Wednesday, September 9, 2009

114 Surah An Nas : The People

၁၁၄။ စူရာ နာဆ္ း လူသားမ်ားက႑
(မကၠာၿမိဳ႕ေတာ္က်- အေစာင္ ၃၀၊ ၆ အာယသ္ေတာ္)


မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၀၀၁ း ၁ အိုနဗီ တမန္ေတာ္ အသင္သည္ ဤသို႔ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားပါေလ။ ကၽြႏ္ေတာ္မ်ဳိးသည္ အကာအကြယ္ယူပါ၏။ လူခပ္သိမ္းတို႔ကို ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အားျဖင့္။

၀၀၁ း ၂ လူခပ္သိမ္းတို႔၏ ဘုရင္မင္းျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အားျဖင့္။

၀၀၁ း ၃ လူခပ္သိမ္းတို႔၏ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္အားျဖင့္။


၀၀၁ း ၄ မေကာင္းေသာ အႀကံအစည္မ်ားကို ထည့္သြင္းတတ္ေသာ၊ ေနာက္ဆုတ္တတ္ေသာ ရႈိင္သြာန္၏ ေဘးအႏၱရယ္မွ။

၀၀၁ း ၅ အၾကင္ရႈိင္သြာန္သည္ လူတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးတြင္းသို႔ မေကာင္းေသာ အႀကံအစည္ကို ထည့္သြင္းေလ့ရွိ၏။

၀၀၁ း ၆ ရႈိင္သြာန္သည္ ဂ်င္န္ သတၱ၀ါတို႔အနက္မွျဖစ္ေစ လူတို႔အနက္မွ ျဖစ္ေစ။

No comments: