပိုးမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။

(၈) မြဇ္ဒလီဖာေရာက္လွ်င္ မဂ္ရိဗ္ ႏွင့္ အိရွာ ဆြလာသ္မ်ားကို ေပါင္းကာ အာဇန္တစ္ခု အိကာမသ္ ႏွစ္ခုျဖင့္ ဖတ္ပါ။ ၄င္းေနာက္ ညအိပ္ပါ။


ဇိလ္ဟဂ်္လ (၁၀) ရက္ေန႔

(၁) မြဇ္ဒလိဖာတြင္ ဖဂ်ရ္ဖတ္ပါ။

(၂) အနီးပတ္၀န္းက်င္မွ ေက်ာက္စရစ္ခဲ ဇီးသီးေစ့ခန္႕ကို အလံုးေပါင္း ၅၀ ခန္႔ေကာက္ခဲ့ပါ။

(၃) ဇူဟူရ္ ဆြလာသ္အခ်ိန္မတုိင္မီ ရႈိင္သြာန္အႀကီးတုိင္ကို ခဲ့လံုး ၇ လံုးေပါက္ခဲ့ပါ။

(၄) သြ၀ါဖီ ဇီယာရသ္အတြက္ မကၠာသို႔ သြားေရာက္ရမည္။ မကၠာတြင္ သြ၀ါဖ္၊ စအီ လုပ္ၿပီးလွ်င္ ေယာက္်ားမ်ား ေခါင္းတံုးရမည္ျဖစ္ၿပီး မိန္းမမ်ားအေနျဖင့္ ဆံပင္ လက္တစ္စစ္စာမွ် ျဖတ္ေတာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

(၅) မီနာသို႔ျပန္အိပ္ရမည္။ ထံုးစံအတုိင္း မိမိ၏ ဆြလာသ္မ်ားကို ဖတ္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ မကၠာၿမိဳ႕တြင္ ၁၅ ရက္အထက္ေနႏွင့္ၿပီသူမ်ားအေနျဖင့္ ဆြလာသ္မ်ားကို ကစရ္ ဖတ္ရန္ မသင့္ေတာ့ဘဲ ၄ ရကအသ္ ဆြလာသ္ မ်ားကို အျပည့္ ၄ ရကအသ္ ဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

(၆) ဒမ္ ရႈကုရ္အတြက္ ကုရ္ဘာနီလုပ္ပါ။ ကုရ္ဘာနီလုပ္ျခင္းသည္ ၀ါဂ်ိဗ္တာ၀န္ျဖစ္သည္။ ကုရ္ဘာနီကုိ ဇိလ္ဟဂ်္ လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ဇိလ္ဟဂ်္လ ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ ရက္ေန႕မ်ားတြင္လည္း လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ဒမ္ ရူကုရ္ကုိ သြ၀ါဖိ ဇိယာရသ္အၿပီး ဆအီလုပ္ၿပီး ေခါင္းတံုးၿပီးေနာက္မွသာ လုပ္ပါ။

ဇိလ္ဟဂ်္လ (၁၁) ရက္ေန႔

(၁) မီနာတြင္ ဖဂ်ရ္ဖတ္ပါ။

(၂) ရႈိင္သြာန္ အေသး၊ အလတ္ ႏွင့္ အႀကီးတို႕ကို ဇူဟူရ္ဆြလာသ္အလွ်င္ ခဲေပါက္ပါ။

(၃) ဇူဟူရ္၊ ဆြာရ္၊ မဂ္ရိဘ္ ႏွင့္ အီရွာ ဆြလာသ္မ်ားကို အခ်ိန္အတုိင္း ဖတ္ပါ။



ဇိလ္ဟဂ်္လ (၁၂) ရက္ေန႔

(၁) မီနာတြင္ ဖဂ်ရ္ဖတ္ပါ။

(၂) ရႈိင္သြာန္ အေသး၊ အလတ္ ႏွင့္ အႀကီးတို႕ကို ဇူဟူရ္ဆြလာသ္အလွ်င္ ခဲေပါက္ပါ။

(၃) ဇူဟူရ္အၿပီး ခဲေပါက္ၿပီးေနာက္ မကၠာၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လွ်င္ မဂရိဗ္ ဆြလာသ္အခ်ိန္မတုိင္မီ အေရာက္ျပန္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ မျပန္ႏုိင္ပါက မီနာတြင္ ေနာက္ထပ္ တရက္ ထပ္ေနရအံုးမည္ျဖစ္သည္။ ဇိလ္ဟဂ်္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ မီနာတြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ရမည့္တာ၀န္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

ဇိလ္ဟဂ်္လ ၁၃ ရက္ေန႔

(၁) မီနာတြင္ ဖဂ်ရ္ ဖတ္ပါ။

(၂) ရႈိင္သြာန္ အေသး၊ အလတ္ ႏွင့္ အႀကီးတို႕ကို ဇူဟူရ္ဆြလာသ္အလွ်င္ ခဲေပါက္ပါ။

ဤတြင္ ဟဂ်္တာ၀န္ၿပီးဆံုးသြားပါၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးအိမ္အျပန္တြင္ သြ၀ါဖိ ၀ိဒဟ္ လုပ္ရန္ မေမ့သင့္ပါ။ သြ၀ါဖိ ၀ိဒဟ္ လုပ္ရန္အတြက္ ထံုးစံအတုိင္း သြ၀ါဖ္လုပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ မကာမိ အီဗရာဟင္မ္ တြင္ နဖိလ္ ဆြလာသ္ ၂ ရကအသ္ဖတ္ပါ။ ဇမ္ဇမ္ ေရကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သေလာက္ေသာက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ မြလ္သဇိမ္တြင္ ၀င္ေရာက္ကာ ငိုယုိကာ မိမိအတြက္ အားလံုးအတြက္ ဒိုအာေတာင္းပါ။ ေနာက္ဆံုး ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ မကၠာ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ခြဲခြါခ်ိန္တြင္မႈ ငုိယိုကာ ဒိုအာေတာင္းၾကပါ။ ကအ္ဗဟ္ ေက်ာင္းေတာ္မွ အျပန္ မိမိအိုးအိမ္ပတ္၀န္းက်င္မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ဇမ္ဇမ္ေရႏွင့္ စြန္ပုလြန္သီးလက္ေဆာင္ ၀ယ္ဖို႔ကိုလည္း မေမ့သင့္ပါ။ အမွန္ေတာ့ မိမိလုပ္ခဲ့သည့္ ဟဂ်္ရဲ့ ဗရကသ္ကို မိမိမိတ္ေဆြေတြကို ျပန္လည္ၿပီး မွ်ေ၀ခံစားဖို႔ ဆိုတဲ့နီယသ္နဲ႔ လက္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဒမ္ (ဟဂ်္ခရီးစဥ္တြင္ မျပဳထိုက္ေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခုခုေၾကာင့္ အာပတ္ေျဖျခင္း)

သတိျပဳရမည္မွာ အထက္ပါ အစီအစဥ္မ်ား တြင္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ခၽြတ္ယြင္းမႈ ရွိခဲ လွ်င္ ဒမ္ထုိက္မည္ျဖစ္သည္။ ဒမ္ ၁ ခုထုိက္မည္ဆိုသည္မွာ ၄င္းအမွားအတြက္ တရားေတာ္အရ ျပင္ဆင္မႈလုပ္ရန္ တနည္းအားျဖင့္ အာပတ္ေျဖရန္ ဆိတ္တစ္ေကာင္းကုိ ဇဘာဟ္ လုပ္ကာ အျခားသူမ်ား မည္သူကိုမဆို ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒမ္ ၂ ခုထိုက္ျခင္းသည္ ဆိတ္ ၂ ေကာင္း ဇဘာဟ္လုပ္ကာ ေပးေ၀ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒမ္ထိုက္ေသာ အခ်က္မ်ား

(၁) ဟဂ်္လုပ္ေနသည့္ကာလ အိဟ္ရာမ္ ၀တ္ထားသမွ်ကာလပတ္လံုး ခႏၵာကိုယ္တစ္ခုံုးေပၚသို႔၄င္း ဦးေခါင္းတစ္ခုလံုးေပၚသို႔၄င္း ဆီသုတ္လိမ္းျခင္း။

(၂) ဦးေခါင္းတစ္ခုံုး သို႔ ပါးသိုင္းေမႊးတစ္ခုလံုးတြင္ ဒန္းဆိုးျခင္း

(၃) ခ်ဳပ္ၿပီးသားအ၀တ္ကို တစ္ေန႔ သို႔ တစ္ည ၀တ္ဆင္ျခင္း။ (ေယာက္်ားမ်ားအတြက္သာ)

(၄) အမ်ဳိးသားက မိမိဦးေခါင္းကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားက မိမိမ်က္ႏွာကို ၂၄ ပတ္လံုး အုပ္ဖံုးထားျခင္း။

(၅) ဦးေခါင္းဆံပင္၏ ၄ ပံု ၁ ပံုကို ရိပ္ျခင္း။

(၆) ခ်က္ေအာက္အေမႊးမ်ားရိပ္ျခင္း။

(၇) ဂ်ဳိးင္းေမႊး တစ္ဖက္ သို႔ ႏွစ္ဖက္ကို ရိပ္ျခင္း ႏုပ္ျခင္း။

(၈) ေျခသည္း လက္သည္းမ်ား ညွပ္ျခင္း။

(၉) ေရခ်ဳိးထုိ္က္သည့္အခ်ိန္တြင္ သြ၀ါဖ္ျပဳလုပ္ျခင္း။

(၁၀) ၀ဇူမရွိဘဲ ဖရဇ္သြ၀ါဖ္ ျပဳလုပ္ျခင္း။

(၁၁) သြ၀ါဖ္ ၀ိဒအ္ မျပဳလုပ္ျခင္း။

(၁၂) စအီမျပဳလုပ္ျခင္း။

(၁၃) မြဇ္ဒလီဖာ တြင္ ညမအိပ္ျခင္း။

(၁၄) ရမီေခၚ ရႈိင္သြာန္ ခဲေပါက္ျခင္းကို ပံုမွန္မျပဳလုပ္ျခင္း။ ဥပမာ၊ ၃ ရက္ ရမီ ျပဳလုပ္မည့္ေနရာတြင္ ၂ ရက္သာ လုပ္ျခင္း၊ ခဲခုႏွစ္လံုးေပါက္ရမည့္ေနရာတြင္ ေလွ်ာ့ေပါက္မိျခင္း။

(၁၅) ဟဂ်္ႏွင့္ အြမ္ရဟ္အၿပီး ဟရာမ္နယ္နမိန္ျပင္ပတြင္ ေခါင္းရိပ္မိျခင္း။

(၁၆) အိဟ္ရာမ္ မခၽြတ္မီ ဟရာမ္ နယ္နမိန္ ျပင္ပသို႔ ထြက္ခါၿပီး ျပန္သတိရသျဖင့္ နယ္နမိတ္အတြင္း ျပန္၀င္ျခင္း။

(၁၇) ဇနီးသယ္မ်ား ရာဂစိတ္ျဖင့္ ကုိင္တြယ္ျခင္း နမ္းျခင္း။

(၁၈) ကုရ္ဘာနီ ျပဳပုိင္ေသာရက္ကုန္မွ ေခါင္းရိပ္ျခင္း၊ သြ၀ါဖိဇီယာရသ္ျပဳျခင္း။

(၁၉) ဇိလ္ဟဂ်္လ ၁၀ ရက္ေန႔က်င့္စဥ္တြင္ ေျပာင္းျပန္လုပ္မိျခင္း။

(၂၀) ဟာဂ်္ သို႔ အြမ္ရဟ္အတြက္ မိကာသ္ ေက်ာ္လြန္မွ အိဟ္ရာမ္ ၀တ္မိျခင္း။

အထက္ပါကိစၥ တစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ သို႔ (သို႔) ဆိတ္တစ္ေကာင္ကုိ ဒမ္ အျဖစ္သေဘာထားၿပီး ဇဘာဟ္ ျပဳလုပ္ကာ အလွဴေပးအပ္လုိက္ရမည္။ ဒမ္ အျဖစ္ ဇဘာဟ္ ျပဳလုပ္လုိက္ေသာ သားေကာင္၏ အသားကို မိမိကိုယ္တုိင္ စားေသာက္ပုိင္ခြင့္မရွိပါ။ အကယ္၍ စားေသာက္မိပါက စားခဲ့သမွ်ကို တြက္ခ်က္ကာ တန္ဖိုးေငြကို အျခားသူအတြက္ ေပးအပ္ရမည္။


အထူးသတိျပဳရမည့္အခ်က္သည္ အိဟ္ရာမ္မခၽြတ္မီအလွ်င္ မိမိဇနီးသည္ႏွင့္ အတူေနမိလွ်င္၄င္း၊ ရာသီေသြး လာေနေသာ မိန္းမ တစ္ဦးသည္ သြ၀ါဖ္ ျပဳလုပ္မိလွ်င္၄င္း၊ ၄င္းတို႔သည္ ႏြား သို႔ ကုလားအုပ္တစ္ေကာင္ ဒမ္ အျဖစ္ေပး အပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သတိထားသင့္သည္မွာ အကယ္၍ အာရဖတ္ ညတြင္ မိမိဇနီး သည္ႏွင့္ အတူေနမိလိုက္လွ်င္မူ ဟဂ်္လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလံုး ပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူသည္ ဒမ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ က်န္ရွိေသာ ဟဂ်္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာင္ႏွစ္တြင္ မိမိ၏ ဟဂ်္ကို ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။


ဟဂ်္ သမုိင္း

ဟာဂ်္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အစၥလာမ့္မ႑ိဳင္ႀကီး ငါးရပ္အနက္ အမွန္ ၅ မ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဟာဂ်္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သည့္အခါ သမုိင္းေနာက္ခံကို သိသြားလွ်င္ မိမိဟဂ်္လုပ္သည့္အခါ အလြန္ပင္ ထိေရာက္မႈရွိမည္ ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ရာဇ၀င္လာျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ျဖစ္ရာေျမ ႒ာေနတို႔ကို လက္ေတြ႕ျမင္ရသည့္အခါ စိတ္အတြင္း မိမိကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ပ်က္ခံစားရသည့္ စိတ္ျဖစ္လာသျဖင့္ မိမိ၏ ဟဂ်္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပိုမို စူးရွမႈျဖစ္မည္ကို သိရေပ လိမ့္မည္။
မကၠာ ဟူေသာ ျမင့္ျမတ္သည့္ၿမိဳ႕ေတာ္ ကအ္ဘဟ္ ေက်ာင္းေတာ္၊ ဆဖြာႏွင့္ မရ္၀ဟ္ ေတာင္မ်ား၊ မီနာ၊ မြဇ္ဒလီဖာ၊ အာရဖတ္ကြင္းျပင္ စသည့္ ေနရာသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကုိယ္ ေတာ္တုိင္ နွစ္သက္သည့္ ေနရာမ်ာျဖစ္ၿပီး မိမိ၏ အခ်စ္ေတာ္ တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္းမ္ (အ) အနစ္နာခံ စေတးခံမႈမ်ားအေပၚ ၄င္း ေနရာမ်ားကို ေနာင္လာေနာက္သားတို႔အတြက္ အမွတ္ရစရာျဖစ္ေအာင္ အနစ္နာခံလာတတ္ေအာင္ သတိရေစ ေအာင္ ဖရဇ္တာ၀န္အျဖစ္ တစ္သက္တာတြင္ တစ္ႀကိ္မ္ ဟဂ်္တာ၀န္အျဖစ္ မြတ္စ္လင္မ္ တုိင္အတြက္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္မ္ (အ) အား မိမိ၏ ဇနီးေတာ္ ဟာဂ်ရာ (အ) ႏွင့္ သားေတာ္ေလးအီစ္မာအီးလ္ (အ) အား လူသူမရွိသည္ ဗကၠာ ယခု မကၠာ အနားတြင္ စြန္႕လႊတ္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ ရွိလာေလသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အီဗရာဟင္မ္ (အ) ၏ တာ၀န္ေက်ပြန္မႈကို စမ္းသပ္ရန္အလို႔ငွာျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္ (အ) ကအမွန္ပင္ မိသားစုကို ထားပစ္ေသာအခါ ဇနီးေတာ္ ဟာဂ်ရာ(အ) က (အို သခင္ ကၽြန္မတို႔သားအမိကို ဒီလို ေရမရွိ အစာမရွိတဲ့ေတာေနရာမွာ တကယ္ ဘဲထားရစ္ေတာ့မည္လားဟု) ဆိုသည့္အခါ တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္ (အ) က မည္သည့္အေျဖမွမေပးေတာ့ဘဲ အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း ထားရစ္ခဲ့ကာ ထြက္သြားေလေတာ့သည္။ အေမတစ္ခု သားတစ္ခု ဘာမွမလုပ္တတ္ ျဖစ္ေနၿပီး ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ဖြယ္ေနရာျဖစ္သည္။

မၾကာခင္ စာေလာင္မြတ္သိပ္မႈဒါဏ္က ဆြလာေလၿပီး ေႀကြးေမြးမည္သူမရွိ ဘယ္သူ႔ကို အကူအညီေတာင္းရ မည္နည္း။ အကူအညီေပးမဲ့သူလည္း မရွိေလၿပီး။ သို႔ေသာ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဤသားအမိ၏ ျဖစ္စဥ္ကို ျမင္ေနေတြ႕ေနပါသည္။ သားငယ္သည္ ႏုိ႔စာသျဖင့္ မိခင္မွာ အစာေရစာျပတ္လတ္ေနသျဖင့္ ႏုိ႕လည္း မထြက္ႏုိ္င္ျဖစ္ေနၿပီး ေရလည္း အနားဘာမွ်မရွိပါ။ မိခင္သည္ အနီးအနားသို႔ ေရထြက္ရွာရန္ ႀကိဳးပမ္းေလသည္။ အနားတြင္ ဆြဖါ ေတာင္သို႔ ေျပးလိုက္၊ ေရရွာလုိက္၊ မရ္၀ါေတာင္ဘက္သို႔ ေျပးလုိက္ ေရရွာလုိက္ျဖင့္ ေမာပမ္းလွ်က္ရွိေနၿပီ၊ ေရမရပါ။ သို႔ေသာ္ သားငယ္ အီစ္မာအီးလ္ (အ) အျဖစ္ကို ၾကည့္လုိက္လွ်င္ သားေတာ္ေလးသည္လည္း ေရငတ္လြန္းအားႀကီးသ ျဖင့္ ေျခစုံေပါက္ငိုယိုေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အၾကင္နားထားမႈကို ၾကည့္ၾကစို႔၊ သားေတာ္ကေလး ေျခစုံေပါက္လုိက္သည့္ေနရာတြင္ စမ္းေရေပါက္ကေလးမ်ား စို႔ထြက္လာေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိခင္ႀကီးသည္ ေရရွာေနရင္း သားငယ္ကို စိတ္မခ်သျဖင့္ ျပန္လာအၾကည့္၀ယ္ သားငယ္အနားတြင္ စမ္းေရေပါက္ကေလးမ်ား ထြက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ ၀မ္းသာလံုးစို႔ကာ ေပ်ာ္မဆံုး ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းစမ္းေရသည္ ဇမ္ဇမ္ေရအျဖစ္ ယေန႔တုိင္ ေသာက္မကုန္ သံုးမကုန္ က်န္ရွိေနပါသည္။ ဤသည္မွာ ပထမ စမ္းသပ္မႈအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈကို ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယ စမ္းသပ္မႈအျဖစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အီဗရာဟင္မ္ (အ) အား အိမ္မက္ေပးမက္ေလရာ ၄င္းအိမ္မက္တြင္ အီဗရာ (အ) သခင္သည္ မိမိသားေတာ္ အီစ္မာအီးလ္ (အ) အား လည္လွီး ဇဘဟ္ ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ျမင္မက္ေလသည္။ ထိုအခါ ဖခင္ႀကီးက သားေတာ္ အီစ္မာအီလ္ (အ) အား အိမ္မက္ အေၾကာင္း ေျပာျပေလသည္။ သားေတာ္ကိုလည္း အသင္သည္ ဤအမိန္႔ေတာ္ကို လိုက္နာျခင္လည္း ရပါသည္။ မလိုက္နာလိုကလည္း ရပါသည္။ အေဖက သားကို အတင္းအဓမၼ ဇဘဟ္ လုပ္ဖို႔ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ သားေတာ္ အိစ္မာအီလ္ (အ) (အို အေဖ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ရွိလာလွ်င္ မဆိုင္းမတြ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူပါ။ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္ရန္ အေၾကာင္းတစ္စံုတရာ မရွိပါေၾကာင္း ေျပာေလသည္။) သို႔ျဖင့္ ဖခင္ျဖစ္သူက သားေတာ္ကို ဇဘဟ္ လုပ္ရန္အတြက္ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕မွ မီနာဖက္သို႔ ေခၚ ေဆာင္လာရာ ရႈိင္သြာန္က အေႏွာက္အယွက္ေပးေလသည္။ ဤတြင္ အီဗရာဟင္မ္ (အ) ရႈိင္သြာန္ကို ခဲျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့ေလသည္။

၄င္းေနာက္ သားေတာ္ကို မီနာသို႔ေရာက္သည့္အခါ ဇဘဟ္လုပ္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ ေလသည္။ သားေတာ္ကို လွဲလုိက္သည့္အခါ သားေတာ္ကေလးက (အိုအေဖ သားေတာ္လည္ကိုလွီးမဲ့အခါ ေဖေဖမ်က္ႏွာကို အ၀တ္စည္း လုိက္ပါအေဖ၊ ေတာ္ၾကား အေဖရဲ့ သားအေပၚခ်စ္စိတ္က အေဖ့အလုပ္ကို အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစခ်င္ လို႔ပါ။) ဖခင္ျဖစ္သူက မိမိမ်က္စိကို အ၀တ္စည္းၿပီး ဇဘဟ္လုပ္လုိက္သည့္ အခါ မိမိျမင္ေတြ႕လုိက္ရသည္က မိမိသားေတာ္၏ ရုပ္အေလာင္းေတာ္ မဟုတ္ဘဲ သိုးတစ္ေကာင္၏ ရုပ္အေလာင္း ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ အလြန္အံ့ၾသေနမိသည္။ စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္ (အ) ယတိျပတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ သားေတာ္ကုိ စေတးခံသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို နွစ္သက္ေတာ္ မူသျဖင့္ သားေတာ္၏ေနရာတြင္ ဂ်ႏၷသ္ဥယွဥ္ေတာ္မွ သိုးတစ္ေကာင္ျဖင့္ အစားထိုးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤသည္မွာ ဒုတိယ စမ္းသပ္မႈ၏ ေအာင္ျမင္မႈပင္ျဖစ္ပါသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ တမန္ေတာ္ အီဗရာဟင္မ္ (အ) ႏွင့္ သားေတာ္၊ ဇနီးေတာ္တို႔၏ စြန္႔လႊတ္ျခင္းမ်ားကို ႏွစ္သက္ေတာ္မူသျဖင့္ ၄င္းလုပ္ရပ္မ်ား ကုိ မိမိ၏ အျခား မို႔မင္မ်ားအတြက္ အမွတ္တရ စြႏၷသ္ေတာ္အျဖစ္ ဟဂ်္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၀ယ္ ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္ေစရင္း ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဖခင္ႀကီး အာဒမ္ (အ) ႏွင့္ မိခင္ႀကီး ေဟာင္၀ါ (အ) တို႔၏ အာဖရဖတ္ကြင္းျပင္ရွိ ဂ်ဗလ္ ရဟ္မသ္ တြင္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုျခင္း အျဖစ္သည္လည္း အလြန္အမွတ္ရစရာျဖစ္ေစပါသည္။ ဖခင္ႀကီးႏွင့္ မိခင္ႀကီးတို႔ သည္ မိမိတို႔၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ အလြန္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကၿပီး ခြင့္လႊတ္မႈရရွိရန္အတြက္ အခ်ိန္ၿပည့္ အိစ္သိဂ္ဖရ္ ဖတ္ေနၾကေလသည္။ အဆံုးတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ၄င္းတို႔၏ ေတာင္းပန္မႈကို ခြင့္လႊတ္ခဲ့ ၿပီး ဂ်ဗလ္ ရဟ္မသ္ ေတာင္၀ယ္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးအပ္လုိက္ပါသည္။ သို႔ျဖင့္၍ ဟာဂ်ီအေပါင္းတို႔သည္ အာရဖတ္ ကြင္းျပင္သို႔ ေရာက္သည့္အခါ ၄င္းေတာင္ေတာ္ေပၚသို႔ သုိ႔မဟုတ္ အနီးသို႔ ေရာက္ေအာင္သြားၾကကာ ခြင့္လႊတ္ မႈအတြက္ ဒိုအာေတာင္းခံၾကသည့္ အေလ့အက်င့္သည္လည္း မလြတ္တမ္းလုပ္ၾကပါသည္။

တနည္းအားျဖင့္ ျပန္လည္ ခ်ဳံငံုသံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ဟဂ်္ဆိုသည္မွာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အေနျဖင့္ မိမိ၏ အဖန္ဆင္းခံမ်ားအနက္ မြတ္စ္လင္မ်ားကုိ ဖရဇ္တာ၀န္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးကာ မည္သူသည္ မည္မွ် အရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္သည္ကို ၾကည့္ျမင္လိုသည့္အတြက္ လုပ္ေစသည့္ တာ၀န္တစ္ရပ္သာျဖစ္သည္။ ၄င္းတာ၀န္အတြင္ မိမိခ်စ္ခင္ေသာ တမန္ေတာ္မ်ား၏ စြႏၷသ္ေတာ္မ်ားကို ထည့္သြင္းကာ မု႔မင္န္ တို႔ကို တာ၀န္ေက်ပြန္ေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မကၠာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္

ေလးစားျမင့္ျမတ္ေသာ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို ရိုေသေလးလိုက္နာေသာသူ၏ လုပ္ရပ္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ထံေတာ္၀ယ္ အလြန္ျမင့္ျမတ္ တန္ဖိုးရွိလွ၏။ (၂၂း၃၀)

အာယသ္ေတာ္လာသည့္အတုိင္း မြတ္စ္လင္မ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ အိဗါဒသ္မ်ားကို ရုိေသေလးစားလိုက္နာသည့္ စိတ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္လိုၾကသည္ျခည္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သူမဆို မိမိတို႔အိဗါဒသ္သည္ လုပ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို သိၾကလွ်င္ လုပ္္ရပ္တြင္ ပိုမိုပီျပင္တိက်မႈသည္ ေရာက္လာသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္ရာ ဟဂ်္လုပ္မည့္ ဟာဂ်ီတစ္ဦးသည္ မိမိလုပ္မည့္ ဟဂ်္အေၾကာင္းကို ဂဂနန သိသလို မိမိသြားေရာက္ မည့္ မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္အေၾကာင္းကိုလည္း ေကာင္းစြာသိသြားလွ်င္ သူအတြက္ သြားရက်ဳိးနပ္သလို လုပ္ရပ္မ်ား တြင္လည္း ပီျပင္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ မကၠာေရႊၿမိဳ႕ေတာ္သည္ မိုးႏွင့္ေျမကို ဖန္တီးစဥ္ကတည္းက ျမင့္ျမတ္ သည့္ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၄င္းေနရာသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ေနရာအျဖစ္သတ္မွတ္ထားရွိၿပီး ၄င္းၿမိဳ႕၏ လႈံၿခံဳမႈကိုလည္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုယ္ေတာ္တုိင္ တာ၀န္ယူထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္သည္ လူသားတို႔တည္ေဆာက္သည့္ၿမိဳ႕မဟုတ္ပါ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၄င္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ခုိ္က္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ ေသြးေျမက်ျခင္း၊ အပင္မ်ား ခုတ္လွဲျခင္း မျပဳအပ္ဟု ဆိုပါသည္။ သတၱအေပါင္း ေဘးကင္းရန္ကင္းသည့္ ေနရာျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ၄င္းေနရာသို႔ မည္သူမွ် လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ျခင္းအလွ်င္းမျပဳရပါ။ ၄င္းအျပင္ မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္ရွိေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္မ်ား၊ အသီးအႏွံမ်ား အျပင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈကိုလည္း ေပးအပ္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၄င္းၿမိဳ႕တြင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ပစၥည္း က်ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ၄င္းပစၥည္းကို မည္သူမွ် ေကာက္ယူ ပုိင္ခြင့္ မရွိပါ။ ထုိသို႔ မကၠာၿမိဳ႕ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အလြန္ပင္ႏွစ္သက္သည့္အတြက္ ၄င္းၿမိဳ႕ကို မြတ္စ္လင္မ္ တို႔ အတြက္ ဦးခ်ရာ ကိဗ္လာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္သည္ လူအေပါင္းတို႔၏ ထိပ္ေခါင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ကို ေမြးဖြားသန္႔စင္ေပးခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါ သည္။ ေျမႏွင့္ မိုးကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ဖန္တီးသည့္ေနမွစကာ မကၠာၿမိဳ႕ကို ဖန္တည္းခဲ့သျဖင့္ ၄င္းၿမိဳ႕သည္ ကိယာမတ္ေန႔တုိင္ေအာင္ တည္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိန္႔သည္မွာ

(၁) မြတ္စ္လင္မ္တုိင္း မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္ကို ဦးခုိက္ကာ ကိဗ္လာအျဖစ္ ဆြလာသ္ျပဳေစသည္။

(၂) တတ္ႏုိင္သူတုိင္း မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ လာေရာက္ကာ ဟဂ်္ႏွင့္ အြမ္ရာ ျပဳေစသည္။

(၃) မကၠာဟ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဖတ္သည့္ ဆြလာသ္ ၂ ရကအသ္ ၏ တန္ဖိုး ဆြ၀ါဗ္သည္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားရွိ ဗလီမ်ား တြင္ ဖတ္သည့္ ဆြလာသ္မ်ားထက္ ၁ သိန္း ပိုမိုရရွိမည္ျဖစ္သည္။

(၄) ထိုနည္းတူစြာ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပစ္မႈတစ္ခုျပဳလုပ္မိလွ်င္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပစ္မႈျပဳလုပ္သည္ထက္ ႀကီးမားေသာ အျပစ္ေပးမႈကို ခံရမည္ျဖစ္သည္။

(၅) မကၠာဟ္ၿမိဳ႕တြင္ ဂ်ႏၷသ္မွျဖစ္ေသာ ေက်ာက္နက္ရွိပါသည္။ ၄င္းေက်ာက္နက္သည္ ယခင္က ႏို႕ထက္ ပိုမို ျဖဴေဖြးၿပီး လူသားမ်ား၏ အျပစ္မ်ားက ေက်ာက္ျဖဴကို ေက်ာက္နက္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႕ေတာ္မူသည္မွာ မည္သူမဆို အဆိုပါေက်ာက္နက္ကုိ ျဖဴစင္သည့္ စိတ္ျဖင့္ နမ္းခဲ့သည္ ရွိေသာ္ ၄င္းေက်ာက္နက္သည္ ကိယာမသ္ေန႔တြင္ ထိုသူအတြက္ စိတ္ထားျဖဴစင္ေႀကာင္း သက္ေသခံလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

(၆) ကအ္ဘဟ္၏ ရူက္နိယမာနီေထာင့္ေရာက္လွ်င္ ထိကုိင္နမ္းရႈပ္ပါက အျပစ္မ်ား ပ်ယ္ေပ်ာက္ေၾကာင့္ အမိန္႔ေတာ္လာရွိပါသည္။ ၄င္းရုက္နီယမာနီေထာင့္သည္ တစ္ခ်ိန္က ကအ္ဘဟ္ ေက်ာင္းေတာ္၏ အတြင္း အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုျဖစ္ခဲ့၏။

(၇) ရုက္နီယမာနီႏွင့္ မကာမီအီဗရာဟင္မ္သည္ ဂ်ႏၷသ္၏ ေက်ာက္ျမတ္ႏွစ္ပါး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔မွ ထြက္ေသာ အလင္းေရာင္သည္ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္အရပ္တို႔အၾကားရွိ ေနရာ႒ာေနအားလံုးကို လင္း၀င္းေစ ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ၄င္းတို႔၏ အလင္းေရာင္တို႔ကို ဖယ္ရွားထားေတာ္မူေလသည္။

(၈) ကမာၻေပၚရွိ ရွိရွိသမွ်ေသာ ေရတို႔တြင္ ဇမ္ဇမ္ေရသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ၄င္းတြင္ အဟာရမ်ား ပါ၀င္ သည့္အျပင္ ေရာဂါမ်းကိုလည္း ေပ်ာက္ကင္းေစသည့္ စြမ္းအင္သတၱိရွိပါသည္။ မည္သူမဆို ေကာင္းမြန္သည့္ ဆႏၵျဖင့္ ဇမ္ဇမ္ေရကုိေသာက္သည္ရွိေသာ္ ထိုသူ၏ ဆႏၵကို ျဖည့္စည္းေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

(၉) ဒဂ်္ဂ်ာလ္ ေပၚေပါက္လာသည့္အခါ ၄င္းသည္ ကမာၻေပၚရွိမည္သည့္ၿမိဳ႕တြင္မဆုိသူသည္ ၀င္ေရာက္ခ်ယ္ လွယ္ႏုိင္စြမ္းရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕ေတာကို ဒဂ်္ဂ်ာလ္၏ ၀င္ေရွာက္ ေႏွာက္ရွက္ မႈမွ ကာကြယ္ႏုိင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါအေၾကာင္းမ်ားသည္ ဘူခါရီက်မ္းႏွင့္ သိရ္ေမဇီက်မ္းမ်ားမွ ထုတ္ယူေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ မည္သူမဆို ဟဂ်္ျပဳရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ အြမ္ရဟ္လုပ္ရန္ အတြက္ျဖစ္ေစ မကၠဟ္ၿမိဳ႕သို႔ခရီးထြက္ခဲ့သည္ရိွေသာ္ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍၄င္း ၄င္းတြင္ ရွိေသာ ကအ္ဘဟ္ ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သမုိင္းဆုိင္ရာမ်ား အမိန္႔ေတာ္ပါ အေၾကာင္းမ်ားကို၄င္း ေကာင္းစြာသိရိွျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔သည္ ဟဂ်္ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိေရာက္ေကာင္းမြန္စြာ အက်ဳိးပြားႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။


မဒီနာၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ မစ္ဂ်ိဒ္ နဗ၀ီ ေက်ာင္းေတာ္






































No comments: