Saturday, October 10, 2009

Surah 061 As Saff : The Column


၀၆၁။ စူရာ ဆြဖ္ း အစီအတန္းမ်ား က႑
( မဒီနာၿမိဳ႕ေတာ္က်- ၁၄ အာယသ္ေတာ္)


မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာကရုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမံေတာ္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။

၀၆၁ း ၁။ မိုးေကာင္းကင္မ်ား၌ ရွိသမ်ွတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပထဝီေျမ၌သမွ်တို႔ သည္လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ စင္ၾကယ္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေၾကာင္းျမြက္ဆိုလ်က္ရွိၾကကုန္၏ ။ အမွန္ေသာ္ကား ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အလြန္တရာ ခန္႔ညားေတာ္မူေသာအရွင္၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာ ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ။

၀၆၁ း ၂။ အို- ”မုအ္မင္န္” သက္ဝင္ယံုၾကည္သူ အေပါင္းတို႔၊ အသင္တို႔သည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မိမိတို႔မျပဳလုပ္ၾကေသာကိစၥကို (ျပဳလုပ္ေလဟန္) ေျပာဆိုၾကသနည္း။

၀၆၁ း ၃။ အလႅာဟ္အရွင္ညျမတ္ ထံေတာ္တြင္ အသင္တို႔မျပဳၾကေသာအမူကိစၥကို (ျပဳလုပ္ေလဟန္) ေျပာဆိုျခင္းသည္ လြန္စြာမုန္းတီးစက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းလွ၏ ။

၀၆၁ း ၄။ ဧကန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ လမ္းေတာ္၌ စီတန္းလ်က္ လြန္စြာ သိပ္သည္း ခိုင္ခံ့လွစြာေသာ အေဆာက္အအံုကဲ့သို႔ပင္ (မဆုတ္မနစ္၊ စိတ္ဓာတ္ တည္ၾကည္ၾက့ံခိုင္စြာ) တိုက္ခိုက္ၾကကုန္ေသာသူတို႔အား ႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မူေပသတည္း။

၀၆၁ း ၅ ။ ၄င္းျပင္၊ ျပန္လည္ သတိရရွိၾကေလကုန္။ တစ္ရံေရာအခါဝယ္ (နဗီတမန္ေတာ္) ”မူစာ” သည္မိမိ အမ်ိဳးသားတို႔အား ”အို-ငါ၏အမ်ိဳးသားတို႔၊ ငါသည္ အသင္တို႔ထံ (ေစလႊတ္ေတာ္မူျခင္းခံရေသာ) အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္ မုခ်အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဧကန္မလြဲ အသင္တို႔ သိရွိၿပီးျဖစ္ၾကပါလ်က္ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အသင္တို႔သည္ ငါ့အားဒုကၡေပးၾကသနည္း”ဟုေျပာၾကားခဲ့ေလ၏၊ သို႔ပါလ်က္ ၄င္းတို႔သည္ လြဲေခ်ာ္ေမွာက္မွားခဲ့ၾကေသာအခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ၄င္းတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးကို လြဲေခ်ာ္ ေမွာက္မွားေစခဲ့၏။ စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ေသြဖည္သူတို႔အား လမ္းမွန္သို႔ ေရာက္ေစသည္ မဟုတ္ပါ။

၀၆၁ း ၆ ။ ထုိ႔အျပင္ ျပန္၍ သတိရၾကပါ။ တစ္ခါ မရ္ယမ္၏ သား တမန္ေတာ္ အီစာ သည္ ဤသို႔ေျပာခဲ့၏။ အို အစၥရာအီလ္ တို႔ ငါသည္ အသင္တို႔ထံ (ေစလႊတ္ေတာ္မူျခင္းခံရေသာ) အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ ၏ ရစူလ္တမန္ေတာ္ မုခ်အမွန္ျဖစ္သည္။ မိမိအလွ်င္ရွိေနေသာ ေတာင္ရာသ္က်မ္းကိုလည္း ေထာက္ခံသူ ျဖစ္သည္။ မိမိေနာက္တြင္ အဟ္မဒ္ အမည္ရွိနံမည္ျဖင့္ ပြင့္အံ့ေသာ ရစူလ္ တမန္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေကာင္းေျပာသူလည္းျဖစ္ပါသည္။ အၾကင္အခ်ိန္ ထိုတမန္ေတာ္သည္ လကၡဏာမ်ားျဖင့္ ေရာက္လာသည့္အခါ ၄င္းတို႔က ဤသည္တို႔သည္ ထင္ရွားေသာ ပဥၥလက္အတတ္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾက ေလသည္။

၀၆၁ း ၇။ စင္စစ္ မိမိတို႔သည္ အစၥလာမ္သာသနာေတာ္သို႔ ဖိတ္ေဖၚခံရလွ်က္ မိမိတို႔သည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ကို မုသားေျပာသူထက္ မတရားေသာသူသည္ အဘယ္သူျဖစ္အံ့မည္နည္း။ စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ေသြဖည္သူတို႔အား လမ္းမွန္သို႔ ေရာက္ေစသည္ မဟုတ္ပါ။

၀၆၁ း ၈။ ၄င္းတို႔သည္ အလႅာဟ္ေရာက္ျခည္ကို မိမိတို႔ပါးစပ္ျဖင့္ ၿငိမ္းသတ္လိုၾက၏ ကာဖိရ္တို႔ မႏွစ္ၿမိဳ႕သည့္ တုိင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ မိမိေရာင္ျခည္ကို ျပည့္စံုေအာင္လုပ္မည္ အရွင္ျမတ္ျဖစ္သည္။

၀၆၁ း ၉။ မုရွ္ရိက္တို႔ မႏွစ္ၿမိဳ႕သည္တုိင္ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ မိမိတမန္ေတာ္အား တရားလမ္းမွန္ျဖင့္၄င္း၊ ဘာသာအေပါင္းထက္၀ယ္ မွန္ကန္ေသာ ဘာသာသာသနာျဖင့္၄င္း၊ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။

၀၆၁ း ၁၀။ အိုမု႔မင္န္အေပါင္းတို႔ အသင္တို႔အား အလြန္နာက်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ အျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစေသာ ေဖာက္ကားမႈကို ငါအရွင္ျမတ္ ညႊန္ၿပေတာ္မူရမည္ေလာ။

၀၆၁ း ၁၁။ အသင္တို႔သည္ ထိုအရွင္ျမတ္အား၄င္း၊ ထိုအရွင္ျမတ္၏ ရစူလ္အား၄င္း၊ အီမာန္ယူလာရမည္။ ထို႔ေနာက္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဥစၥာပစၥည္းျဖင့္၄င္း၊ အသက္ဇီ၀ိန္ျဖင့္၄င္း၊ အလႅာဟ္လမ္း၀ယ္ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းရမည္။ ဤသည္မွာ အသင္တို႔အဖို႔ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ကို အသင္တို႔သိလွ်င္ အေကာင္း ဆံုးပင္ျဖစ္သည္။

၀၆၁ း ၁၂။ ထိုအျပင္ အသင္တို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ၿပီး ေအာက္မွ တသြင္သြင္စီးေတြလ်က္ရွိေသာ ေခ်ာင္းမ်ားရွိသည့္ ဥယ်ဥ္ (ေအဒင္န္) အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္။ ထိုေနအိမ္မ်ား၀ယ္ အၿမဲ ထာ၀စဥ္ ေနထုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းသည္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈပင္ ျဖစ္သည္။

၀၆၁ း ၁၃။ ထုိ႔အျပင္ အသင္တို႔ႏွစ္သက္မည့္ အျခားေက်းဇူးတစ္ပါးကိုလည္း ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူမည္။ ၄င္သည္ အလႅာဟ္ထံေတာ္မွ ကူညီေစာင့္မမႈႏွင့္ နီးကပ္ေနသည့္ ေအာင္ျမင္မႈပင္ျဖစ္သည္။ အိတမန္ေတာ္ မုမင္န္တို႔ အားသတင္းေကာင္းကို ေျပာၾကားပါေလ။

၀၆၁ း ၁၄။ အိုအီမာန္ယံုၾကည္သူတို႔ မရ္ယမ္၏သား အီစာတမန္ေတာ္က ဟ၀ါရီ တို႔အားေျပာသကဲ့သို႔ မည္သူသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ သာသနာကို ကူညီသူမ်ား ျဖစ္ၾကမည္နည္း။ ထိုအခါ ဟ၀ါရီတို႔က ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကူညီမည့္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကပါသည္။ သို႔ျဖင့္ အစၥရာအီလီမ်ဳိးႏြယ္တို႔အနက္ အခ်ဳိ႕ သည္ အီမာန္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကလွ်င္ အခ်ဳိ႕မွာ ေသြဖည္သူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ငါအရွင္ျမတ္သည္ အီမာန္ရွင္တို႔ကို ကူညီသျဖင့္ ၄င္းတို႔သည္ ရန္သူမ်ားအေပၚ ေအာင္ျမင္သူမ်ားျဖစ္ၾကကုန္၏။


No comments: