Monday, January 10, 2011

ေဒါက္တာဂ်ဖရီလဲန္ဒ္

Dr. Jeffrey Lang

ေဒါက္တာဂ်ဖရီလဲန္ဒ္သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အႀကီးဆံုး တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကဲန္စဲစ္ျပည္နယ္ တကၠသိုလ္၏ သခ်ၤာ႒ာနမွ အဆိုဆီရိပ္ ပေရာဖက္ဆာျဖစ္သည္။ သူသည္ ၁၉၅၄ ဇႏၷ၀ါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေကာင္နက္တီကတ္ ျပည္နယ္ ဘရီဂ်္ပို႔တ္ ၿမိဳ႕ရွိ ရိုမန္ ကတ္လိတ္ ခရိယာန္ မိသားစုတြင္ ေမြး ဖြားလာသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ၏ ပထမ ၁၈ ႏွစ္တာ ခရီးသည္ ခရိယာန္ကသ္လိပ္ ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ၾကား ရင္း အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ရၿပီး သူ႔အေနႏွင့္ ၄င္းေက်ာင္းတြင္ေနစဥ္အတြင္ မ်ားစြာေသာ ဘာသာတရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၄င္း၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍၄င္း၊ ေမးစရာမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး မည္သူမွ် သူ႔ကို မွန္ကန္သည့္ အေျဖေပး ျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္းေျပာျပပါသည္။ လဲန္ဒ္ ေျပာျပသည္မွာ မ်ားစြာေသာ အေမရိကန္မြတ္စ္လင္မ္တို႔ ေျပာျပသကဲ့သို သူ၏ အစၥလာမ္ျဖစ္လာစဥ္ အျဖစ္ကို ေျပာျပခဲ့သည္။ သူက မိမိသည္ ခရိယာန္ဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္၍၄င္း၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ လူမႈေရး ေဗဒမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ မ်ားစြာေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္း ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ မည္သည့္အခါမွ် မွန္ကန္ေသာ အေျဖကို ရရွိျခင္း မရွိဟုဆိုပါသည္။ သူသည္ ကတ္လိပ္ ဘုရားေက်ာင္းတာ၀န္ခံမ်ားကိုလည္း မ်ားစြာေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္ သူတို႔သည္ သူ႔ကို မွန္ကန္သည့္အေျဖ ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိဟုဆိုပါသည္။

အသက္ ၁၈ ႏွစ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ သူသည္ ခရိယာန္ဘာသာကိုပင္ စြန္႔လႊတ္လုိက္ၿပီး ဘာသာမဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူဆိုသည္မွာ အကယ္၍ ေလာကႀကီးတြင္ ဘုရားသခင္ရွိလွ်င္၄င္း၊ ထိုဘုရားသခင္သည္ အလြန္တရားမွ်တသူ သနားၾကင္နာသူတစ္ဦးျဖစ္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္မ်ား ေလာကႀကီးတြင္ မတရားမႈမ်ား ခံစားမႈမ်ားကို ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေနရသနည္းဟု ဆိုပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္မ်ား ဘုရားသခင္ဆိုသူသည္ မိမိတို႔ကို နိဗါန္ဘံုနန္းသို႔ မေခၚေဆာင္သြားရသနည္းဟု ေမးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္မ်ား လူမ်ားကို ဖန္ဆင္းေစခဲ့ၿပီ မိမိ တို႔ကို ျပႆနာအစံု၀ယ္ ခံစားေစရသနည္းဟု ေမးပါသည္။ လဲန္ဒ္ က ေျပာသည္မွာ မိမိသည္ ဤတကၠသိုလ္ ႀကီးကို မေမ့ႏုိင္သည္မွာ မိမိသည္ အစၥလာမ္သာသနာကို ဤေနရာတြင္ပင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ မိမိကို ဤ တကၠသိုလ္ႀကီးမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စံနစ္တက် ေျဖရွင္းေျပာျပခဲ့ သည္ဟုဆိုပါသည္။ မိမိက အစၥလာမ္အေၾကာင္းကို အလြန္အေမးအျမမ္းထူထူျဖစ္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ အစၥလာမ္သာသနာသည္သာလွ်င္ အမွန္တရားတရားျဖစ္ေၾကာင္း အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သည္သာလွ်င္ အမွန္တရားျဖစ္ေၾကာင္း သူလက္ခံလာမိပါသည္။

တစ္ရက္ ေဒါက္တာလဲန္းဒ္သည္ မုဟမ္မဒ္ကာဒီလ္ဆိုသည့္ ေဆာ္ဒီမြတ္စလင္မ္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ တစ္ေနရာတြင္ ေတြ႕ဆံုရာ လဲန္းဒ္က ထုိေက်ာင္းသားအား အစၥလာမ္ဘာသာဆုိင္ရာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား၊ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ဆုိင္ရာေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေမးျမန္းရာ ကာဒီလ္က သက္ဆိုင္ရာအေျဖမ်ားကို တိက်ေသျခာစြာ ေပးႏိုင္သျဖင့္ ေဒါက္တာလဲန္းသည္ အလြန္အံ့ေအာ္ခဲ့သည္။ ကာဒီလ္က အဂၤလိပ္စကားကို ေကာင္းစြာ ေျပာႏိုင္သည့္အျပင္ သူသည္ အစၥလာမ္သာသနာကိုေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ကာဒီးလ္က ေဒါက္တာလဲန္းဒ္အား က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ႏွင့္ တျခား အစၥလာမ္ဘာသာဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ေဒါက္တာလဲန္းသည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ပထမအပိုင္းႏွင့္ ဒုတိရအပိုင္းကို ေလ့လာျပီးေနာက္ သူသိလိုေသာ္ ေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖအားလံုးကို ရရွိလုိက္ျပီျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ သုိ႔ျဖင့္ ေဒါက္တာလဲန္း၏ အစၥလာမ္သာသနာ ဆိုင္ရာ ခရီးစဥ္သည္ ေခ်ာေမြ႕စြာျဖင့္ ဆက္လက္ ေရွာက္လွန္းႏိုင္ခြင့္ ရရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

လဲန္းဒ္၏ ရွင္းျပခ်က္သည္ သေဘာတရားဆန္သည္ဟုဆိုရမည္။ သူကရွင္းျပသည္မွာ ပန္းခ်ီဆရာ သည္ မိမိပန္းခ်ီကားခ်ပ္အား ၾကည့္ေနသူ၏ ခံစားခ်က္ကို သိေနသည့္အလား ပန္းခ်ီကားကို သက္၀င္ေအာင္ ေရးဆြဲထားပါသည္။ မိမိသည္လည္း ညအခါ သိလုိေသာေမးခြန္းမ်ား မေၾကနပ္ခ်က္မ်ားကို ေတြးမိေမးမိတိုင္း ေနာက္တရက္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္အား ဖတ္ၾကည့္သည့္အခါတြင္ စာအုပ္ပုိင္ရွင္သည္ မိမိေမးခြန္းမ်ားကို သိေနသည့္အလား အေျဖမ်ားကုိ မိမိမ်က္စိအေရွ႕ဝယ္ ျပေပးသနားေတာ္မူေလသည္။

ေဒါက္တာလဲန္းဒ္သည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ငါးခ်ိန္ဆြလာသ္ ဖတ္လာၿပီး တေျဖးေျဖးျဖင့္ သူ၏စိတ္ဓတ္မ်ားသည္ ၾကံ့ခိုင္လာၿပီး အစၥလာမ္သာသနာအေပၚလည္း ပိုမိုယံုၾကည္လာပါသည္။ လဲန္းဒ္ကေျပာသည္မွာ ဖဂ်ရ္စြလာသ္္ ဖတ္ျပီးတိုင္း သူ၏ စိတ္ဓါတ္မ်ားပိုမို ခုိင္မာလာေၾကာင္းေျပာပါသည္။ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ဖတ္ရာတြင္လည္း အာရဗ္စာေပသည္ သူ႔အတြက္ အလြန္တစိမ္းဆန္လြန္းသည္ဆိုေသာ္လည္း ကေလးသူငယ္အေနျဖင့္ မိခင္ႏို႔ကို ဆို႔ၿပီးေနာက္ စိတ္သက္သာမႈ ခံစားရသလို သူသည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္ အာန္ဖတ္ၿပီးတုိင္း စိတ္သက္သာမႈကိုခံစား ရေၾကာင္းေျပာပါသည္။

သခ်ၤာပညာရွင္ ေဒါက္တာလဲန္းဒ္က မိမိသည္ သခ်ၤာပညာရပ္ကို ႏွစ္သက္ရျခင္းသည္ သခ်ၤာပညာသည္ စိတ္ ကူးယဥ္ မဆန္ေၾကာင္း၊ တိက်ေၾကာင္း၊ သဘာ၀က်ေၾကာင္းကို ေျပာျပပါသည္။ သူသည္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာသည့္အခါတုိင္းတြင္လည္း သဘာ၀ မက်လွ်င္ အလြန္စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း၊ အစၥလာမ္သာသနာတြင္ စိတ္ကူးယဥ္မဆန္ေၾကာင္း၊ တိက်ေသာ မွန္ကန္ေသာ သေဘာေဆာင္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း အစၥလာမ္သာသနာသည္ ယံုၾကည္မႈကို ျဖစ္ေစတတ္ေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္မႈသည္ လူသားစိတ္၏ သဘာ၀က်မႈကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္းေျပာပါသည္။

ေဒါက္တာလဲန္ဒ္သည္ မြတ္စ္လင္မ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကံေပးသူလည္း ျဖစ္ၿပီး သူကေျပာသည္မွာ သူသည္ မြတ္စ္လင္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ တာ၀န္ခံတို႔၏အၾကားတြင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးသူအျဖစ္လည္း တာ၀န္ယူထားၿပီး တကၠသိုလ္ တာ၀န္ခံတို႔ကလည္း သူ႔အား အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစည္းအေ၀း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို တာ၀န္ယူလုပ္ကုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳထား ပါသည္။ ေဒါက္တာလဲန္ဒ္ ေၾကာင့္လည္း မြတ္စ္လင္မ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတို႔သည္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခက္အခဲမ်ား ျပႆနာမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ ေက်ာင္းတာ၀န္ခံတို႔ကလည္း ေဒါက္တာလဲန္ဒ္ကို အလြန္ပင္ေက်းဇူးတင္မဆံုးရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ေဒါက္တာ လဲန္ဒ္ သည္ ေဆာ္ဒီလူမ်ဳိး မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ဳိးသမီး ရုိင္ခါ ဆိုသူႏွင့္ ၁၂ အရင္ခန္႔က မဂၤလာ ေဆာင္ႏွင္းခဲသည္။ ေဒါက္တာလဲန္ဒ္သည္ အစၥလာမ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္မ်ားလည္းေရးသားသူျဖစ္ၿပီး ၄င္းစာအုပ္မ်ားသည္ အေမရိကန္တခြင္တြင္ အလြန္ပင္ အေရာင္းရ အသြက္ဆံုးေသာစာအုပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္း တို႔အနက္ (Even Angels ask) ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကပင္ေမးရသည္ ႏွင့္ (A Journey to Islam in America) အေမရိကန္မွ အစၥလာမ္သာသနာသို႔ ခရီးထြက္ျခင္း စာအုပ္မ်ားသည္ အထင္ရွားဆံုးေသာ စာအုပ္ မ်ားျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္တြင္ ေဒါက္တာလဲန္ဒ္ သည္ မိမိ အစၥလာမ္သာသနာသို႔ ၀င္ေရာက္စဥ္ ေတြ႕ႀကံဳရ ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ထူးဆန္းဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ထုတ္ေဖၚေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

No comments: